Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modele ale programelor de antrenament de perfecţionare a pregătirii fizice a fotbaliştilor de performanţă


Autor: Stepanov Vasile
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.12 Mb / în rusă
Adobe PDF document1.01 Mb / în română

Cuvinte Cheie

efort de antrenament; model; program; pregătire fizică; metode de antrenament; orientarea efortului; acţiuni tehnico-tactice; microciclu; perioada competiţională; fotbal

Adnotare

Structura tezei: introducere; 3 capitole; concluzii şi recomandări practice; bibliografie 268 titluri; 8 anexe; 108 pagini text de bază; 7 figuri; 26 tabele. Rezultatele sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării: argumentarea experimentală a modelelor programelor de antrenament a perfecţionării pregătirii fizice la fotbaliştii de performanţă.

Obiectivele cercetării: generalizarea abordărilor teoretice a dirijării pregătirii; cercetarea indicilor procesului de antrenament, pregătirii fizice şi activităţii competiţionale a fotbaliştilor în perioada competiţională; argumentarea modelelor programelor de antrenament şi determinarea duratei optimale de aplicare; evaluarea eficacităţii modelelor în pregătirea fotbaliştilor în perioada competiţională.

Metodologia cercetării: a cuprins analiza datelor literaturii ştiinţifico-metodice; observaţia pedagogică; testarea; înregistrarea activităţii competiţionale; experimentul pedagogic; metodele matematico-statistice.

Noutatea şi originalitatea cercetării constă în: elaborarea metodicii evaluării programelor de antrenament; determinarea legităţilor schimbării structurii pregătirii fizice; determinarea structurii modelelor programelor de antrenament şi duratei optimale de aplicare; elaborarea programei de antrenament de dirijare a pregătirii fizice a fotbaliştilor în perioada competiţională.

Semnificaţia teoretică a cercetării: constă în argumentarea căilor metodice de elaborare a modelelor programelor de antrenament şi combinarea raţională a regimurilor de efort în scopul perfecţionării pregătirii fizice a fotbaliştilor de performanţă.

Valoarea aplicativă a rezultatelor cercetării se caracterizează prin: metodica evaluării programelor de antrenament; indicii cantitativi a parametrilor pedagogici ai efortului; durata optimală a programelor de antrenament de diferită orientare; forma documentaţiei de planificare a programelor de antrenament a fotbaliştilor.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele cercetării au fost implementate în procesul de antrenament a cluburilor de fotbal şi ele pot fi utilizate în pregătirea specialiştilor din instituţiile superioare de profil.