Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [66]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
DH Particularitățile molecular-genetice ale patologiilor neuromusculare frecvent întâlnite în Republica Moldovabiologie 18.10.2019
03.00.15 - Genetică
D Muzica instrumentală de cameră a lui Gheorghe Neaga între tradiție și inovațiestudiul artelor, culturologie 15.10.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
DH Liderii în dinamica reprezentării sociale: fundamente epistemologice și paradigme experimentalepsihologie 15.10.2019
19.00.05 - Psihologie socială
D Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscalădrept 12.10.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Formarea competenței de self-management a activității de învățare la studențipedagogie 11.10.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Elaborarea construcției din elemente prefabricate și elemente turnate pe loc a brâelor antiseismice a clădirilor și metodelor de calcul la acțiunea forțelor seismicetehnică 11.10.2019
05.23.01 - Elemente de construcţii şi edificii
DH Aspecte sociopolitice de constituire și dezvoltare a societății civile din Republica Moldova: dimensiunile instituțională și umanăştiinţe politice 10.10.2019
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Echivalente româneşti ale verbelor prefixale aspectuale din limba rusă (studiu contrastiv)filologie 09.10.2019
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologipedagogie 07.10.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Răspunderea penală – formă a răspunderii juridicedrept 04.10.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
DH Disfuncția erectilă. Consideraţii epidemiologice, medicale și socialemedicină 04.10.2019
14.00.40 - Urologie şi andrologie
DH Bronhopneumopatia obstructivă cronică în abordare multidimensionalămedicină 04.10.2019
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Fundamente teoretice ale calificării juridicedrept 03.10.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Formarea atitudinilor morale la copii în cadrul familieipedagogie 03.10.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Comunităţile Cucuteni-Tripolie târzii din spaţiul pruto-nistrean. Grupul cultural Gordineştiistorie 27.09.2019
07.00.06 - Arheologie
D Suportul Informațional ca factor de influență a deciziilor în Marketingul Educaționaleconomie 25.09.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Motivarea copiilor de 10–12 ani prin evaluare în cadrul activităţii cluburilor de loisir/fitnesspedagogie 24.09.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodologia recuperării kinetice al sindromului dureros lombar la persoanele de vârsta a II-apedagogie 24.09.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Tratamentul de fond, calitatea vieţii şi prognosticul în artrita reumatoidămedicină 20.09.2019
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Relaţiile comerciale dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-leaistorie 20.09.2019
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Casa tradițională a bulgarilor din Republicii Moldova ca parte a patrimoniului culturalistorie 19.09.2019
07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică
D Perfecționarea elementelor tehnologice de producere a cartofului în cultura a douaagricultură 19.09.2019
06.01.09 - Fitotehnie
D Contribuții ale organizației internaționale INTERPOL la asigurarea securității. Cazul Republicii Moldovaştiinţe politice 12.09.2019
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Estimarea rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole din regiunea de Centru a Republicii Moldovaeconomie 09.09.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Teoria și practica ocrotirii procesual-penale a proprietățiidrept 07.09.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penalădrept 07.09.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală a persoanelor juridicedrept 06.09.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularitățile structural-semantice ale terminologiei juridice a CEDO în limba englezăfilologie 29.08.2019
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Valorificarea strugurilor nematuraţi la obţinerea compoziţiilor nutritivetehnică 28.08.2019
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Cercetarea stabilității în sens Lyapunov a soluțiilor staționare în modelul dinamic Albaouy–Grebenicov (cazul a opt corpuri planare)fizică-matematică 28.08.2019
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea în limba română (în baza lexicului sportiv)filologie 23.07.2019
10.02.01 - Limba română
D Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniștipedagogie 16.07.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Traducerea ca parte a procesului literar: „Luceafărul” în spațiul rusfilologie 12.07.2019
10.01.01 - Literatura română
D Pregătirea masteranzilor facultăților de educație fizică și sport prin creativitate managerialăpedagogie 11.07.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Contractele de asigurare auto facultativă și obligatorie din perspectiva perfecționării acestora în Republica Moldovadrept 02.07.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Redimensionarea relațiilor sociale: dilema prizonieruluifilosofie 02.07.2019
09.00.13 - Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
D Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă)pedagogie 28.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticiipedagogie 27.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Efectele economice ale presiunii fiscale în sectorul vitivinicoleconomie 27.06.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecționarea finanțelor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova prin prisma evaluării potențialului fiscaleconomie 27.06.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Denigrarea ca instrument în politica internațională (Studiul de caz al relațiilor dintre Statele Unite și Federația Rusă)ştiinţe politice 25.06.2019
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice)pedagogie 25.06.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-medieipedagogie 24.06.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei)filologie 21.06.2019
10.02.01 - Limba română
D Dezvoltarea comunicării la copiii preșcolari cu tulburări de limbajpsihologie 21.06.2019
19.00.10 - Psihologie specială
D Formarea competentelor manageriale la viitorii specialişti în cadrul cursului „Patrimoniul turistic”pedagogie 21.06.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Impactul elementelor din artele mar?iale asupra procesului de educa?ie fizică extracurriculară în învă?ământul gimnazialpedagogie 21.06.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruiriipedagogie 21.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Tratarea timbrului în creația simfonică a lui Pavel Rivilisstudiul artelor, culturologie 17.06.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Influența comportamentului managerial asupra gestionării eficiente a organizațieieconomie 14.06.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul nivelului activităţii fizice şi alimentaţiei asupra dezvoltării obezităţii la adulţimedicină 14.06.2019
14.00.07 - Igienă
D Cantata în creaţia compozitorilor din Republica Moldova: istorie şi tipologie (anii 1910-1960)studiul artelor, culturologie 14.06.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Proprietațile fizice ale structurilor cvasi uni- și bi-dimensionale semiconductoare și compozitefizică-matematică 12.06.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Evaluarea impactului antropic asupra viiturilor pluviale de pe râurile Republicii MoldovaŞtiinţe geonomice 10.06.2019
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Muzica vocală a lui Richard Strauss în arta interpretativă a Mariei Cebotaristudiul artelor, culturologie 21.05.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Umanismul filosofiei creştine în opera lui Alexandru Scarlat Sturzafilosofie 20.05.2019
09.00.03 - Istoria filosofiei
D Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee tehnologice şi metode constructivetehnică 17.05.2019
05.03.05 - Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune
D Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturaleŞtiinţe geonomice 16.05.2019
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Distanţe pe Monoizi Liberi şi Aplicaţiile lor în Teoria Informaţieifizică-matematică 14.05.2019
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Cercetarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloialădrept 22.04.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Repere legislative şi manageriale ale securităţii farmaceuticefarmacie 18.04.2019
15.00.01 - Farmacie
D Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi densificați în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energietehnică 23.01.2019
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
D Managementul calității totale-factor de sporire al performanțelor în domeniul producerii materialelor de finisareeconomie 28.09.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codriibiologie 06.07.2018
03.00.05 - Botanică
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept