Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Elaborarea criteriilor pedagogice şi medico-biologice pentru selecţia iniţială a sportivilor în TAEKWONDO WTF


Autor: Oleg Perfilov
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Nicolae Hromii
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Sergiu (decedat) Pintilei
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română
Adobe PDF document0.40 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

sportivi începători, criterii morfologice, capacităţi motrice, criteriile pedagogice şi medico-biologice, selecţie iniţială, analiză corelativă, analiză factorială, intervale confidenţiale, TAEKWONDO WTF

Adnotare

Cercetarea dată este consacrată rezolvării problemei perfecţionării calităţii selecţiei iniţiale pe baza aplicării criteriilor pedagogice şi medico-biologice elaborate, de diagnosticare a posibilităţilor potenţiale a sportivilor în TAEKWONDO WTF.

Analiza datelor, prezentate în literatura specială şi ştiinţifică, opinia specialiştilor în proba sportivă aleasă, evident demonstrează că probleme diagnosticării posibilităţilor potenţiale a sportivilor începători pentru efectuarea selecţiei celor mai perspectivi din ei nu este de ajuns cercetată şi e imperfectă. Sistema selecţiei este incompletă şi unilaterală, nu e pe deplin cercetată sistema testelor pentru determinarea nivelului dezvoltării capacităţilor motrice a sportivilor în TAEKWONDO WTF.

În rezultatul cercetărilor efectuate au fost elaborate criteriile de diagnosticare medico-biologice şi pedagogice a posibilităţilor potenţiale a sportivilor în TAEKWONDO WTF şi argumentată experimental eficacitatea aplicării lor pentru selecţia iniţială pe parcursul a 2 experimente pedagogice. Sportivii subgrupelor experimentale selectaţi după criteriile elaborate au demonstrat un nivel considerabil mai înalt a indicilor capacităţilor motrice şi a acţiunilor tehnico-tactice.

Rezultatele cercetărilor pot fi aplicate în calitate de recomandaţii practice pentru antrenorii cluburilor sportive, federaţii şi şcoli sportive, precum şi în calitate de material didactic pentru studenţii instituţiilor sportive de învăţământ superior la specialitatea TAEKWONDO WTF.