Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Pregătirea metodică a studenţilor instituţiilor superiore de cultură fizică în cadrul cursului de bază la volei


Autor: Tatiana Conohova
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română
Adobe PDF document0.47 Mb / în rusă

Teza

CZU 796.325.077.5

Adobe PDF document 1.26 Mb / în rusă
212 pagini


Cuvinte Cheie

cursul de bază la volei, pregătirea profesională, programa experimentală, pregătirea teoretică, pregătirea metodică, deprinderile şi priceperi motrice

Adnotare

Cercetările în cauză ţin de problematica pregătirii profesionale a studenţilor instituţiilor superioare de cultură fizică în baza perfecţionării programei cursului de volei cu orientare preponderentă spre pregătirea metodică.

Desfăşurarea experimentului de constatare a demonstrat că nivelul pregătirii profesionale a viitorilor profesori şcolari ce urmează cursul de bază la disciplina „Volei” este destul de redus la majoritatea indicilor de evaluare. Cei mai modeşti indici au fost înregistraţi la capitolul „însuşirea cunoştinţelor teoretice şi metodice”.

În baza cercetărilor desfăşurate a fost elaborată o programă experimentală cu orientare preponderentă spre pregătirea metodică, urmând să fie aplicată pe parcursul experimentului desfăşurat timp de doi ani de studii cu participarea studenţilor din instituţiile de profil în cadrul cursului de bază la disciplina „Volei”.

Rezultatele obţinute au demonstrat că aplicarea acestei programe se soldează cu efecte practice înalte. Studenţii grupei experimentale, comparativ cu cei din grupa martor, au însuşit mai calitativ cunoştinţele teoretice, deprinderile şi priceperile motrice prevăzute de programa de studii. Ei au fost superiori şi la compartimentul pregătirea metodică şi, în cele din urmă, anume aceasta a contribuit la îmbunătăţirea nivelului pregătirii profesionale a viitorilor specialişti din domeniu. Rezultatele efective ale cercetărilor pedagogice desfăşurate pot fi aplicate cu succes în calitate de recomandări metodice pentru predarea cursului de bază la volei, la fel, ca material didactic pentru studenţii instituţiilor superioare de cultură fizică la disciplina „Teoria şi metodica educaţiei fizice”.