Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea studenţilor instituţiilor superioare de cultură fizică în cadrul cursului "Management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport" prin utilizarea jocurilor de organizare-consolidare


Autor: Liliana Budevici-Puiu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Viorel Dorgan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 februarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 796.062.077.5

Adobe PDF document 2.77 Mb / în română
242 pagini


Cuvinte Cheie

J.O.C. (joc de organizare-consolidare), disciplina "Management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport", curs standard (tip carte) şi format electronic (CD), curriculă universitară, creativitate, profesiograme

Adnotare

Cercetarea dată este direcţionată spre eficientizarea procesului de pregătire profesională a studenţilor instituţiilor de profil în baza utilizării în cadrul cursului teoretic al disciplinei „Management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport” a jocurilor de organizare-consolidare ca formă creatoare de gândire.

Rezultatele obţinute în urma investigaţiilor, ne-au demonstrat faptul că studenţii ce sunt implicaţi în procesul de pregătire profesională şi studiază cursul teoretic al disciplinei O.D.L.E.F.S. au dat dovadă de un nivel relativ scăzut de însuşire a cursului dat, poate datorită faptului că atât programa, cât şi cursul existent nu mai corespundeau imperativelor contemporane economico-sociale.

A fost elaborată şi aplicată programa curriculară experimentală a disciplinei „Management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport” de asemenea prima variantă a cursului de bază, fundamentat pe utilizarea jocurilor de organizare – consolidare, fiecare dintre care servind ca şi supliment de însuşire în cadrul lecţiilor practico-metodice pe perioada a doi ani de studii. Acestea fiind alcătuite cu luarea în calcul a noilor exigenţe şi cerinţe a schimbărilor intervenite în urma deciziilor Procesului de la Bologna.

Gândirea creativă aduce beneficii tuturor domeniilor şi activităţilor manageriale. Există tehnici folosite pentru identificarea şi definirea problemelor, pentru generarea, evaluarea şi punerea în aplicare a cunoştinţelor. Folosirea lor ajută la eliminarea barierelor din calea creativităţii persoanelor sau echipelor.

Profesiograma, programa curriculară, cursul nou elaborat şi jocurile de organizare-consolidare implementate, precum şi rezultatele experimentului pedagogic, pot fi folosite cu succes, în calitate de recomandări ştiinţifico-metodice de către studenţii şi cadrele didactice din instituţiile de învăţământ de profil.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Problemele teoretico-metodice a pregătirii profesorului de educaţie fizică şi sport din sistemul de învăţământ superior în contextul cursului "Management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport"
 • 1.1. Formarea personalităţii manageriale a profesorului de educaţie fizică şi sport în contextul procesului instructiv-educativ (didactic)
 • 1.2. Probleme actuale specifice managementului şi legislaţiei în cadrul educaţiei fizice şi sportului. Relaţia dintre pregătirea managerială şi pregătirea juridică a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport
 • 1.3. Finalităţi ale pregătirii manageriale şi legislative a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport
 • 1.4. Factorii şi motivaţia personalităţii, elucidaţi prin prisma managementului creativităţii
 • 1.5. Jocurile de organizare-consolidare ca formă creatoare de gândire a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport

CAPITOLUL 2. Metodele, organizarea şi aprobarea rezultatelor cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Analiza, sinteza şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
 • 2.3. Examinarea documentaţiei de lucru din cadrul procesului de pregătire a studenţilor de la educaţia fizică
 • 2.4. Chestionarea sociologică (anchetare, discuţii)
 • 2.5. Observaţiile pedagogice
 • 2.6. Nota de experţi, rating şi autoapreciere
 • 2.7. Experimentul pedagogic
 • 2.8. Prelucrarea matematică a datelor statistice şi prezentarea lor grafică
 • 2.9. Organizarea cercetării

CAPITOLUL 3. Determinarea cunoştinţelor şi priceperilor manageriale necesare studenţilor instituţiilor de educaţie fizică în cadrul disciplinei „management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport
 • 3.1. Conţinutul activităţilor manageriale didactice, curriculare-universitare în cadrul sistemului şi procesului de învăţământ
 • 3.2. Conţinutul şi structura teoretică a activităţii manageriale profesionale, în cadrul disciplinei "Management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport"
 • 3.3. Necesitatea elaborării Curriculum-ului universitar ca bază de studiu al cursului „Management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport”. Conţinutul şi structura acesteia
 • 3.4. Instruirea asistată de calculator şi importanţa cursului în format electronic. Jocurile de organizare-consolidare implementate în conţinutul cursului nou elaborat (format carte şi format electronic)

CAPITOLUL 4. Argumentarea experimentală a utilizării jocurilor de organizare-consolidare în cadrul disciplinei „management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport
 • 4.1. Argumentarea elaborării cursului „Management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport”. Conţinutul şi structura acestuia
 • 4.2. Aprecierea nivelului cunoştinţelor teoretice şi practice în baza datelor obţinute prin utilizarea jocurilor de organizare-consolidare din cadrul cursului O.D.L.E.F.S şi "Management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport"
 • 4.3. Rolul practicii pedagogice-manageriale în pregătirea studenţilor instituţiilor de cultură fizică prin evaluarea jocurilor de organizare-consolidare în cadrul acesteia