Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [60]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Starea actuală şi importanţa fluturilor din familia Noctuidae (Lepidoptera) în ecosistemele naturale şi antropizate din Republica Moldovabiologie 30.10.2020
03.00.09 - Entomologie
D Influenţa adsorbanţilor asupra productivităţii tineretului suinagricultură 23.10.2020
06.02.02 - Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
D Formarea competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinei „Limba engleză”pedagogie 23.10.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Teoria variabilității și aplicabilitatea ei la limba română din Republica Moldovafilologie 22.10.2020
10.02.01 - Limba română
D Imagologia literară: școli, direcții, metodefilologie 21.10.2020
10.01.08 - Teoria literaturii
D Formarea culturii economice în cadrul educației familialepedagogie 21.10.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Radioterapia cancerului de col uterin local avansat în Republica Moldova: rezultate clinicemedicină 20.10.2020
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familiepsihologie 16.10.2020
19.00.01 - Psihologie generală
D Disfuncția cognitivă postoperatorie în chirurgia abdominală: factori de risc și preveniremedicină 15.10.2020
14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
D Evaluarea unor modificări metabolice (glucidice, lipidice) și inflamatorii în infarct miocardic acut - studiu preclinic experimentalmedicină 13.10.2020
03.00.04 - Biochimie
D Fundamente pedagogice ale învăţării limbilor străine în educaţia timpuriepedagogie 07.10.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Efectele nanoparticulelor oxizilor metalici asupra levurilor din genul Rhodotorullabiologie 24.09.2020
03.00.23 - Biotehnologie
D Strategii investiţionale ca instrument al dezvoltării durabile a întreprinderilor (experiența Elveției și a Republicii Moldova)economie 24.09.2020
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Asigurarea competitivităţii întreprinderilor din alimentația publică (cazul Republica Moldova)economie 23.09.2020
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Asigurarea calității proiectelor informaționalefizică-matematică 23.09.2020
01.05.01 - Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor
D Dinamica cuantică a sistemelor optice și optomecanice cu atomi artificialifizică-matematică 18.09.2020
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Despre unele construcții speciale din teoria radicalilor în categorii de modulefizică-matematică 18.09.2020
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
DH Arsurile în diferite condiții climaterice (continentale, tropicale și subtropicale): etiologia, patogenia, clinica și tratamentulmedicină 16.09.2020
14.00.27 - Chirurgie
D Studiul procesului de fotoliză a apei în prezența compușilor coordinativi ai cuprului și ruteniuluichimie 11.09.2020
02.00.04 - Chimie fizică
D Impactul clinico – epidemiologic urmare a vaccinării în infecția cu rotavirusuri la copiii sugarimedicină 09.09.2020
14.00.09 - Pediatrie
D Grafica de carte pentru copii din Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 03.09.2020
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Microsistemul mijloacelor de expresie verbală a punctului de vedere al autorului în spaniola contemporană (studiu lingvo-stilistic)filologie 03.09.2020
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Lucrările pentru duet de piane în componistica din Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 25.08.2020
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Repere teoretice și metodologice de formare a competenței de reziliență climatică la adolescențipedagogie 21.08.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Compаtibilitаteа drepturilor consumatorilor cu drepturile pаcienților în cаdrul serviciilor medicаledrept 17.08.2020
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Garanțiile constituționale ale dreptului la un proces echitabildrept 31.07.2020
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinarpedagogie 24.07.2020
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Particularitațile metodologice ale reglementarii relațiilor funciare agrare în Republica Moldovatehnică 24.07.2020
05.24.04 - Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
D Moneda și circulația monetară în Principatul Moldovei (1711-1859)istorie 21.07.2020
07.00.06 - Arheologie
D Procedura de examinare a apelului în procesul civildrept 10.07.2020
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Cadrul juridic actual al vânzării la distanțădrept 09.07.2020
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
DH Eficienţa clinico-funcţională a tratamentului chirurgical al stricturilor biliare benignemedicină 08.07.2020
14.00.27 - Chirurgie
D Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilorpedagogie 03.07.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldovaarhitectură 01.07.2020
18.00.01 - Teoria şi istoria arhitecturii
D Valoarea densitometriei tomografice în tratamentul litiazei renoureterale prin litotriție extracorporalămedicină 01.07.2020
14.00.40 - Urologie şi andrologie
D Relația dintre însușirile de personalitate și stresul la ostașii în serviciul militarpsihologie 30.06.2020
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Pictura figurativă de șevalet din RSS Moldoveneascăstudiul artelor, culturologie 26.06.2020
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Contractele nenumite – consecință a realizării principiului libertății contractuale în raporturile juridice civiledrept 26.06.2020
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Dezvoltarea sferei volitive la preşcolari în cadrul activităţilor de coregrafiepsihologie 26.06.2020
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Formarea inteligenţei sociale în adolescenţa timpuriepsihologie 24.06.2020
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride în bază de oxizi metalici și a rețelelor lortehnică 24.06.2020
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică
D Factorii de risc și diagnosticul timpuriu în complicațiile aortopatiilor congenitale la copiimedicină 24.06.2020
14.00.09 - Pediatrie
D Remodelarea cardiovasculară în sindromul metabolic la copiimedicină 24.06.2020
14.00.09 - Pediatrie
D Tehnologia formării competențelor de traducere la studenții-traducătoripedagogie 23.06.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Tehnologii de obținere a produselor curativo-profilactice din materii prime de origine vegetală autohtonebiologie 17.06.2020
03.00.23 - Biotehnologie
D Sinteza derivaților terpenici polifuncționalizați prin intermediul reacțiilor radicalice și cationicechimie 16.06.2020
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Rolul ovariectomiei în tratamentul complex al cancerului glandei mamaremedicină 10.06.2020
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporaleeconomie 05.06.2020
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
DH Estimarea factorilor de risc, particularităților clinico-biochimice și hemodinamice la copiii cu hipertensiune arterialămedicină 28.05.2020
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apăchimie 13.04.2020
02.00.01 - Chimie anorganică
D Caracteristica clinică şi serologică a lupusului eritematos sistemic precocemedicină 19.03.2020
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Cercetarea criminalistică a urmelor de natură biologică umanădrept 14.03.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală: cadrul procesual și tacticometodologicdrept 06.03.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Optimizarea diagnosticului precoce și a reabilitării auditive a copiilor cu surditate neurosensorialămedicină 04.03.2020
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilordrept 26.02.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularitățile judecării cauzei în lipsa inculpatuluidrept 18.01.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscalădrept 12.10.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codriibiologie 06.07.2018
03.00.05 - Botanică
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept