Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Metodica organizării lucrului independent cu elevii treptei gimnaziale la obiectul „Educaţie fizică”


Autor: Laurenţiu – Gabriel Talaghir
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Ion Carp
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

elevi ai treptei gimnaziale, educaţie fizică, lucrul independent, pregătire fizică, pregătire funcţională, dezvoltare fizică, calităţi motrice, teme pentru acasă

Adnotare

Lucrarea de faţă este dedicată problemei perfecţionării educaţiei fizice şcolare prin practicarea independentă a exerciţiului fizic în afara orelor de educaţie fizică din cadrul programului şcolar obligatoriu.

Conform rezultatelor analizei literaturii de specialitate, a opiniei specialiştilor din domeniu, s-a demonstrat că două ore de educaţie fizică pe săptămână pentru clasele V – VII şi o oră de educaţie fizică săptămânal pentru clasa a VIII-a sunt insuficiente pentru asigurarea unui nivel necesar de dezvoltare a capacităţilor motrice la elevii din treapta gimnazială, atât la băieţi cât şi la fete. Acest lucru a fost evidenţiat şi în urma desfăşurării unui experiment constatativ, unde nivelul pregătirii fizice al elevilor treptei gimnaziale a fost cu mult sub baremurile specifice vârstei din cadrul sistemului naţional de evaluare.

În cadrul cercetărilor efectuate s-a propus aplicarea practicării independente a exerciţiilor fizice de către elevii treptei gimnaziale, folosind „caietul sănătăţii” dirijat metodic de către profesorul de educaţie fizică şi susţinut în desfăşurare de către părinţii elevilor.

Aplicând această metodică în practicarea educaţiei fizice şcolare, elevii şi-au îmbunătăţit esenţial nivelul pregătirii fizice şi funcţionale, cât şi calitatea însuşirii deprinderilor şi priceperilor motrice din cadrul curricumului la vârsta respectivă.

Metodica organizării şi desfăşurării lucrului independent la educaţia fizică cu elevii treptei gimnaziale, fiind destul de accesibilă şi eficientă, poate fi de mare folos cadrelor didactice de specialitate la toate nivelurile, precum şi studenţilor instituţiilor de învăţământ superior de profil în cadrul disciplinei „Teoria şi metodica educaţiei fizice”.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere metodologice privind organizarea educaţiei fizice cu elevii treptei gimnaziale
 • 1 Aspecte generale ale educaţiei fizice şcolare cu elevii treptei gimnaziale
 • 2 Forme de organizare a educaţiei fizice şcolare
 • 3 Lucrul independent ca formă eficientă de organizare a educaţiei fizice şcolare

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetărilor
 • 1 Metode de cercetare
 • 2 Organizarea cercetării

CAPITOLUL III. Determinarea eficacităţii lucrului independent în organizarea educaţiei fizice cu elevii treptei gimnaziale
 • 1 Analiza opiniei specialiştilor pe problema organizării lucrului independent a educaţiei fizice şcolare
 • 2 Analiza documentelor de planificare şi organizare a educaţiei fizice cu elevii din treapta gimnazială
 • 3 Determinarea nivelului dezvoltării şi pregătirii fizice a elevilor treptei gimnaziale
 • 4 Analiza activităţii motrice a elevilor treptei gimnaziale în regim săptămânal
 • 5 Determinarea eficacităţii lucrului independent cu elevii treptei gimnaziale

CAPITOLUL IV. Argumentarea experimentală a eficienţei organizării lucrului independent la educaţia fizică cu elevii treptei gimnaziale
 • 1 Dinamica rezultatelor dezvoltării fizice şi funcţionale a elevilor treptei gimnaziale în perioada experimentului pedagogic
 • 2 Evoluţia indicilor pregătirii fizice a elevilor treptei gimnaziale
 • 3 Analiza calitativă a reuşitei la disciplina „educaţia fizică”