Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [56]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Procesul legislativ: reglementări naționale şi aspecte de drept comparatdrept 25.04.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Managementul supravegherii factorilor de risc în reducerea mortalității cardiovasculare premature a populației Republicii Moldovamedicină 24.04.2019
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Dreptul la petiţionare în Republica Moldovadrept 23.04.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Leadership și teambuilding ca factori ai activității eficiente a angajaților din organizațieeconomie 23.04.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dinamica motivaţiei de învăţare la elevii claselor primare din Israel (sectorul arab)pedagogie 23.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Cercetarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloialădrept 22.04.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
DH Strategii durabile de management în dezvoltarea turismului intern și receptor din Republica Moldovaeconomie 19.04.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Constituirea arhitecturii oraşului fluvial Tiraspol, teză de doctor în arhitecturăarhitectură 19.04.2019
18.00.02 - Arhitectura clădirilor civile, industriale şi agricole, tehnologii arhitecturale
D Pluralitatea de cetățenii în perspectiva integrării europene a Republicii Moldovdrept 19.04.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Repere legislative şi manageriale ale securităţii farmaceuticefarmacie 18.04.2019
15.00.01 - Farmacie
D Strategii de marketing în jurnalismul sportivŞtiinţe ale comunicării 18.04.2019
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Impactul mediului educațional asupra evoluției lingvistice a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar obișnuite și logopedicepedagogie 16.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Interactiunea metodologiilor de educatie literar-artistica – educatie muzicala în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primarepedagogie 12.04.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Principiile constituționale aplicabile accesului la putere în statdrept 06.04.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Managementul programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu tulburări emoționale și de comportament în școala de cultură generală din Israelpedagogie 05.04.2019
13.00.03 - Pedagogie specială
D Sinteza terpenoidelor drimanice și homodrimanice cu unităţi structurale heterociclice și studiul activității antimicrobienechimie 05.04.2019
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Retrospectiva şi prognoza fluctuaţiilor florei şi vegetaţiei Rezervaţiei Naturale de Stat „Pădurea Domnească”biologie 05.04.2019
03.00.05 - Botanică
D Sinteza unor di- și sesquiterpenoide biciclice funcționalizate ce conțin azot și studiul activității biologicechimie 04.04.2019
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Transformări sintetice ale acizilor ent-kaur-16-en-19-oic şi ent-trachiloban-19-oicchimie 04.04.2019
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Colita ulceroasă și patologia hepatică: interrelații clinice și paraclinicemedicină 03.04.2019
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Particularităţile contabilităţii în instituţiile medico-sanitare publice la autofinanţareeconomie 03.04.2019
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Valenţele artei coregrafice în formarea orientărilor valorice la studenţii facultăţilor cu profil artisticpedagogie 02.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Manifestarea potențialului vital și conținutul aminoacizilor liberi în sânge la șobolani în dependență de rația alimentară și vârstăbiologie 29.03.2019
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Modalităţi organizatorico-economice de eficientizare a managementului relaţiilor economice internaţionaleeconomie 29.03.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dificultăți de învățare a limbajului scris la elevi din ciclul primar: diagnostic și intervenție psihologicăpsihologie 29.03.2019
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Studiul dinamicii de consolidare a pământurilor sensibile la umezire prin executarea coloanelor verticale de pământ vibropresatetehnică 29.03.2019
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
D Reglarea regimurilor hidric al solului și de nutriţie a tomatelor semănate în câmp deschis la irigarea prin picuraragricultură 28.03.2019
06.01.06 - Legumicultură
D Ingineria cristalelor clusterilor de carboxilat si polimerilor coordinativi homometalici FeIII si heterometalici FeIII/4f: sinteza, caracterizarea si studiul proprietatilorchimie 27.03.2019
01.04.18 - Cristalografie şi cristalofizică
D Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământpedagogie 22.03.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Contribuții cu privire la perfecționarea parametrilor de transformare a coordonatelor și modificarea proiecțiilor cartografice pentru teritoriul Republicii Moldovatehnică 22.03.2019
05.24.01 - Geodezie
D Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: dimensiunea instituțională și mecanisme de realizareştiinţe politice 20.03.2019
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Studiul proprietăților reologice ale solurilor pentru evaluarea stării de tensiunedeformație a terenurilor de fundațiitehnică 15.03.2019
05.23.01 - Elemente de construcţii şi edificii
D Morfobiologia și micropropagarea soiurilor de mur fără spini în Republica Moldovabiologie 15.03.2019
03.00.05 - Botanică
D Fenomene magnetice şi galvanomagnetice în compuşii spinel în baza metalelor de tranziţiefizică-matematică 11.03.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Elemente fotovoltaice în baza structurilor semiconductoare cu canale inversatefizică-matematică 11.03.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Durerea postoperatorie persistentă: factori de risc și preveniremedicină 06.03.2019
14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
DH Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir (Probleme controversate)istorie 06.03.2019
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Optimizarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai instalaţiei pentru reglarea microclimei în adăposturi avicoletehnică 06.03.2019
05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
D Adaptarea psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învatamânt generalpsihologie 05.03.2019
19.00.05 - Psihologie socială
DH Dreрturile sосiаle аle оmului şi сetăţeаnului în Republica Moldova: garanţii constituţionalеdrept 05.03.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularităţile clinico-evolutive, psihologice şi neuro-vegetative ale sarcinii şi naşterii la adolescentemedicină 05.03.2019
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Estimarea impactului polimorfismelor mononucleotidice asupra factorilor antropometrici de risc cardiovascular și spectrului lipidic la tinerimedicină 27.02.2019
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)filologie 27.02.2019
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
DH Umanizarea mitului în proza intelectuală a secolului al XX-lea: relevarea unui fenomen literarfilologie 26.02.2019
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
DH Optica difractivă pentru holografia optică și digitalăfizică-matematică 22.02.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Brandingul în planificarea strategică de marketingeconomie 20.02.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Marketingul resurselor umane și posibilități de aplicare în Republica Moldovaeconomie 20.02.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Fundamentarea politicii de marketing a întreprinderii de servicii sub influenţa comportamentului consumatorului pe piața serviciilor de cleaningeconomie 15.02.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Perfecționarea administrarii fiscale în Republica Moldova în contextul armonizarii cu standardele Uniunii Europeneeconomie 15.02.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Repere metodologice ale dezvoltării competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi în baza strategiei „A învăța prin a preda”pedagogie 07.02.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularitățile mortalității prin tuberculoză la etapa actualămedicină 25.01.2019
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi densificați în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energietehnică 23.01.2019
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
D Managementul calității totale-factor de sporire al performanțelor în domeniul producerii materialelor de finisareeconomie 28.09.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codriibiologie 06.07.2018
03.00.05 - Botanică
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept