Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativităţii copiilor preşcolari în domeniul artistico-plastic


Autor: Elena Dănescu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.22 Mb / în română

Teza

CZU 37.013(043.4)

Adobe PDF document 1.43 Mb / în română
164 pagini


Cuvinte Cheie

creativitate, personalitate creatoare, proces creativ, produs creativ, potenţial creativ, creativitate expresivă, manifestări creative, gândire divergentă, flexibilitate, fluiditate, originalitate, elaborare, conduită plastică, verbală şi acţională, factori structurali ai creativităţii, inteligenţă emoţională, atitudini creative, motivaţie creativă, disponibiliăti psihice, stimularea creativiăţii, model pedagogic, premise psihopedagogice, mediu educaţional, strategie didactică, activităţi opţionale ,domeniu artistico-plastic, educaţie plastică, curiozitate, iniţiativă, autonomie, trebuinţe de cunoaştere, încredere în sine, adaptabilitate socio-emoţională

Adnotare

Complexitatea şi dinamismul lumii contemporane presupune dezvoltarea creativităţii tinerilor în vederea unei bune adaptări, integrări sociale şi profesionale. Întrucăt cultivarea creativităţii individuale şi de grup constituie un deziderat major al educaţiei în general, şi al educaţiei şcolare, în special, am considerat oportun de studiat bazele psihopedagogice ale educării ei încă din copilărie.

Cercetarea de faţă a presupus, în prealabil, o documentare teoretică cu scopul : clarificării conceptului de creativitate şi a factorilor săi structurali, identificării particularităţilor psihologice ale vărstei preşcolare şi a factorilor educaţionali care pot stimula manifestările creative ale copiilor.

In baza anlizării acestor aspecte, a fost elaborate un model pedagogic concret de stimulare a creativitatii copilului de vărstă preşcolară în domeniul artistico-plastic.

Analiza experimentală a rezultatelor cantitative si calitative demonstrează eficienţa modelului pedagogic elaborat.

Cuprins


Capitolul I.Premise psihologice şi pedagogice în dezvoltarea creativităţii la preşcolari
 • 1.1. Creativitatea – delimitări conceptuale şi terminologice
 • 1.2. Consideraţii generale asupra dezvoltării copilului de vârstă preşcolară
 • 1.3. Particularităţile psihofiziologice ale copilului de vârstă preşcolară din perspectiva stimulării creativităţii sale
 • 1.4. Factori motivaţionali-atitudinali ai dezvoltării creativităţii la preşcolari
 • 1.5. Specificul manifestăriilor creative al copilului de vârstă preşcolară

Capitolul II.Conceptualizarea teoretică şi structurală a Modelului pedagogic de stimulare a creativităţii copilului preşcolar în domeniul artistico - plastic
 • 2.1. Fundamentele psihopedagogice ale Modelului pedagogic de stimulare a creativităţii copilului preşcolar în domeniul artistico-plastic
 • 2.2. Principii generale şi operaţionale ale Modelului pedagogic de stimulare a creativităţii copilului preşcolar în domeniul artistico-plastic
 • 2.3.Obiective generale ale Modelului pedagogic de stimulare a creativităţii copilului preşcolar în domeniul artistico-plastic
 • 2.4.Consideraţii generale asupra conţinutului procesului instructiv-educativ din grădiniţă în perspectiva stimulării creativităţii
 • 2.5.Activităţile artistico-plastice şi valoarea lor formativă în planul stimulării creativităţii copilului preşcolar
 • 2.6.Stimularea creativităţii copilului preşcolar în domeniul artistico-plastic prin activităţile opţionale din grădiniţă
 • 2.7.Strategia didactică – mijloc de stimulare a creativităţii copilului preşcolar
 • 2.8.Validarea experimentală a Modelului pedagogic de stimulare a creativităţii copilului preşcolar în domeniul artistico-plastic