Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [33]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
DH Optica difractivă pentru holografia optică și digitalăfizică-matematică 22.02.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Brandingul în planificarea strategică de marketingeconomie 20.02.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Marketingul resurselor umane și posibilități de aplicare în Republica Moldovaeconomie 20.02.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Particularități psihosociale ale stabilității emoționale a cadrelor didactice din învățământul primarpsihologie 18.02.2019
19.00.05 - Psihologie socială
D Fundamentarea politicii de marketing a întreprinderii de servicii sub influenţa comportamentului consumatorului pe piața serviciilor de cleaningeconomie 15.02.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Perfecționarea administrarii fiscale în Republica Moldova în contextul armonizarii cu standardele Uniunii Europeneeconomie 15.02.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Rolul instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunității locale. Cazul Republicii Moldovaştiinţe politice 13.02.2019
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
DH Toxocaroza: aspecte medico-sociale; manifestări clinico-evolutive; conduita managerială şi terapeuticămedicină 08.02.2019
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Funcționalitatea federalismului în lumea contemporana (Orientul Mjlociu)ştiinţe politice 08.02.2019
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
DH Interrelația clinică evolutivă și impactul medico-social al lupusului eritematos sistemicmedicină 07.02.2019
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Repere metodologice ale dezvoltării competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi în baza strategiei „A învăța prin a preda”pedagogie 07.02.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Interconexiunea în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii de vârstă școlară micăpedagogie 05.02.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Mortalitatea maternă în RM: aspecte medico-sociale, demografice, manageriale şi căile de diminuaremedicină 05.02.2019
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Dimensiuni psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didacticpsihologie 01.02.2019
19.00.05 - Psihologie socială
D Orientări şi tendinţe de optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum din Republica Moldovaeconomie 01.02.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: abordare politologică și oportunități de reformareştiinţe politice 31.01.2019
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Particularitățile mortalității prin tuberculoză la etapa actualămedicină 25.01.2019
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi densificați în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energietehnică 23.01.2019
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
D Perfecţionarea procesului de integrare a tinerilor specialiști cu studii superioare pe piața muncii din Republica Moldovaeconomie 23.01.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Managementul procesului anestezic la bolnavul geriatric în cadrul actului chirurgicalmedicină 18.01.2019
14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
DH Profilul molecular al carcinoamelor mamare invazive versus metastazele limfonodale corespondentemedicină 18.01.2019
14.00.15 - Anatomie patologică
D Caracteristica și evaluarea indicilor ecopedologici fizico-mecanici a agroecosistemelor Moldovei Centraleagricultură 27.12.2018
06.01.15 - Agroecologie
D Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldovaeconomie 20.12.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dezvoltarea procesuală a formării continue a cadrelor didactice din învăţământul generalpedagogie 20.12.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economiceeconomie 14.12.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Natura statică în artele plastice din Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 22.11.2018
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Grafica de şevalet din Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 22.11.2018
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Formarea competențelor de comunicare în limba engleză la studenţii în Dreptpedagogie 14.11.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
DH Perfecționarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător din transportul rutier de pasageridrept 13.10.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Managementul calității totale-factor de sporire al performanțelor în domeniul producerii materialelor de finisareeconomie 28.09.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codriibiologie 06.07.2018
03.00.05 - Botanică
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept