Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2004 / iunie /

Pregătirea studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport pentru activitatea didactică în cadrul cursului de culturism


Autor: Dumitru Ţăpurin
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document2.17 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pregătire profesional-pedagogică, pricepirile pedagogice, activitate didactică, culturism, practică pedagogică, dezvoltare morfologică, capacitate de forţă

Adnotare

În cadrul cercetării prezentate a fost întreprinsă încercarea optimizării pregătirii profesional – pedagogice a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul cursului specializat de Culturism.

În baza sintezei şi generalizării teoretice a problemei, chestionării sociologice, observaţiilor pedagogice şi cercetărilor empirice a fost stabilit modelul activităţii profesional - didactice a profesorului de educaţie fizică în cadrul Lecţiei, precum şi conţinutul adecvat al mijloacelor şi metodelor de formare a priceperilor pedagogice pentru realizarea obiectivelor de bază ale culturismului în procesul instructiv – educativ al educaţiei fizice şcolare.

Utilizarea metodicii elaborate privind realizarea programei cursului specializat în baza programei proprii de pregătire pe etape şi construirii sistemului pedagogic integrativ, a permis sporirea nivelului de pregătire atât teoretic cât şi practico – metodic a viitorilor profesori de cultură fizică, care se deosebeşte calitativ de cel tradiţional.

Aprobarea metodicii elaborate în etapa experimentului instructiv şi practico – formativ din cadrul semestrelor V şi VI ne permite să afirmăm eficacitatea acesteia.

Indicii activităţii didactice privind parametrii de bază la studenţii grupei experimentale se deosebesc esenţial de parametrii adecvaţi, atât la profesorii de cultură fizică cât şi la studenţii grupei martor.

Materialele cercetării date pot fi utilizate atât în cadrul procesului instructiv – educativ al facultăţilor de educaţie fizică şi sport cât şi în sistemul de perfecţionare a specialiştilor din domeniu.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Probleme teoretico-metodice ale pregătirii profesorului de educaţie fizică şi sport pentru activitatea didactică în contextul conţinutului disciplinei „culturism”
 • 1.1. Aspecte generale ale evoluţiei culturismului – în contextul formării personalităţii umane.
 • 1.2. Probleme actuale ale culturismului în contextul educaţiei fizice şcolare
 • 1.3. Repere ale pregătirii didactice a viitorilor profesori de educaţie fizică, în contextul conţinutului disciplinei „Culturism“

CAPITOLUL 2. Metodele, organizarea şi aprobarea rezultatelor cercetării
 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.1.1. Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
 • 2.1.2. Studierea documentelor de lucru din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport şi a celor din învăţământul preuniversitar
 • 2.1.3. Sondaj sociologic (anchete, chestionare, interviuri, discuţii)
 • 2.1.4. Observaţia pedagogică
 • 2.1.5. Notă de experţi, rating şi autoaprecierea
 • 2.1.6. Experimentul pedagogic
 • 2.1.7. Metode statistico-matematice de prelucrare şi prezentare a rezultatelor cercetării
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea materialelor cercetării

CAPITOLUL 3. Argumentarea complexului de priceperi pedagogice necesare profesorului de educaţie fizică pentru realizarea activităţii didactice din cadrul disciplinei „culturism“
 • 3.1. Conţinutul şi formele activităţii didactice a profesorului de educaţie fizică în cadrul disciplinei „Culturism“
 • 3.2. Analiza nivelului pregătirii studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport pentru activitatea didactică în contextul conţinutului disciplinei „Culturism“
 • 3.3. Argumentarea complexului de priceperi didactice la disciplina „Culturism“ necesare profesorului în cadrul lecţiei de educaţie fizică

CAPITOLUL 4. Argumentarea teoretică şi experimentală a eficacităţii realizării obiectivelor disciplinei „culturism“
 • 4.1. Însemnătatea disciplinelor de profil general şi specializat, în pregătirea studenţilor pentru activitatea didactică, din cadrul educaţiei fizice corporale
 • 4.1.1. Potenţialul instructiv – metodic al disciplinelor de profil general şi specializat, în vederea formării cunoştinţelor şi priceperilor pedagogice la studenţi
 • 4.1.2. Rolul cursului de bază al disciplinei „Haltere şi culturism“, din cadrul facultăţii de educaţie fizică şi sport, în vederea pregătirii studenţilor pentru activitatea didactică de profil
 • 4.2. Argumentarea teoretică şi experimentală a eficacităţii realizării obiectivelor disciplinei „Culturism“
 • 4.2.1. Esenţa programei de pregătire pe etape a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport pentru realizarea obiectivelor disciplinei „Culturism“
 • 4.2.2. Specificul conţinutului programei instructive adaptate la cursul „Culturism”
 • 4.2.3. Însemnătatea practicii pedagogice instructive din cadrul elaborărilor metodice ale cursului „Haltere şi culturism“
 • 4.3 Funcţiile practicii pedagogice instructiv-educative în pregătirea viitorilor profesori de educaţie fizică şi sport pentru activitatea didactică la disciplina „Culturism”