Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [71]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Utilizarea convertizoarelor de putere pentru controlul regimurilor de funcționare a sistemului energetictehnică 09.09.2021
05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
D Mecanisme juridice de combatere a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței în legislația Republicii Moldovadrept 09.09.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Studiul interconexiunii flexibile dintre sis-temele energetice in baza transformatoarelor cu conversie de frecvențătehnică 09.09.2021
05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
D Axiologia inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătoreștidrept 03.09.2021
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Tranziţiile de fază şi aspectele de deformare a Si monocristalin în dependenţă de condiţiile de aplicare a sarcinii concentrate la micro şi nanoscarăfizică-matematică 03.09.2021
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Valențe psihopedagogice de depășire a absenteismului școlarpedagogie 25.08.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea competenței de comunicare la preșcolarii cu cerințe educaționale specialeŞtiinţe ale educaţiei 20.08.2021
13.00.03 - Pedagogie specială
D Trompeta de jazz și rolul ei în big bandstudiul artelor, culturologie 06.08.2021
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Stilul de conducere a școlii din perspectiva eficienței educațieŞtiinţe ale educaţiei 05.08.2021
13.00.09 - Management educaţional
D Biotehnologii de obținere a preparatelor cu conținut sporit de seleniu și germaniu în baza biomasei de spirulinăbiologie 29.07.2021
03.00.23 - Biotehnologie
D Perfecționarea sistemului de control financiar în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldovaeconomie 29.07.2021
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Sisteme diferențiale cubice cu singularități rezonantefizică-matematică 23.07.2021
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Abordări comparative privind dezvoltarea statisticii regionale (în baza datelor judeţului Bacău, România şi regiunii Centru, Republica Moldova)economie 16.07.2021
08.00.11 - Statistică economică
D Impactul microelementelor și biofertilizanților asupra realizării potențialului de productivitate și rezistență a viței-de-vieagricultură 09.07.2021
06.01.04 - Agrochimie
D Formarea competențelor profesionale aplicative la studenții profilului Educația primară în conținutul cursului Jocuri dinamice moldoveneștiŞtiinţe ale educaţiei 08.07.2021
- Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
D Formarea competențelor profesional-aplicative la studentele facultății de geografie în cadrul cursului ”Turism activ”Ştiinţe ale educaţiei 08.07.2021
- Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
D Compuşi coordinativi ai unor metale tranziţionale cu liganzi polidentaţi ce conţin azot, oxigen şi sulf. Sinteză, arhitectură structurală, proprietăţichimie 02.07.2021
02.00.01 - Chimie anorganică
D Regimul juridic al obligațiilor pecuniare în dreptul civil al Republicii Moldovadrept 02.07.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
DH Machiavelismul în structura cunoaşterii psihologice contemporane: probleme ale teoriei şi metodologiei de analizăpsihologie 02.07.2021
19.00.01 - Psihologie generală
D Improvizația ca fundament al artei interpretative de jazzstudiul artelor, culturologie 01.07.2021
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Impactul stresului oxidativ în patogenia rinosinuzitei cronice polipoasemedicină 30.06.2021
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Tratamentul antiviral Interferon-free la pacienții cu hepatită virală C cronicămedicină 30.06.2021
14.00.10 - Boli infecţioase
D Constituirea genului de sonată pentru acordeon solo (anii 1940–1960studiul artelor, culturologie 29.06.2021
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Formarea culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilorŞtiinţe ale educaţiei 28.06.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Procedee compoziţional-artistice în arhitectura clădirilor administrative moderne din oraşul Chişinău arhitectură 25.06.2021
18.00.02 - Arhitectura clădirilor civile, industriale şi agricole, tehnologii arhitecturale
D Sporirea competitivitatii sectorului antreprenorial din Republica Moldova prin prisma managementului inova?ionaleconomie 25.06.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Cadrul normativ internațional în materie de securitate în contextul crizelor regionaledrept 25.06.2021
12.00.10 - Drept internaţional public
D Politica de combatere a traficului de ființe umane, în cazul Republicii Moldova și a Uniunii Europeneştiinţe politice 24.06.2021
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Jurnalismul convergent ca fenomen mediatic: particularități și tendințeŞtiinţe ale comunicării 24.06.2021
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Internaționalizarea ca proces de integrare a învățământului superior al Republicii Moldova pe piața mondială a serviciilor educaționaleeconomie 24.06.2021
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Metodologia formării competenţei fonologice în limba engleză la studenţi-filologi (în baza monoftongilor posteriori englezi)pedagogie 23.06.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilorpedagogie 18.06.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometiniciichimie 18.06.2021
02.00.01 - Chimie anorganică
D Dezvoltarea competențelor financiare la elevii din învățământul generalpedagogie 18.06.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Profilaxia deficiențelor coloanei vertebrale la preșcolari prin aplicarea mijloacelor educației fiziceŞtiinţe ale educaţiei 18.06.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Managementul performanței învățământului profesional agrar și impactul acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural al Republicii Moldovaeconomie 18.06.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Campaniile mediatice contemporane: abordări teoretice și practici operaționaleŞtiinţe ale comunicării 17.06.2021
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Reglementarea juridica a cambiei prin prisma legisla?iei Republicii Moldova și a Uniunii Europendrept 11.06.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
DH Sedentari și migratori în regiunile carpato-danubiano-pontice în secolele VIII-IXistorie 11.06.2021
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Regimul juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și Românieidrept 11.06.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Intervenții psihologice și logopedice în tulburări de limbaj și comunicare la preșcolaripsihologie 11.06.2021
19.00.10 - Psihologie specială
D Bazele teoretice ale statutului juridic al personalității în statul contemporandrept 28.05.2021
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
DH Eficientizarea diagnosticului și farmacoterapiei afecțiunilor analizatorului auditivmedicină 19.05.2021
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Dezvoltarea domeniului de transplant de țesuturi și celule umane în REPUBLICA MOLDOVAmedicină 19.05.2021
14.00.41 - Transplantologie şi organe artificiale
D Dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză prin intermediul textului literarpedagogie 17.05.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Manifestările clinice, serologice și morfologice la pacienții cu gastrită cronică atroficămedicină 13.05.2021
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Coordonatele conceptuale ale sistemului național de pregătire a conducătorilor de autovehiculepedagogie 27.04.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dimensiunea sincretică a discursului publicitar: abordări semiotice și pragmatice (în baza limbii franceze contemporane)filologie 27.04.2021
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Rolul sistemului informațional din cadrul învățământului superior la prognozarea nevoilor economiei naționale în specialiști cu studii superioare economiceeconomie 27.04.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Evoluția infecției cronice virale delta – de la hepatită cronică la carcinom hepatocelularmedicină 22.04.2021
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
DH Fundamente teoretice și metodologice ale pregătirii sportivelor de performanță în tenisul de masă în baza selectării optimale a influențelor de antrenamentpedagogie 22.04.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Interacțiunea subiecților procesuali în cadrul cercetarii cauzelor penaledrept 17.04.2021
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Augmentarea osoasa în atrofiile procesului alveolar mandibular cu utilizarea factorului de creștere plachetar derivat recombinant uman - BB (studiu clinico-experimental)medicină 14.04.2021
14.00.41 - Transplantologie şi organe artificiale
D Formarea competenţelor de comunicare la elevi cu retard mintal prin activităţi de educaţie fizicăpedagogie 12.04.2021
13.00.03 - Pedagogie specială
D Răspunderea parlamentară în condiţiile statului de drept contemporandrept 19.03.2021
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Proprietățile farmacologice și toxicologice ale coptizineimedicină 17.03.2021
14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
D Lectura ca mod de existență a operei literare. Teorii ale lecturii din secolul al XXlea filologie 10.03.2021
10.01.08 - Teoria literaturii
D Marketingul social și posibilități de aplicare în promovarea sănătățiieconomie 05.03.2021
08.00.06 - Marketing; logistică
D Relațiile moldo-ruse în contextul proceselor integraționiste europene versus euroasiaticeştiinţe politice 19.02.2021
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Caracteristica metabolică a ischemiei/reperfuziei cauzate de torsiunea/detorsiunea ovarianămedicină 17.02.2021
03.00.04 - Biochimie
D Impactul sindromului metabolic și al componentelor acestuia asupra compartimentelor drepte ale inimiimedicină 11.02.2021
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Funcția epiteliului mucociliar la pacienți cu fungus ball al sinusului maxilarmedicină 29.01.2021
14.00.04 - Otorinolaringologie
DH Politica de stat a Slovaciei privind societatea romilor în anii 1939-1989, dimensiune politologicăştiinţe politice 26.01.2021
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri şi ameninţări asupra securităţii Republicii Moldovadrept 20.01.2021
12.00.10 - Drept internaţional public
D Răspunderea penală pentru constrângerea de a face declarațiidrept 09.01.2021
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Garanțiile constituționale ale dreptului la un proces echitabildrept 31.07.2020
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Cercetarea criminalistică a urmelor de natură biologică umanădrept 14.03.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codriibiologie 06.07.2018
03.00.05 - Botanică
D Morfismele şi proprietăţile sistemelor algebrice neasociative cu condiţii de tip Moufangfizică-matematică 00.00.0000
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Efectele contractului față de terțidrept 00.00.0000
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)