Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea tehnică a studenţilor din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina Baschet în baza aplicării analizei video


Autor: Ciocoiu Dana Lucica
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 ianuarie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română

Teza

CZU 796.323:3781

Adobe PDF document 6.59 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

studenţi, baschet curs de bază, pregătire tehnică, pregătire metodică, analiza video, analiză biomecanică, parametri spaţiali ai mişcărilor, traiectoria mişcărilor, greşeli tehnice, evaluare

Adnotare

Prezenta cercetare a vizat îmbunătăţirea procesului de pregătire profesională a studenţilor din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina „Baschet” curs de bază, direcţionat spre abordarea specială a componentei pregătirea tehnică, prin utilizarea unui program specializat de analiză video. Aspectele teoretice şi practico-metodice abordate în cadrul cercetării au clarificat o serie de probleme privind necesitatea evidentă a implementării unei noi programe analitice, în care componenta tehnică a pregătirii studenţilor din cadrul cursului de bază disciplina „Baschet” să favorizeze formarea competenţelor specifice jocului, la un nivel calitativ superior.

Implementarea noii programe analitice în cadrul experimentului pedagogic a urmărit regenerarea şi compartimentarea conţinutului disciplinei „Baschet”cu abordarea specială a componentei pregătirea tehnică. Aplicarea programei la studenţii grupei experimentale, a justificat pe baza rezultatelor obţinute formarea profilului de „demonstrant” al acestora şi o interacţiune optimă a cunoştinţelor teoretice şi metodice conform cerinţelor actuale, comparativ cu grupa martor care a înregistrat valori inferioare la toate testările efectuate. Programa nouă a încadrat componenta pregătirea tehnică a studenţilor într-un suport conceptual metodologic modern, care permite realizarea unui traseu metodic de instruire eficient cu rol în depistarea, eliminarea sau minimalizarea greşelilor de tehnică la execuţia procedeelor fundamentale specifice jocului de baschet. în deplina concordanţă cu cerinţele profesional-didactice viitoare ale absolventului.

Cuprins


CAPITOLUL I. Probleme şi perspective privind pregătirea profesională a studenţilor din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina „baschet”
 • 1.1 Aspecte teoretice şi metodologice în pregătirea studenţilor din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina „Baschet” curs de bază
 • 1.2 Cerinţele de bază pentru specialistul din domeniul educaţiei fizice şi sportului particularizate la disciplina „Baschet”
 • 1.3 Tehnica jocului - compartiment de bază în pregătirea profesională a studenţilor din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina „Baschet”
 • 1.4 Rolul şi importanţa metodei de analiză video pentru procesul de instruire în domeniul educaţie fizică şi sport
CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1 Metodele de cercetare
 • 2.2 Organizarea cercetării

CAPITOLUL III. Studiu constatativ referitor la nivelul pregătirii profesionale a studenţilor din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport disciplina „baschet” curs bază
 • 3.1 Analiza documentelor de organizare şi desfăşurare a cursului de bază la disciplina „Baschet în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport
 • 3.2 Rezultatele însuşirii elementelor şi procedeelor tehnice din cadrul cursului de bază la disciplina „Baschet”
 • 3.3 Aprecierea nivelului pregătirii metodice a studenţilor referitor la învăţarea elementelor şi procedeelor tehnice în cadrul cursului de bază – disciplina „Baschet”
 • 3.4 Analiza biomecanică a parametrilor spaţiali pentru procedeele tehnice din jocul de baschet
 • 3.5 Argumentarea conţinutului programei experimentale la disciplina „Baschet” curs de bază pentru studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport

CAPITOLUL IV. Argumentarea experimentală a eficacităţii pregătirii tehnice a studenţilor din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina “Baschet” curs de bază
 • 4.1 Analiza rezultatelor pregătirii metodice a studenţilor din cadrul cursului de bază disciplina „Baschet”
 • 4.2 Dinamica indicilor pregătirii tehnice a studenţilor din cadrul cursului de bază la disciplina „Baschet”
 • 4.3 Analiza cunoştinţelor teoretice a studenţilor la disciplina „Baschet” curs de bază
 • 4.4 Analiza calitativă privind aplicarea elementelor şi procedeelor tehnice în condiţii de joc la disciplina „Baschet” curs bază