Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani din perspectiva etnopedagogică


Autor: Avram Iftimia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 ianuarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 378.131

Adobe PDF document 0.83 Mb / în română
174 pagini


Cuvinte Cheie

axiologie, etnopedagogie, pedagogie populară, educaţie axiologică, orientări axiologice, cultură, aculturare, inculturare, valoare, valorizare, socializare, modelare, modelizare, arie curriculară, capacităţi de comunicare, conţinuturi educaţionale, curriculum educaţional, obiective educaţionale, sarcini educaţionale

Adnotare

Cercetarea este dedicată problemei formării orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani din perspectiva etnopedagogică.

Scopul cercetării a constat în stabilirea reperelor pedagogice de formare a orientărilor valorice la preşcolarii de 6-7 ani. Cercetarea s-a axat pe analiza dimensiunilor etnopedagogic şi psihopedagogice, pe analiza folclorului şi tradiţiilor naţionale ca purtătoare de valori-educative.

În cadrul cercetării a fost elaborat modelul pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari axat pe următoarele abordări: sistemic, formativ, axiologic, curricular.

Modelul elaborat a fost validat experimental şi experienţial şi poate fi aplicat în procesul educativ în instituţiile de educaţie preşcolară.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere conceptuale ale formării orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani
 • 1.1. Conceptualizarea formării orientărilor axiologice la copii din perspectiva etnopedagogică
 • 1.2. Repere psihopedagogice ale formării orientărilor axiologice la copii din perspectiva etnopedagogică

CAPITOLUL II. Folclorul şi tradiţiile de familie şi contribuţia lor la formarea orientărilor axiologice la copiii de 6-7 ani
 • 2.1. Basmul, poveştile populare româneşti şi formarea orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani
 • 2.2. Proverbele, zicătorile, numărătorile, jocurile, frământările de limbă – mijloc de formare a orientărilor valorice la preşcolarii de 6-7 ani
 • 2.3. Tradiţiile de familie-factor de formare a orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani

CAPITOLUL III. Modelul pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogică
 • 3.1. Conceptualizarea modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari
 • 3.1.1. Argumentarea teleologică a modelului de formare a orientărilor axiologice la preşcolari
 • 3.1.2. Obiective ale procesului de formare a orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani din perspectivă etnopedagogică
 • 3.1.3. Argumentarea conţinutului modelului de formare a orientărilor axiologice la preşcolari
 • 3.1.4. Argumentarea procesuală a modelului de formare a orientărilor axiologice la preşcolari
 • 3.1.4.1. Formele de educaţie axiologică a preşcolarilor
 • 3.1.4.2. Metodele formării orientărilor axiologice la preşcolari
 • 3.2. Metodologia formării orientărilor axiologice la preşcolari în cadrul formal
 • 3.3. Validarea experimentală a modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani din perspectiva etnopedagogică