Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Integralitatea implicaţiilor pedagogice ca factor al performanţelor elevilor


Autor: Ghicov Adrian
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Tatiana Callo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Performanţă, performanţă superioară, elev performer, implicaţii pedagogice, integralitate, baza performării, rezultate şcolare, comportament observabil/măsurabil, categorii de performanţă, informaţie factuală, intelect, inteligenţă, imaginaţie, competenţă, obiectiv de performanţă, condiţiile performanţei, zonă de toleranţă, produs al învăţării, rezultat supramediu, regula performadoxului, ratrapaj

Adnotare

Teza pune în valoare un şir de probleme ce vizează performanţele elevului într-un proces de formare prin integralitatea implicaţiilor pedagogice ca relaţii de necesitate la nivelul elevilor din clasele finale ale studiilor gimnaziale şi liceale. Sînt abordate fundamental problemele specificului bifuncţional al performanţei şi sînt consemnate resursele inovaţionale ale cercetării problemei.

Coordonata teoretică a cercetării desemnează un ansamblu de noţiuni teoretice şi stabileşte semnificaţiile lor pedagogice din perspectiva elaborării unor structuri modelizatoare, în şirul cărora se înscriu: relaţia performanţă/performanţă superioară, categoriile de performanţă, principiile performanţei, relaţia comportament/competenţă/performanţă, imersiunea/emersiunea pedagogică a performanţei, rezultatele şcolare/rezultatul supramediu ca performanţă, performanţa ca produs/ratrapajul etc.

Coordonata conţinutală dinamizează anumite materii educaţionale din perspectiva valorificării informaţiei factuale şi a gnosi-informaţiei, prin implicarea inteligenţei, intelectului, imaginaţiei elevului, proces reglementat de indicatorii de performanţă şi descriptorii acestora şi validat prin aplicarea formulei pedagogice a performanţei.

Coordonata pragmatică include valorificarea în practica educaţională a Modelului implicaţiilor pedagogice ale performanţei prin implementarea Secvenţei referenţiale şi demonstrarea valorii lor în formarea elevului performer, care este solicitat să lucreze inteligent, să vadă gîndind lucrurile, să îndrăznească imaginativ etc.

Coordonata inovativă şi valorică este consemnată de fundamentarea formulei pedagogice a performanţei, a ideii de elev performer, în structurarea Bazei performării, formularea regulii performadoxului pedagogic ca valoare de adevăr a performanţei, promovarea sintagmei pedagogice a face ceva dîndu-i formă exactă, care esenţializează performanţa în plan etimologic.

Coordonata predictivă orientează procesul educaţional în baza unui şir de motivaţii obiectivate spre abordarea performanţei ca sarcină majoră a şcolii, elaborarea tipologiei performanţelor, taxonomiei obiectivelor de performanţă, revizuirii obiectivelor de evaluare etc.

Prin cercetarea realizată, studiul performanţei se plasează în contextul noii realităţi educaţionale, definită de dominanta necesităţii formării pentru o realitate concretă prin realizarea unor produse concrete, care marchează personalitatea elevului printr-un comportament performant.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretice în contextul pedagogic al performanţei
  • 1.1. Reprezentarea pedagogică a categoriilor de performanţă
  • 1.2. Triada relaţională obiective/comportamente/performanţe
  • 1.3. Specificul funcţional şi principiile performanţei

CAPITOLUL II. Implicaţiile pedagogice ca element performativ
  • 2. 1. Semnificaţia pedagogică a implicaţiei şi a integralităţii
  • 2. 2. Delimitarea bazei performării
  • 2. 3. Experienţa performanţelor în teoria limbajului

CAPITOLUL III. Argument experimental în formarea performanţelor elevilor
  • 3. 1. Determinarea nivelului de reuşită al elevului performer
  • 3. 2. Aplicaţii experimentale de formare a performanţelor elevilor
  • 3. 3. Componentele valorice ale demersului experimental de validare