Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Optimizarea procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice militare prin mijloacele înotului aplicativ


Autor: Ion Leonte
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Teodor Botnarenco
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

optimizare, volum, conţinut, proces instructiv-educativ, educaţie fizică militară, utilizare, înot aplicativ, model, pregătire profesională militară

Adnotare

Cercetarea efectuată abordează problema perfecţionării pregătirii profesional-aplicative a studenţilor militari în cadrul facultăţilor militare prin mijloacele înotului aplicativ.

Este cunoscut faptul că în structura conţinutului educaţiei fizice militare sunt incluse obligatoriu discipline sportive şi sportiv-aplicative, însă metodica de implementare a lor în procesul instructiv nu este suficient elaborată ştiinţific.

Astfel, în lucrare sunt prezentate sisteme de planificare a procesului de instruire la disciplina « Înot aplicativ », care pot servi ca model şi pentru disciplinele sportiv-aplicative necesare viitorului specialist militar.

În lucrare sunt propuse trei etape de pregătire a studenţilor la disciplina „Înot aplicativ”. Prima este destinată învăţării tehnicii înotului sportiv şi a unor elemente ale înotului aplicativ, a doua în tabăra de vară în condiţii apropiate de cele de luptă, şi a treia etapă este orientată spre pregătirea metodică desfăşurată în perioada practicii pedagogice şi a stagiului în unităţile militare. În acest sens, s-a elaborat modelul componentelor principale ale înotului aplicativ, ulterior fiind introdus în procesul didactic pe parcursul celor trei etape de instruire.

Rezulatatele obţinute au demonstrat o îmbunătăţire considerabilă a pregătirii profesional-aplicative a studenţilor din grupa experimentală, unde nivelul cunoştinţelor teoretice şi al deprinderilor motrice şi metodice specifice, dobândite, a fost superior faţă de cel al studenţilor grupei de control.

Toată perioada de cercetare a fost însoţită de elaborarea unui film didactic „O şansă pentru viaţă”, care se aplică în prezent în procesul de instruire a militarilor din unităţile armatei române.

Cuprins


CAPITOLUL I. Argumentarea teoretică şi metodică a pregătirii specialiştilor de educaţie fizică în cadrul instituţilor militare, tratate în literatura de specialitate
 • 1.1. Educaţia fizică – componentă fundamentală în vederea pregătirii specialiştilor pentru viitoarea activitate militară
 • 1.2. Preocupări privind pregătirea profesională a specialiştilor de educaţie fizică la nivel de studii universitar
 • 1.3. Analiza sistemului de pregătire a specialiştilor de educaţie fizică militară în cadrul instituţiilor de profil din ţară şi de peste hotare
 • 1.4. Locul şi însemnătatea înotului aplicativ în pregătirea specialiştilor de educaţie fizică militară

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea materialelor cercetării în practică

CAPITOLUL III. Sistemul actual de pregătire a specialiştilor de educaţie fizică militară, prin aplicarea mijloacelor înotului aplicativ
 • 3.1. Aspecte fundamentale privind conceptul didactic
 • 3.2. Analiza rezultatelor chestionării sociologice a specialiştilor de educaţie fizică militară
 • 3.3. Analiza pregătirii studenţilor de educaţie fizică militară în general şi a aptitudinilor înotului aplicativ în special
 • 3.4. Planificarea procesului de instruire a studenţilor anilor I şi II din cadrul facultăţii militare, la disciplina înot aplicativ
 • 3.5. Particularităţile procesului instructiv-educativ al disciplinei înot aplicativ din sistemul educaţiei fizice militare avute în vederea construirii noului model didactic
 • 3.5.1. Stagiul în unităţile militare

CAPITOLUL IV. Argumentarea experimentala a modelului de planificare a pregatirii profesionale prin mijloacele înotului aplicativ în procesul instructiv-educativ militar
 • 4.1. Analiza rezultatelor obţinute în urma desfăşurării experimentului de bază de către studenţii implicaţi în cercetare pe perioada anului universitar
 • 4.2. Influenţa mijloacelor înotului aplicativ asupra pregătirii profesionale privind calităţile motrice, funcţionale şi psihice evidenţiate în perioada taberei de vară
 • 4.3. Analiza rezultatelor pregătirii funcţionale şi psihfiziologice a studenţilor după tabăra de vară