Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [34]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economiceeconomie 14.12.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Tehnologia formarii competentilor profesionale a profesorilor universitari debutanţipedagogie 07.12.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Elaborarea sistemului de combatere integrată a focului bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora)agricultură 04.12.2018
06.01.11 - Protecţia plantelor
D Evaluarea impactului ecologic al transportului auto asupra componentelor vegetale din ecosistemul urban Chișinăubiologie 30.11.2018
03.00.16 - Ecologie
D Grafica de şevalet din Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 22.11.2018
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Eficiența managementului afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștaleeconomie 22.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Natura statică în artele plastice din Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 22.11.2018
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Formarea competențelor de comunicare în limba engleză la studenţii în Dreptpedagogie 14.11.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Identitatea etnică a tineretului studenţesc în condiţiile migraţiei populaţiei din UTA Găgăuziapsihologie 14.11.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Nunta moldovenească - model de formare a cuplului familialpedagogie 09.11.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea axiologiei literar-artistice a studenţilor în contextul studierii textelor din literaturi străinepedagogie 07.11.2018
13.00.03 - Pedagogie specială
D Valorificarea competenţei de relaţionare în formarea pedagogilor socialipedagogie 02.11.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi pentru discursul didacticpedagogie 02.11.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Aspecte privind parazitul florii-soarelui Orobanche cumana Wallr. cu referire specială la rezistenţa geneticăagricultură 02.11.2018
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Caracterele agrobiologice importante la germoplasma de floareasoarelui pentru crearea hibrizilor performanțiagricultură 02.11.2018
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Reabilitarea medicală prin tehnici kinetice active a pacienţilor cu dizabilităţi prin amputarea membrului inferior: studiu clinico-funcţionalmedicină 23.10.2018
14.00.34 - Balneologie şi fizioterapie
D Hidroizolarea și protecția anticorosivă a betonului rezervoarelor pentru depozitarea apelor potabile și industrialetehnică 19.10.2018
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
D Rolul proceselor reologice la calculul construcțiilor de sprijin, edificate pe versanții alunecători din Republica Moldovatehnică 19.10.2018
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
DH Perfecționarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător din transportul rutier de pasageridrept 13.10.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Marketingul ca factor strategic al afacerii în condițiile intensificării concurențeieconomie 12.10.2018
08.00.06 - Marketing; logistică
D Modificarea hibrizilor simpli de porumb timpuriuagricultură 11.10.2018
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Impactul autogestiunii economice și tehnologiei asupra realizărilor în școlile primare arabe din Israeleconomie 10.10.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Descentralizarea școlilor din Israel în contextul noului managerialismeconomie 10.10.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul megatendințelor economiei mondiale asupra turismului internațional şi naţionaleconomie 05.10.2018
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Reabilitarea fețelor adolescente cu deficiențe de intelect în sistemul activităților de cultură fizică de adaptare.pedagogie 05.10.2018
13.00.03 - Pedagogie specială
D Integrarea cadrului convențional în materia adopției internaționale în legislația națională a Republicii Moldovadrept 28.09.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Măsurile civile de protecție în cazurile de violență în familiedrept 21.09.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica francezăfilologie 14.09.2018
10.01.08 - Teoria literaturii
D Particularitățile clinice, electrofiziologice și morfologice ale formelor atipice de polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronicămedicină 12.09.2018
14.00.13 - Neurologie
D Tratamentul chirurgical al pacienților cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastaticmedicină 04.09.2018
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codriibiologie 06.07.2018
03.00.05 - Botanică
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanicdrept 28.03.2009
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept