Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [90]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Rolul legăturilor coordinative și al interacțiunilor π-π în edificarea arhitecturii supramoleculare în cristalele compușilor complecși de cupru. Studiul cu raze Xfizică-matematică 26.07.2022
01.04.18 - Cristalografie şi cristalofizică
D Valorile pedagogice ale învățământului privat în Republica Moldova și România (studiu comparativ)pedagogie 21.07.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Metodologia studierii în învățământul superior a tehnologiilor de protecție și securitate a informațieipedagogie 15.07.2022
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Reglementarea juridică și asigurarea inviolabilității vieții private, familiale și intimedrept 14.07.2022
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Principiul separarea puterilor: evoluție și stare actualădrept 12.07.2022
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Legități de transformare fotochimică a unor substanțe tiolice în sistemele acvaticechimie 12.07.2022
02.00.20 - Chimie ecologică
D Aspecte de drept internațional privind reglementarea conflictelor teritoriale: cazul Republicii Moldova și Georgieidrept 05.07.2022
12.00.10 - Drept internaţional public
DH Compuşi noi cu acţiune asupra microorganismelor izolate din ulcere troficemedicină 05.07.2022
03.00.07 - Microbiologie
D Nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare în bază de oxizi semiconductoritehnică 01.07.2022
05.27.03 - Electronică cuantică şi optoelectronică
D Regiunea Nistrului Mijlociu în secolele XI-III a. Christorie 01.07.2022
07.00.06 - Arheologie
D Influenţe romantice în sonatele pentru vioară şi pian ale compozitorilor din spaţiul cultural românesc (prima jumătate a secolului XX)studiul artelor, culturologie 01.07.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Particularitățile fenomenului obezității din perspectiva comportamentului populației și capacităților Asistenței Medicale Primaremedicină 01.07.2022
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Modalități de localizare a abrevierilor din limbajul comunitarfilologie 30.06.2022
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Dimensiuni tranzitorii ale autonomiei locale în Republica Moldovaadministrare publică 30.06.2022
25.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice
D Diplomația sportivă ca instrument al politicii externe și factor „soft power”ştiinţe politice 29.06.2022
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
DH Epidemiologia, determinantele și predicția accidentului vascular cerebralmedicină 29.06.2022
14.00.13 - Neurologie
D Imaginea ca factor de creștere a competitivității întreprinderii pe piațăeconomie 28.06.2022
08.00.06 - Marketing; logistică
D Fundamentarea de marketing în poziționarea strategia a produselor pe piață” (în baza întreprinderilor de vinificație din UTA Gagauzia)economie 28.06.2022
08.00.06 - Marketing; logistică
D Dezvoltarea calităților volitive la preadolescențipsihologie 27.06.2022
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Rolul „GROUP MOVIE THERAPY” în gestionarea nivelului de stres la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotoriipsihologie 27.06.2022
19.00.05 - Psihologie socială
D Procesul de uscare a semințelor de struguri în strat suspendattehnică 24.06.2022
05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
D Determinante psihologice ale atitudinilor reproductive la adolescente și tinerepsihologie 24.06.2022
19.00.01 - Psihologie generală
D Dezvoltarea personală a tinerelor femei descendente din medii familiale agresivepsihologie 24.06.2022
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Conversiunea – modalitate de îndreptare a cauzelor de nulitate ale actului juridic civildrept 23.06.2022
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Transferul cooperativ dintre radiatorii cu multe nivele la interacțiunea lor prin intermediul vidului liber și de cavitatefizică-matematică 22.06.2022
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
DH Impactul migrației parentale de muncă asupra stării sănătății copiilormedicină 22.06.2022
14.00.09 - Pediatrie
D Fundamente pedagogice ale educației muzeale a liceenilor în cadrul colaborării școală-familie-comunitatepedagogie 21.06.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Studiul dinamicii cuantice în sistemele moleculare dipolarefizică-matematică 17.06.2022
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Liliecii (Chiroptera, Mammalia) din adăposturile subterane ale Republicii Moldovabiologie 17.06.2022
03.00.08 - Zoologie
D Stabilizarea uleiurilor vegetale cu compuși biologic activi din surse regenerabiletehnică 17.06.2022
05.18.03 - Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor vegetale
D Imunitatea de jurisdicție a statelordrept 16.06.2022
12.00.10 - Drept internaţional public
D Contribuirea justiției tranziționale la instaurarea Statului de drept într-o societate post-conflictualădrept 16.06.2022
12.00.10 - Drept internaţional public
D Condiții pedagogice de formare a competențelor profesionale prin activitatea independentă a studenților pedagogipedagogie 08.06.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valorificarea filosofiei baladei Miorița în crearea spectacolului coregraficstudiul artelor, culturologie 02.06.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Crearea spectacolului coreografic Carmen prin intermediul limbajului dansului sportivstudiul artelor, culturologie 02.06.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Diagnosticul și tratamentul chirurgical al formațiunilor chistice și tumorale ovariene la copii și adolescentemedicină 01.06.2022
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Expertiza judiciară în procesul penaldrept 27.05.2022
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Cercetări privind omiterea efectelor de priză dintre suprafețele metalice și nemetalice prin intermediul peliculelor de grafittehnică 27.05.2022
05.03.01 - Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
D Impactul managementului proiectelor în dezvoltarea socio - economica a spa?iului rural din Republica Moldovaeconomie 26.05.2022
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea cadrului metodologic al exproprierii bunurilor imobile în R.Moldovaeconomie 26.05.2022
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Optimizarea constructiv–funcțională a rotoarelor elicoidale cu ax vertical în vederea eficientizării conversiei energiei eolienetehnică 26.05.2022
05.02.08 - Tehnologia construcţiei de maşini
D Vestimentația liturgică a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni și necropola Mănăstirii Căpriana. Arheologie, cercetare, conservare-restaurareistorie 20.05.2022
07.00.06 - Arheologie
D Temeiurile şi condiţiile de efectuare a măsurilor speciale de investigaţiidrept 20.05.2022
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Eficientizarea comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară micăpsihologie 12.05.2022
19.00.01 - Psihologie generală
D Spiritualitatea juridică în creațiile sufletului românescdrept 06.05.2022
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Diagnosticul şi prognozarea precoce a evoluţiei accidentului vascular cerebral ischemic acutmedicină 05.05.2022
14.00.16 - Fiziologie normală şi patologică
D Markerii biochimici ai retinopatiei hipertensivemedicină 04.05.2022
03.00.04 - Biochimie
D Condiții pedagogice de formare a competenței comunicative la elevi prin activități ludice în predarea limbii englezepedagogie 29.04.2022
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Utilizarea metodelor statistice și econometrice în fundamentarea politicii monetare orientată spre stabilitatea prețuriloreconomie 21.04.2022
08.00.11 - Statistică economică
D Specializarea pe posturi de joc în handbal ca factor de perspectivă al structurării strategice a succesului competiționalpedagogie 21.04.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Participarea procurorului la examinarea cauzelor penale în instanțele de apeldrept 16.04.2022
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunsul inflamator la pacienții cu infarct miocardic acut pe perioada dezvoltării remodelării adaptive și patologice a miocarduluimedicină 14.04.2022
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Rolul activității profesioniste a cadrelor didactice de la catedra Pian special а Сonservatorului de Stat din Сhișinău din anii 1944–1981 în dezvoltarea culturii muzicale a Republicii Moldovastudiul artelor, culturologie 04.04.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Modalități de organizare și întrebuințare a Forțelor Pentru Operații Speciale în Războiul Hibridmilitare 30.03.2022
20.00.02 - Arta militară
D Studiu contrastiv al terminologiei din domeniul educației în limbile engleză și românăfilologie 29.03.2022
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Statutul juridic al companiilor militare și de securitate private în cadrul conflictelor armate contemporanedrept 28.03.2022
12.00.10 - Drept internaţional public
D Protecția juridică a ecosistemelor la nivel internațional și național: tendințe contemporanedrept 28.03.2022
12.00.10 - Drept internaţional public
D Ornamentica în repertoriul lăutarilor violoniști din spațiul folcloric al Moldovei istorice: particularități interpretativestudiul artelor, culturologie 24.03.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Miniatura corală din Republica Moldova la confluența secolelor XX-XXI în repertoriul Capelei corale academice Doinastudiul artelor, culturologie 22.03.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Garantarea realizării dreptului la proprietate de către autoritățile publice din Republica Moldovadrept 18.03.2022
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Influența sрațiului geografiс în desfășurarea oрerațiilor militare рe teritoriul Reрubliсii Moldovamilitare 18.03.2022
20.00.02 - Arta militară
D Fagotul în creația compozitorilor din Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 18.03.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Cvartetele de coarde ale lui Boris Dubosarschi: aspecte de stil și interpretarestudiul artelor, culturologie 18.03.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Instituționalizarea puterii sovietice în RSS Moldovenească în anii 1944 – 1946: contribuția organelor de securitate a statuluiistorie 18.03.2022
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Expunerea populației Republicii Moldova la mercur și posibilitățile de reducere a riscului pentru sănătatemedicină 17.03.2022
14.00.07 - Igienă
D Contribuții la majorarea flexibilității sistemului energetic în vederea integrării surselor de energie regenerabilătehnică 15.03.2022
05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
D Fenomenul teatrului documentar: caracteristici și specificstudiul artelor, culturologie 11.03.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Corelațiile morfo-clinice ale ramurilor arterelor coronare și traiectului lor intramuralmedicină 25.02.2022
14.00.02 - Anatomia omului
D Activitatea analitică ca instrument de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupțiedrept 25.02.2022
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Dezvoltarea personalității adolescenților delincvențipsihologie 25.02.2022
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Particularitățile tratamentului intervențional al infarctului miocardic acut fără supradenivelarea segmentului STmedicină 22.02.2022
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Epidemiologia infecțiilor nosocomiale cu staphylococcus meticilino-rezistent în Republica Moldovamedicină 27.01.2022
14.00.30 - Epidemiologie
D Vulnerabilitatea sistemului bancar din Republica Moldova faţă de riscul sistemiceconomie 29.12.2021
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Reabilitarea medicală a pacienților cu osteoartroza genunchiului în raport cu dizabilitatea funcționalămedicină 22.12.2021
14.00.34 - Balneologie şi fizioterapie
D Repere teoretice şi metodologice ale diminuării agresivităţii la liceenii arabi din Israelpedagogie 22.12.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere psihopedagogice ale dezvoltării motivației învățării la liceenii arabi din Israelpedagogie 22.12.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Perfecţionarea ariei curriculare Educație fizică și sport în învățământul primar prin diversificarea conținutului gimnasticiipedagogie 06.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiției fizicepedagogie 03.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Adaptarea copiilor de 3-6 ani în cadrul înotului recreativ și asanativpedagogie 30.11.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Reabilitarea medicală a pacienților cu artrita reumatoidă în funcție de dizabilitate și activitatea boliimedicină 30.11.2021
14.00.34 - Balneologie şi fizioterapie
D Particularitățile dreptului la cetățenie în reglementările naționale și ale dreptului comparatdrept 26.11.2021
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Tehnologii avansate în stațiile de epurare biologică a apelor uzatetehnică 24.09.2021
05.23.04 - Alimentarea cu apă, canalizarea, sisteme de protecţie a resurselor de apă
D Formarea competențelor profesionale aplicative la studenții profilului Educația primară în conținutul cursului Jocuri dinamice moldoveneștiŞtiinţe ale educaţiei 08.07.2021
- Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
D Politica de combatere a traficului de ființe umane, în cazul Republicii Moldova și a Uniunii Europeneştiinţe politice 24.06.2021
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Răspunderea parlamentară în condiţiile statului de drept contemporandrept 19.03.2021
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Garanțiile constituționale ale dreptului la un proces echitabildrept 31.07.2020
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codriibiologie 06.07.2018
03.00.05 - Botanică
D Mobilitatea academică internațională în Israel, ca factor de formare a economiei cunoașteriieconomie 00.00.0000
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Morfismele şi proprietăţile sistemelor algebrice neasociative cu condiţii de tip Moufangfizică-matematică 00.00.0000
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor