Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Educaţia culturologică a studenţilor în instituţia de învăţămînt superior


Autor: Elena Mirza
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.97 Mb / în română

Teza

CZU 37.0 (043.3)

Adobe PDF document 0.97 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

Culturologie, cultură, educaţia culturologică, formarea individualităţii, autocunoaşterea, comunicarea, curriculum, curriculum centrat pe rezultate, axiologie, dezvoltarea integrală, evaluarea curriculum-ului, modele de proiectare a curriculum-ului, proiectarea curriculum-ului, valori general-umane, tradiţii culturale.

Adnotare

Fenomenele culturii sunt cercetate de diferite ştiinţe socio-umanistice, însă fiecare domeniu al cunoaşterii analizează cultura prin obiectivele specifice, delimitînd sfere şi laturi, plasînd accentul pe anumite elemente ale culturii.

In contextul educaţiei, cultura ne-a preocupat sub aspectul istoric prin funcţiile şi posibilităţile civilizatoare, urmărind manifestarea culturală a valorilor naţionale din prisma umanistă şi a valorilor general-umane.

Raportînd şi extinzînd termenul «cultură» la domeniul educaţional şi formativ din perspectiva culturologiei, constatăm că nu s-au înregistrat orientări şi interpretări renovatoare, deşi, culturologia poate contribui cu mijloace specifice la elucidarea vastei problematici înaintate de cultura contemporană prin funcţiile de cunoaştere, exprimare a fenomenului cultural şi transformatoare a realităţii sociale şi culturale. Aceasta determină culturologia ca o ramură relativ tînără, pe de o parte, iar pe de altă parte în tratarea ei se limitează la explorările teoretice, într-un fel explicîndu-se obiectivul de bază, şi anume cel de educaţie culturologică în formarea studenţilor în instituţia de învăţămînt superior.

în sensul enunţat, Modelul elaborat de Curriculum la educaţia culturologică, avînd argumentarea ştiinţifică în baza experimentului psihopedagogic, a reliefat două momente esenţiale privind renovarea curriculum-ului şi anume:
(1) necesitatea anumitor schimbări prin introducerea unor componente noi şi prin elaborarea unei noi concepţii a curriculum-ului universitar;
(2) necesitatea anumitor schimbări în formele, strategia, metodologia învăţării şi în procesul de predare.

Sinteza Сurriculumului la educaţie culturologică vizează în mod expres totalitatea capacităţilor intelectuale dobîndite de către studenţi prin studiu şi reflexie ca demers de cultivare a valorilor general-umane şi procesul de subiectivare (momentul cognitiv şi momentul axiologic al culturologiei) şi în procesul de obiectivare (momentul creaţiei şi momentul generalizării şi asimilării critice a valorii culturale). Aceste momente semnifică demersul culturologiei ca disciplină de studiu universitar.

Cuprins


CAPITOLUL I. Dimensiunea culturală în formarea şi dezvoltarea continuă a personalităţii
  • 1.1. Cultura, culturologia, antropologia culturală ca valori educaţionale perene
  • 1.2. Sensul umanist şi cel formativ al culturii româneşti
  • 1.3. Concepţiile culturologice ale teoreticienilor culturii şi civilizaţiei româneşti
  • 1.4. Dimensiunea educaţională a culturologiei
  • Concluzii

CAPITOLUL II. Culturologia ca disciplină de studiu în învăţămîntul superior artistic şi direcţiile de eficientizare şi optimizare a ei
  • 2.1. Fundamentele pedagogice de proiectare a Curriculumului de culturologie prin abordarea taxonomiei obiectivelor. Elaborarea Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la studenţi din perspectiva culturologică.
  • 2.2. Evaluarea experimentală a Modelului pedagogic prin valorile culturologice şi profesionale achiziţionate de studenţi în cadrul disciplinei „Culturologie”
  • Concluzii