Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Educarea capacităţilor coordinative la etapa iniţială a pregătirii sportive a fetelor de 6-7 ani în gimnastica ritmică


Autor: Craijdan Olga
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Olga Aftimiciuc
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: DH 40-13.00.04-27.03.08
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.05 Mb / în română
Adobe PDF document0.58 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

gimnastica ritmică, etapa iniţială, pregătire sportivă, capacităţi coordinative, capacităţi motrice specifice, perceperi specifice

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie alcătuită din 260 surse literare, 16 anexe, 124 pagini text de bază, 41 figuri, 13 tabele. Rezultatele investigaţiilor sunt publicate în 21 lucrări metodico-ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedagogia antrenamentului sportiv.

Scopul cercetării: perfecţionarea procesului de instruire şi antrenament la etapa iniţială a pregătirii sportive în gimnastica ritmică. Obiectivele cercetării: 1. Studierea conţinutului procesului de instruire şi antrenament la etapa iniţială a pregătirii sportive în gimnastica ritmică privind problema educării capacităţilor coordinative. 2. Determinarea mijloacelor şi metodelor optime de educare a capacităţilor coordinative la etapa iniţială de pregătire a copiilor. 3. Elaborarea modelului conceptual şi argumentarea teoretică a programei orientate spre educarea capacităţilor coordinative. 4. Argumentarea experimentală a eficacităţii programei de educare a capacităţilor coordinative la etapa iniţială a pregătirii sportive a fetelor în gimnastica ritmică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată a fost cercetată problema educării capacităţilor coordinative la etapa iniţială a pregătirii sportive a fetelor de 6-7 ani în gimnastica ritmică. A fost determinat conţinutul capacităţilor coordinative necesare în gimnastica ritmică: blocul capacităţilor motrice specifice şi blocul perceperilor specifice/„simţuri”.

Problema ştiinţificăactuală de importanţă majoră în domeniu soluţionată o constituie educarea capacităţilor coordinative la etapa iniţială a pregătirii sportive în sportul contemporan şi anume în gimnastica ritmică. De aceea pregătirea coordinativă trebuie de început încă de la vîrstă de 6-7 ani cînd se formează baza motrică în gimnastică ritmică.

Importanţa teoretică a tezei constă în elaborarea modelului conceptual şi a programei orientate spre educarea capacităţilor coordinative în gimnastica ritmică la etapa iniţială de pregătire sportivă.

Importanţa practică a cercetării rezidă în elaborarea programei educării capacităţilor coordinative la etapa iniţială de pregătire sportivă. Au fost întocmite un şir de recomandări practico-metodice, care pot fi folosite în procesul de instruire şi antrenament în diferite ramuri ale gimnasticii. Elaborările metodice ale programei experimentale pot fi recomandate pentru lecţiile de antrenament sportiv, în cadrul şcolilor de cultură generală, cît şi în instituţiile de învăţămînt superior.

Implementarea rezultatelor cercetării: programa experimentală de educare a capacităţilor coordinative ale fetelor de 6-7 ani în gimnastica ritmică a fost implementată la etapa iniţială de pregătire sportivă în procesul de instruire şi antrenament în cadrul clubului sportiv „Speranţa”, al ŞSRO, precum şi al clubului USEFS.