Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Înotul terapeutic în prevenirea deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale a copiilor în perioada prepubertară


Autor: Constantinescu Mihai
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Sergiu Racu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document16.00 Mb / în română

Teza

CZU 797.2(043) + [617.3:615.8]797.2(043) + 616.711 -053.6

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

înotul terapeutic, somatoscopie, tendințe de instalare, atitudini posturale, deficiențe fizice funcționale, copii de 11-13 ani, perioada prepubertară

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie 201 surse, 197 pagini, 137 pagini text de bază, 22 tabele, 43 figuri, 11 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedagogie.

Scopul cercetării: perfecţionarea sistemului de aplicare a mijloacelor specifice înotului terapeutic în vederea prevenirii deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale la copiii de vârstă prepubertară.

Obiectivele lucrării:
1. Analiza și generalizarea datelor din literatura de specialitate privind evaluarea și diagnosticarea deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale, cât și a metodelor de prevenție sau recuperare prin înot folosite.
2. Identificarea factorilor etiopatogenici a deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale în stadiul de atitudine posturală vicioasă și influența negativă a acestora asupra copiilor în perioada prepubertară.
3. Studiul privind analiza somatoscopică, somato-funcțională și psihomotrică a copiilor în perioada prepubertară în vederea elaborării unei metodologii de aplicare a mijloacelor înotului terapeutic cu scopul prevenirii deficitelor de postură.
4. Argumentare metodologică și experimentală a eficacității programului de înot terapeutic în vederea preîntâmpinării tendinței de instalare a deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale la copiii de vârstă prepubertară.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în elaborarea şi implementarea unui program complex de exerciții specifice înotului terapeutic, cu rol în menținerea unei atitudini posturale corecte prin creșterea parametrilor morfo-funcționali, motrici și psihomotrici care să asigure o creștere și dezvoltare armonioasă.

Problema ştiinţifică soluţionată în domeniul cercetat constă în fundamentarea teoretică şi experimentală a unui program specific înotului terapeutic, în vederea prevenirii deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale la copiii de vârstă prepubertară.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în abordarea ştiinţifică a conceptelor metodologice obţinute prin rezultatele cercetării la baza cărora a fost propus un program de lucru care să combată instalarea unei atitudini posturale vicioase prin dezvoltarea capacităților psihomotrice cu ajutorul mijloacelor specifice înotului terapeutic.

Valoarea aplicativă a lucrării o constituie posibilitatea aplicării unui sistem de evaluare și identificare a atitudinii posturale vicioase și în același timp efectuarea unui program de înot terapeutic cu caracter profilactic în direcția menținerii unui status postural pozitiv.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în cadrul procesului de instruire a copiilor incluși în experiment. Metodica elaborată a fost prezentată în cadrul seminariilor, conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 7

Cuprins


1. ARGUMENTAREA TEORETICO-METODOLOGICĂ A PROBLEMELOR PRIVIND APARIȚIA DEFICIENȚELOR FIZICE FUNCȚIONALE ALE COLOANEI VERTEBRALE LA COPIII DE VÂRSTĂ PREPUBERTARĂ
 • 1.1. Studiu privind aspectele teoretice ale stării de sănătate la copiii cu vârsta cuprinsă între 11-13 ani
 • 1.2. Aspecte anatomo-fiziologice ale coloanei vertebrale și deficiențele fizice funcționale ale acesteia în perioada prepubertară
 • 1.3. Rolul educației fizice și sportului în prevenirea deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale, la copiii de vârstă prepubertară
 • 1.4. Influența înotului terapeutic asupra dezvoltării somato-funcționale în perioada prepubertară la copii cu vârsta cuprinsă între 11-13 ani
 • 1.5. Concluzii capitolul 1

2. DETERMINAREA METODOLOGICĂ ȘI EXPERIMENTALĂ A UNUI PROGRAM DE PREVENIRE A DEFICIENȚELOR FIZICE FUNCȚIONALE ALE COLOANEI VERTEBRALE LA COPIII DE VÂRSTĂ PREPUBERTARĂ
 • 2.1. Metodele și organizarea cercetării
 • 2.2. Analiza rezultatelor sondajului sociologic efectuat cu privire la deficiențele fizice funcționale ale coloanei vertebrale la copiii de vârstă prepubertară
 • 2.3. Efectuarea evaluărilor somatoscopice, somato-funcționale, motrice și psihomotrice a copiilor de vârstă prepubertară în vederea stabilirii atitudinilor vicioase și a deficiențelor coloanei vertebrale
 • 2.4. Elaborarea metodologiei de implementare a mijloacelor specifice înotului în vederea prevenirii deficiențelor coloanei vertebrale la copiii incluși în experimentul pedagogic
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICACITĂȚII PROGRAMULUI MODEL DE PREVENIRE A DEFICIENȚELOR FIZICE FUNCȚIONALE ALE COLOANEI VERTEBRALE LA COPIII DE VÂRSTĂ PREPUBERTARĂ
 • 3.1. Analiza somatoscopică a rezultatelor obținute privind influența înotului asupra tendinței de instalare a deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale la copiii de vârstă prepubertară
 • 3.2. Influența mijloacelor din natație asupra parametrilor somato-funcționali, motrici și psihomotrici, ai subiecților cuprinși în cadrul experimentului pedagogic
 • 3.3. Analiza corelativă a rezultatelor experimentale obținute și influența mijloacelor din natație asupra posturii corporale la copiii de vârstă prepubertară
 • 3.4. Concluzii capitolul 3 1

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI