Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică la liceeni în context inter/transdisciplinar


Autor: Franţuzan Ludmila
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Botgros
doctor, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cunoaştere ştiinţifică, competenţă şcolară, competenţă transversală, competenţă de cunoaştere ştiinţifică, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate, model pedagogic, instruire interactivă, etape de formare a competenţei, nivel şi subnivel de evaluare a competenţei

Adnotare

Domeniul de studiu se referă la Pedagogia generală şi urmăreşte scopul de elaborare a bazelor teoretice şi practice ale conceptului de competenţă de cunoaştere ştiinţifică în educaţie şi proiectarea unui Model pedagogic al acestui concept în context inter/transdisciplinar.

Noutatea ştiinţifică a cercetării rezidă în definirea conceptelor pedagogice fundamentale: “competenţă şcolară”, în general, şi “competenţă de cunoaştere ştiinţifică”, în special. Aceste concepte, fiind implementate în procesul educaţional, devin o modalitate eficientă de formare/dezvoltare a personalităţii elevului în cadrul disciplinelor şcolare Biologíe, Fízică, Chimie. Consemnată prin funcţionalitatea sa, cunoaşterea ştiinţifică în context inter/transdisciplinar reprezintă la etapa contemporană un vector strategic în eficientizarea învăţămîntului preuniversitar în R. Moldova la aria curriculară “Matematică şi Ştiinţe”.

Originalitatea cercetării constă în elaborarea unui Model pedagogic al competenţei de cunoaştere ştiinţifică în context inter/transdisciplinar; Model conceput din perspectiva epistemologiei cunoaşterii în ştiinţele fundamentale şi a cunoaşterii în ştiinţele educaţiei. Semnificaţia teoretică a lucrării se constituie în argumentarea ştiinţifică, definirea şi abordarea în context educaţional a conceptelor de “competenţă”, “competenţă şcolară” , “competenţă transversală”, “competenţă de cunoaştere ştiinţifică”, şi conceptualizarea procesului educaţional din perspectiva formării competenţei de cunoaştere ştiinţifică în context inter/transdisciplinar care s-a materializat într-un Model pedagogic.

Semnificaţia practică a tezei este certificată de proiectarea reperelor metodologice ale etapelor de formare/evaluare a competenţei şcolare, fapt care eficientizează aplicarea modelului pedagogic elaborat în practica învăţămîntului preuniversitar, precum şi de proiectarea unui currículum integralizat din perspectivă inter/transdisciplinară pentru liceeni, profil umanist.

Cuprins


1. Abordări teoretice ale conceptului de competenţă de cunoaştere ştiinţifică
 • 1.1. Conceptul de cunoaştere – abordare multidimensională în procesul educaţional
 • 1.2. Conceptul de competenţă în educaţie şi tipologia competenţelor şcolare
 • 1.3. Cunoaşterea ştiinţifică – competenţă inter/transdisciplinară
 • 1.4. Cunoaşterea ştiinţifică raportată la particularităţile de vîrstă ale liceenilor

2. Implicaţii pedagogice în formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică la liceeni
 • 2.1. Modelul pedagogic al competenţei de cunoaştere ştiinţifică în context inter/transdisciplinar
 • 2.2. Instruirea interactivă şi etapele de formare ale competenţei de cunoaştere ştiinţifică
 • 2.3. Repere metodologice ale evaluării competenţei de cunoaştere ştiinţifică
 • 2.4. Nivelul de cunoaştere a conceptului de competenţă şcolară de către profesori

3. Argument experimental privind formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică la liceeni în context inter/transdisciplinar
 • 3.1. Aspecte generale referitoare la realizarea experimentului pedagogic
 • 3.2. Determinarea nivelului de formare a competenţei de cunoaştere ştiinţifică
 • 3.3. Aplicaţii experimentale în formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică la liceeni
 • 3.3.1. Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică în context disciplinar (fizică, chimie şi biologie
 • 3.3.2. Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică în context inter/transdisciplinar (biologie-fizică-chimie)