Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [64]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Fortificarea stării de sănătate a elevilor din ciclul primar prin componentele intelectuale și motricepedagogie 20.03.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Caracteristica clinică şi serologică a lupusului eritematos sistemic precocemedicină 19.03.2020
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Cercetarea criminalistică a urmelor de natură biologică umanădrept 14.03.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală: cadrul procesual și tacticometodologicdrept 06.03.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Cercetări privind conceperea, proiectarea şi elaborarea „electrozilor-scule” pentru formarea straturilor de suprafaţă cu aplicarea descărcărilor electrice în impulstehnică 06.03.2020
05.03.05 - Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune
D Optimizarea diagnosticului precoce și a reabilitării auditive a copiilor cu surditate neurosensorialămedicină 04.03.2020
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilordrept 26.02.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Calitatea populației Republicii Moldova. Studiu geodemograficgeografie 21.02.2020
11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
D Eficienta utilizarii aditivilor nutritionali la sporirea rezistentei si productivitatii familiilor de albineagricultură 21.02.2020
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Elaborarea, analiza şi standardizarea formelor farmaceutice combinate cu conţinut de Izohidrafuralfarmacie 20.02.2020
15.00.01 - Farmacie
D Performarea actelor de vorbire în discurs.filologie 07.02.2020
10.02.01 - Limba română
D Conceptualizarea proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolarpedagogie 07.02.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Hemoperitoneul traumatic: particularități diagnostico-curative și evolutivemedicină 06.02.2020
14.00.27 - Chirurgie
D Metodologia binară a educației fizice a studenților facultăților cu profil medicalpedagogie 06.02.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Studiul cererii de mobilitate academică internațională a studenților din învățământul superior din Israeleconomie 30.01.2020
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Managementul eticii în instituția școlarăpedagogie 30.01.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularități de evoluție și diagnostic ale sindromului cardiorenal la pacienții cu insuficiență cardiacă cronicămedicină 27.01.2020
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Reevaluarea conceptelor realității spirituale: aspecte logico-metodologice ale domeniuluifilosofie 25.01.2020
09.00.01 - Ontologie şi gnoseologie
D Estimarea modificărilor fiziologice și moleculare ale răspunsului defensiv în sistemul gazdăparazit (Helianthus annuus L. – Orobanche cumana Wallr.)biologie 23.01.2020
03.00.12 - Fiziologie vegetală
D Implicațiile managementului financiar în realizarea obiectivelor financiare ale întreprinderiieconomie 23.01.2020
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Diversitatea structurală şi funcţională la Origanum vulgare L.biologie 23.01.2020
03.00.12 - Fiziologie vegetală
D Rezultatele precoce și la distanță ale tratamentului trombozelor venoase profunde în sistemul venei cave inferioaremedicină 22.01.2020
14.00.27 - Chirurgie
D Prevenția și tratamentul afecțiunilor periimplantare în stomatologiemedicină 22.01.2020
14.00.21 - Stomatologie
D Formarea și dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor interactivepedagogie 20.01.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularitățile judecării cauzei în lipsa inculpatuluidrept 18.01.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoraldrept 16.01.2020
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Evoluția învățământului primar și secundar în Basarabia în anii 1918-1940istorie 16.01.2020
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Perfecționarea dispozitivelor de protecție a motoarelor electrice asincrone trifazate utilizate în agriculturătehnică 27.12.2019
05.20.01 - Mecanizarea agriculturii
D Corelațiile structurale, magnetice și electronice în supraconductori neconvenționali FeTe1-xSe(S)x și RbFe2Se(S)2fizică-matematică 23.12.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Funcţia exocrină a pancreasului la pacienţii cu diabet zaharat tip 1medicină 23.12.2019
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Gestiunea valorii – instrument de redresare a întreprinderii în situație de crizăeconomie 20.12.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Integrabilitatea sistemelor diferențiale cubice cu drepte și cubice invariantefizică-matematică 20.12.2019
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Viabilitatea și variabilitatea tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac02 după liofilizare în prezența compușilor de origine cianobacteriană și vegetalăbiologie 20.12.2019
03.00.07 - Microbiologie
D Biologia speciei Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai (Polygonace ae Juss.) în condițiile Republicii Moldovabiologie 19.12.2019
03.00.05 - Botanică
D Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului pomicol în Republica Moldova (în baza datelor întreprinderilor agricole din Regiunea de Dezvoltare Nord)economie 18.12.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Biserica Catolică din Basarabia în perioada interbelicăistorie 18.12.2019
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Particularitățile tratamentului chirurgical neurofiziologic ghidat în tumorile cerebrale supratentoriale în zonele elocventemedicină 18.12.2019
14.00.28 - Neurochirurgie
D Studiul ab initio al efectelor vibronice în molecule şi procese chimicechimie 13.12.2019
02.00.04 - Chimie fizică
D Aspectele clinice, epidemiologice și medico-sociale ale cefaleelor primare la adolescențimedicină 12.12.2019
14.00.28 - Neurochirurgie
D Acumularea in vivo și in vitro a metaboliților secundari la specia Rhodiola rosea L. din populația Carpatinăbiologie 10.12.2019
03.00.04 - Biochimie
DH Ihtiofauna Republicii Moldova: geneza, starea actuală, tendințe și măsuri de ameliorarebiologie 06.12.2019
03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
D Valorificarea tulpinilor microbiene izolate din lapte de capră pentru aplicare industrialăbiologie 05.12.2019
03.00.23 - Biotehnologie
D Integrarea socială a copiilor cu tulburări de limbajpsihologie 28.11.2019
19.00.05 - Psihologie socială
D Câmpul semantic al intonației viorii în contextul problematicii generale a Concertului pentru vioară și orchestră simfonică Momentestudiul artelor, culturologie 28.11.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Organizarea și activitatea Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940)istorie 28.11.2019
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Valorificarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţipedagogie 27.11.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Medierea în domeniul penal la nivel naţional şi internaţionaldrept 22.11.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Evoluţia paradigmei învăţământului superior în context europeanpedagogie 21.11.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Neuroplasticitatea indusă prin stimularea magnetică transcraniană la subiecţii cu accident vascular cerebral ischemicmedicină 20.11.2019
14.00.13 - Neurologie
D Rolul telemetriei video-electroencefalografice în diagnosticul epilepsiei cu crize epileptice nocturnemedicină 20.11.2019
14.00.13 - Neurologie
D Impactul matematicii în însusirea disciplinelor profesionale în sistemul învatamantului secundar profesional Teza de doctor în stiinte pedagogicepedagogie 18.11.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Efectele remediului BioR asupra indicilor fiziologo-metabolici şi bioproductivi la prepeliţăbiologie 14.11.2019
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Influența celulelor stem asupra leziunilor pemfigus-likemedicină 08.11.2019
14.00.02 - Anatomia omului
D Factorii psihosociali ai burnout-ului cadrului didactic școlarpsihologie 07.11.2019
19.00.05 - Psihologie socială
D Argumentarea biologică a aplicării extractelor din plantele genului Rheum ca mijloc de protecție a plantelorbiologie 05.11.2019
06.01.11 - Protecţia plantelor
D Biotehnologia producerii şi aplicării baculovirusurilor în combaterea Hyphantria cunea Drurybiologie 05.11.2019
06.01.11 - Protecţia plantelor
D Studiul comparativ al particularităților optimismului personalității la diferite etape ale maturitățiipsihologie 25.10.2019
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
DH Sporirea productivității agrișului și zmeurului în cultura intensivă prin selectarea soiurilor și perfecționarea structurii plantațiiloragricultură 23.10.2019
06.01.07 - Pomicultură
D Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscalădrept 12.10.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Metodologia recuperării kinetice al sindromului dureros lombar la persoanele de vârsta a II-apedagogie 24.09.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Casa tradițională a bulgarilor din Republicii Moldova ca parte a patrimoniului culturalistorie 19.09.2019
07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică
D Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codriibiologie 06.07.2018
03.00.05 - Botanică
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept