Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea căderilor competiţionale în prevenirea accidentelor ce afectează membrele superioare, la judoka pubertari (12-14ani)


Autor: Daniel Roşu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Veaceslav Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

antrenament sportiv, pregătire tehnică, judoka puberi, căderi competiţionale, prevenire accidente, membrul superior

Adnotare

Teza „Optimizarea căderilor competiţionale în scopul prevenirii accidentelor ce afectează membrele superioare, la judoka de vârstă pubertară (12-14 ani)” este destinată perfecţionării procesului de pregătire sportivă prin argumentarea teoretică şi experimentală a unei programe de prevenire a macrotraumatismelor membrelor superioare la judoka puberi.

Cercetările prealabile demonstrează, că majoritatea accidentelor sportive la judoka de diferite vârste se produc asupra membrelor superioare, în urma acţiunilor de proiectare-cădere. Mijlocul cel mai eficient de prevenire a acestor accidente, reiese a fi însuşirea tehnicii căderilor competiţionale.

În metodica tradiţională de însuşire a judoului, căderile cele mai frecvente sunt efectuate pe partea dorsală a corpului. Acestea sunt folosite şi perfecţionate cu prioritate în antrenamente, dar sunt evitate în concurs, în scopul minimizării punctajului. În tentativa de evitare a căderilor dorsale sportivii pot accidenta. Alternativa propusă şi demonstrată de prezenta cercetare este de însuşire a unor tehnici noi de cădere (numite de noi competiţionale) care, aplicate în antrenamente şi concursuri, să prevină accidentările membrelor superioare şi să optimizeze evoluţia de concurs.

Aplicarea metodicii experimentale propusă de noi a contribuit la creşterea nivelul tuturor indicatorilor pregătirii fizice, tehnicotactici şi funcţionali, care influenţează producerea accidentelor sportive.

Rezultatele cercetărilor pot fi folosite în perfecţionarea pregătirii sportive a judoka de performanţă în cadrul Cluburilor Specializate, precum şi ca material ştiinţifico-metodic în învăţământul superior de profil sportiv.

Cuprins


CAPITOLUL 1 Analiza literaturii ştiinţifico-metodice, pe problemele producerii şi prevenirii accidentelor, la judoka de vârstă pubertară
 • 1.1. Cercetări cu privire la producerea accidentelor din judo
 • 1.1.1. Tipologia accidentelor din judo
 • 1.1.2. Structuri anatomice afectate de traumatismele specifice judoului
 • 1.2. Aspecte ale capacităţii de performanţă, în legătură cu accidentele specifice la judoka de vârstă pubertară
 • 1.2.1. Particularităţi fiziologice ale vârstei pubertare
 • 1.2.2. Cerinţele efortului în judo
 • 1.3. Componente ale antrenamentului sportiv din judo în aflate legătură cu producerea accidentelor
 • 1.3.1. Factorii antrenamentului din judo, în raport cu producerea accidentelor
 • 1.3.2. Delimitarea căderilor din antrenament de căderile competiţionale
 • 1.3.3. Încălzirea premergătoare efortului sportiv
 • 1.4. Concluziile capitolului

CAPITOLUL 2 Metodele de cerctare, organizarea şi validarea cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării

CAPITOLUL 3 Aplicarea căderilor competiţionale din judo, în legătură cu prevenirea accidentelor de la nivelul membrelor superioare
 • 3.1. Chestionarea antrenorilor pe problematica prevenirii accidentelor în pregătirea sportivă a judoka pubertari
 • 3.2. Interviu pe problemele prevenirii accidentelor sportive adresat judoka de diferite vârste, ce au suportat macrotraumatisme
 • 3.3. Studii de caz cu privire la asocierea cauzelor în producerea accidentelor sportive
 • 3.4. Studiu referitor la folosirea căderilor în cadrul antrenamentelor de judo
 • 3.5. Studiu cu privire la utilizarea căderilor în competiţiile de judo
 • 3.6. Analiza biomecanică a căderilor defectuoase din judo
 • 3.6.1.Construcţia modelului matematic (geometric) al căderilor defectuoase din judo
 • 3.6.2. Caracterizarea principalelor articulaţii ale membrului superior afectate de căderile defectuoase din judo
 • 3.6.3. Evaluarea interacţiunilor mecanice interne şi externe din zonele suprasolicitate
 • 3.6.3.1. Căderea defectuoasă a lui Uke (apărătorul), în urma atacului cu Ko Uchi Gari (secerarea mică interioară)
 • 3.6.3.2. Căderea defectuoasă a lui Uke (apărătorul), în urma atacului cu Hiza Guruma (roată la genunchi)
 • 3.6.2.3. Căderea defectuoasă a lui Uke (apărătorul), în urma atacului cu Kata Guruma (roata peste umăr)
 • 3.7. Stabilirea mecanismelor tehnice de cădere competiţională
 • 3.8. Concluziile capitolului

CAPITOLUL 4 Argumentarea aplicării programei experimentale în procesul de antrenament, la judoka pubertari
 • 4.1. Rezultatele testărilor pregătirii fizice
 • 4.2. Interpretarea datelor rezultate din testările pregătirii fizice
 • 4.3. Rezultatele testărilor pregătirii tehnico-tactice
 • 4.4. Interpretarea datelor rezultate din testările pregătirii tehnico-tactice
 • 4.5. Datele rezultate din testările fiziologice
 • 4.6. Interpretarea datelor rezultate din testările fiziologice
 • 4.7. Concluziile capitolului