Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [33]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporaleeconomie 05.06.2020
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Repere teoretico-metodologice de formare a elementelor culturii teatrale a elevilor micipedagogie 29.05.2020
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Evaluarea competențelor în învățământul primarpedagogie 28.05.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Estimarea factorilor de risc, particularităților clinico-biochimice și hemodinamice la copiii cu hipertensiune arterialămedicină 28.05.2020
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apăchimie 13.04.2020
02.00.01 - Chimie anorganică
D Optimizarea sistemului de selecție în jocul de handbal a copiilor de 10-12 ani prin dezvoltarea capacităților coordinativepedagogie 09.04.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Fortificarea stării de sănătate a elevilor din ciclul primar prin componentele intelectuale și motricepedagogie 20.03.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Caracteristica clinică şi serologică a lupusului eritematos sistemic precocemedicină 19.03.2020
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Cercetarea criminalistică a urmelor de natură biologică umanădrept 14.03.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Cercetări privind conceperea, proiectarea şi elaborarea „electrozilor-scule” pentru formarea straturilor de suprafaţă cu aplicarea descărcărilor electrice în impulstehnică 06.03.2020
05.03.05 - Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune
D Investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală: cadrul procesual și tacticometodologicdrept 06.03.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Optimizarea diagnosticului precoce și a reabilitării auditive a copiilor cu surditate neurosensorialămedicină 04.03.2020
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilordrept 26.02.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Eficienta utilizarii aditivilor nutritionali la sporirea rezistentei si productivitatii familiilor de albineagricultură 21.02.2020
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Calitatea populației Republicii Moldova. Studiu geodemograficgeografie 21.02.2020
11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
D Elaborarea, analiza şi standardizarea formelor farmaceutice combinate cu conţinut de Izohidrafuralfarmacie 20.02.2020
15.00.01 - Farmacie
D Conceptualizarea proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolarpedagogie 07.02.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Performarea actelor de vorbire în discurs.filologie 07.02.2020
10.02.01 - Limba română
D Metodologia binară a educației fizice a studenților facultăților cu profil medicalpedagogie 06.02.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Estimarea modificărilor fiziologice și moleculare ale răspunsului defensiv în sistemul gazdăparazit (Helianthus annuus L. – Orobanche cumana Wallr.)biologie 23.01.2020
03.00.12 - Fiziologie vegetală
D Diversitatea structurală şi funcţională la Origanum vulgare L.biologie 23.01.2020
03.00.12 - Fiziologie vegetală
D Particularitățile judecării cauzei în lipsa inculpatuluidrept 18.01.2020
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Corelațiile structurale, magnetice și electronice în supraconductori neconvenționali FeTe1-xSe(S)x și RbFe2Se(S)2fizică-matematică 23.12.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Gestiunea valorii – instrument de redresare a întreprinderii în situație de crizăeconomie 20.12.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Integrabilitatea sistemelor diferențiale cubice cu drepte și cubice invariantefizică-matematică 20.12.2019
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Câmpul semantic al intonației viorii în contextul problematicii generale a Concertului pentru vioară și orchestră simfonică Momentestudiul artelor, culturologie 28.11.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Medierea în domeniul penal la nivel naţional şi internaţionaldrept 22.11.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Impactul matematicii în însusirea disciplinelor profesionale în sistemul învatamantului secundar profesional Teza de doctor în stiinte pedagogicepedagogie 18.11.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
DH Sporirea productivității agrișului și zmeurului în cultura intensivă prin selectarea soiurilor și perfecționarea structurii plantațiiloragricultură 23.10.2019
06.01.07 - Pomicultură
D Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscalădrept 12.10.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codriibiologie 06.07.2018
03.00.05 - Botanică
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept