Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea prin teste docimologice a cunoştinţelor comunicative/literare ale elevilor


Autor: POPA (Taiss)Claudia Simona
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Apreciere, autoevaluare, calificativ, competenţă/de comunicare/literară, evaluare/a rezultatelor şcolare/prin teste docimologice, educaţie lingvistică, educaţie literară, identitate (a personalităţii elevului), judecată de valoare, măsurare, notă, obiect al evaluării, performanţă, progres şcolar, rezultate şcolare, sfera cognitivă/psihomotorie/atitudinală, teste/teste docimologice, tipuri/forme/metode/tehnici de evaluare

Adnotare

Cercetarea descrisă în teza de doctorat Evaluarea prin teste docimologice a cunoştinţelor comunicative/literare ale elevilor este consacrată re-conceptualizării naturii testelor docimologice aplicate la evaluarea competenţelor comunicative şi literare.

Pornind de la demersurile efective aplicate evaluării şcolare, autoarea formulează principiul general al interacţiunii şi unităţii educaţional-socialului în evaluarea şcolară, conform căruia, în procesul evaluării, este afectată nu doar sfera învăţării ci şi cea a identităţii elevului.

Valorificarea principiilor cunoaşterii empirice, ştiinţifice şi artistice, a principiilor educaţiei lingvistice şi educaţiei literare au condus la elaborarea unor principii specifice evaluării CC/CL, care decurg din capacitatea înscrisă a limbii şi a literaturii de a antrena concomitent vorbitorul/ cititorul în sferele cognitivă, psihomotorie şi atitudinală ale cunoaşterii, învăţării şi formării-dezvoltării. De aceea şi criteriile de evaluare la LLR, demonstrează cercetarea, trebuie să valorifice cele trei sfere ale personalităţii în formare a elevului.

În baza principiilor stabilite/elaborate, autoarea re-defineşte testele docimologice cu aplicare la LLR, re-sistematizează metodologii specifice de aplicare a testelor docimologice la LLR, desfăşoară un experiment de constatare-formare, care a confirmat cu date concrete tezele teoretice ale cercetării.

Rezultatele mai importante ale cercetării experimentale sunt reprezentate de răspunsurile elevilor şi profesorilor cu privire la natura şi importanţa testelor docimologice în evaluarea şcolară la LLR, la domeniile cunoaşterii, învăţării şi formării-dezvoltării elevilor în procesul aplicării testelor docimologice. Majoritatea elevilor şi profesorilor antrenaţi în experiment au apreciat pozitiv evaluarea prin teste docimologice la LLR, au dezvăluit avantajele acesteia, au propus noi abordări ale evaluării prin teste docimologice. Examinarea şi sistematizarea răspunsurilor elevilor la testele docimologice aplicate în procesul educativ-didactic au demonstrat că majoritatea acestora certifică antrenarea lor firească şi concomitentă în timpul acţiunilor de evaluare a CC/CL în sferele cognitivă, psihomotorie şi atitudinală.

În cercetare sunt formulate recomandări de aplicare a rezultatelor obţinute pentru organele de decizie ale învăţământului, autorii de piese curriculare şi profesorii de limba maternă şi literatura naţională.

Cuprins


CAPITOLUL I. Conceptul modern de evaluare a educaţiei lingvistice şi literare a elevilor
 • 1.1. Unitatea educaţional-socialului ca principiu constitutiv al evaluării şcolare moderne
 • 1.2. Conceptul modern de evaluare şcolară: precizări terminologice
 • 1.3. Principii, criterii şi condiţii de evaluare a competenţelor comunicative/literare prin teste docimologice
  • 1.3.1. Principii de evaluare a competenţelor comunicative/literare ale elevilor
  • 1.3.2. Criterii de evaluare a competenţelor comunicative/literare ale elevilor
 • 1.4. Teste docimologice de evaluare a competenţelor comunicative/literare ale elevilor.
  • 1.4.1. Definiţie şi tipologie
  • 1.4.2. Funcţiile evaluării prin teste docimologice
  • 1.4.3. Metodologii de aplicare a testelor docimologice

CAPITOLUL II. Valori ale evaluării rezultatelor şcolare la educaţia lingvistică şi literară stabilite prin teste docimologice
 • 2.1. Metodologia experimentului
 • 2.2. Atitudini ale elevilor şi profesorilor faţă de evaluarea la limba şi literatura română
 • 2.3. Particularităţi de manifestare a unităţii cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor în evaluarea elevilor prin teste docimologice