Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Pregătirea profesională a muncitorilor în contextul ocupaţional


Autor: Liubovi Bulah
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Gheorghe Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 377 (043.2)

Adobe PDF document 0.98 Mb / în rusă
120 pagini


Cuvinte Cheie

Pregătirea profesională, standard de pregătire profesională pentru locul de muncă, standard ocupaţional, competenţe, modul, carieră profesională, dezvoltare stabilă, educaţia globală, loc de muncă, piaţa muncii, andragogia

Adnotare

În lucrarea dată se cercetează bazele conceptuale, teoretice şi tehnologice ale procesului de pregătire profesională pentru locul de muncă. Fundamentele conceptuale sunt determinate în contextul educaţiei ecologice, modelului ecologic de dezvoltare, pedagogiei antropologice, cibernetice şi andragogiei.

Componenţa care formează sistemul de pregătire profesională pentru locul de muncă este o politică de dezvoltare stabilă, care include în sine instituţiile economice de piaţă – piaţa muncii, realiile repartizării resurselor de muncă, şomajul şi progresul tehnologic.

Sunt propuse noile definiţii ale competenţelor. Se prezintă o analiză comparativă a pedagogiei tradiţionale şi instruirii axate pe competenţe.

Este prezentată tehnologia elaborării standardului instruirii profesionale pe locul de muncă, care constă din douăsprezece acţiuni consecutive. Rezultatele cercetării sunt aprobate în practica instructivă prin rezultate pozitive, de asemenea au fost utilizate la elaborare şi aprobarea unui şir de documente normative în domeniul învăţământului profesional şi instruirii.