Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [70]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea în limba română (în baza lexicului sportiv)filologie 23.07.2019
10.02.01 - Limba română
D Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniștipedagogie 16.07.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Traducerea ca parte a procesului literar: „Luceafărul” în spațiul rusfilologie 12.07.2019
10.01.01 - Literatura română
D Pregătirea masteranzilor facultăților de educație fizică și sport prin creativitate managerialăpedagogie 11.07.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Contractele de asigurare auto facultativă și obligatorie din perspectiva perfecționării acestora în Republica Moldovadrept 02.07.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Redimensionarea relațiilor sociale: dilema prizonieruluifilosofie 02.07.2019
09.00.13 - Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
D Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă)pedagogie 28.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Efectele economice ale presiunii fiscale în sectorul vitivinicoleconomie 27.06.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecționarea finanțelor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova prin prisma evaluării potențialului fiscaleconomie 27.06.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Etiologie, patogenie, clinică și tratament al cataractei legate de vârstămedicină 27.06.2019
14.00.08 - Oftalmologie
D Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticiipedagogie 27.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice)pedagogie 25.06.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Denigrarea ca instrument în politica internațională (Studiul de caz al relațiilor dintre Statele Unite și Federația Rusă)ştiinţe politice 25.06.2019
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-medieipedagogie 24.06.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruiriipedagogie 21.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei)filologie 21.06.2019
10.02.01 - Limba română
D Dezvoltarea comunicării la copiii preșcolari cu tulburări de limbajpsihologie 21.06.2019
19.00.10 - Psihologie specială
D Formarea competentelor manageriale la viitorii specialişti în cadrul cursului „Patrimoniul turistic”pedagogie 21.06.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Impactul elementelor din artele mar?iale asupra procesului de educa?ie fizică extracurriculară în învă?ământul gimnazialpedagogie 21.06.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionaletehnică 17.06.2019
05.03.01 - Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
D Tratarea timbrului în creația simfonică a lui Pavel Rivilisstudiul artelor, culturologie 17.06.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Influența comportamentului managerial asupra gestionării eficiente a organizațieieconomie 14.06.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Cantata în creaţia compozitorilor din Republica Moldova: istorie şi tipologie (anii 1910-1960)studiul artelor, culturologie 14.06.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Impactul nivelului activităţii fizice şi alimentaţiei asupra dezvoltării obezităţii la adulţimedicină 14.06.2019
14.00.07 - Igienă
D Proprietațile fizice ale structurilor cvasi uni- și bi-dimensionale semiconductoare și compozitefizică-matematică 12.06.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Evaluarea impactului antropic asupra viiturilor pluviale de pe râurile Republicii MoldovaŞtiinţe geonomice 10.06.2019
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
DH Țara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale 1611-1634istorie 10.06.2019
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Natura juridică a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutierdrept 08.06.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Finalitatea umanistă a valorilor juridicedrept 07.06.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Analiza criminologică şi prevenirea avorturilor ilegaledrept 06.06.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru infracţiunile contra securităţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţiidrept 01.06.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Violența în familie: aspecte juridico-penaledrept 01.06.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Sistemul de situații didactice ca element de bază al formării competențelor profesorului de informaticăpedagogie 31.05.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Principiul umanismului în cadrul instituției răspunderii juridicedrept 30.05.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Continuitate şi ruptură în critica literară românească din Basarabia (1985-2010)filologie 30.05.2019
10.01.01 - Literatura română
D Activitatea de aplicare a dreptului de către autoritățile publicedrept 30.05.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Legislația punitivă și sistemul penitenciar din Basarabia. 1812 -1864istorie 29.05.2019
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Perfecționarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante roșiitehnică 28.05.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Perfecționarea tehnologiei de stabilizare a vinurilor albe secitehnică 24.05.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Piața muncii în condiții de reducere a populației și îmbătrînirii demografice în Republica Moldovaeconomie 24.05.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Muzica vocală a lui Richard Strauss în arta interpretativă a Mariei Cebotaristudiul artelor, culturologie 21.05.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Umanismul filosofiei creştine în opera lui Alexandru Scarlat Sturzafilosofie 20.05.2019
09.00.03 - Istoria filosofiei
D Contabilitatea veniturilor personalului şi perfecţionarea acesteiaeconomie 20.05.2019
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee tehnologice şi metode constructivetehnică 17.05.2019
05.03.05 - Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune
D Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturaleŞtiinţe geonomice 16.05.2019
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Distanţe pe Monoizi Liberi şi Aplicaţiile lor în Teoria Informaţieifizică-matematică 14.05.2019
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Formarea continuă a cadrelor didactice în funcţie de nevoile de dezvoltare profesionalăpedagogie 07.05.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Teza de doctor în științe pedagogicepedagogie 07.05.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Socializarea copiilor din ciclul primar prin activităţi extraşcolare sportivepedagogie 03.05.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Procesul legislativ: reglementări naționale şi aspecte de drept comparatdrept 25.04.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Dinamica motivaţiei de învăţare la elevii claselor primare din Israel (sectorul arab)pedagogie 23.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dreptul la petiţionare în Republica Moldovadrept 23.04.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Leadership și teambuilding ca factori ai activității eficiente a angajaților din organizațieeconomie 23.04.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Cercetarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloialădrept 22.04.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Pluralitatea de cetățenii în perspectiva integrării europene a Republicii Moldovdrept 19.04.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Strategii de marketing în jurnalismul sportivŞtiinţe ale comunicării 18.04.2019
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Repere legislative şi manageriale ale securităţii farmaceuticefarmacie 18.04.2019
15.00.01 - Farmacie
D Impactul mediului educațional asupra evoluției lingvistice a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar obișnuite și logopedicepedagogie 16.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Interactiunea metodologiilor de educatie literar-artistica – educatie muzicala în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primarepedagogie 12.04.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Managementul programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu tulburări emoționale și de comportament în școala de cultură generală din Israelpedagogie 05.04.2019
13.00.03 - Pedagogie specială
D Particularităţile contabilităţii în instituţiile medico-sanitare publice la autofinanţareeconomie 03.04.2019
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Valenţele artei coregrafice în formarea orientărilor valorice la studenţii facultăţilor cu profil artisticpedagogie 02.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Modalităţi organizatorico-economice de eficientizare a managementului relaţiilor economice internaţionaleeconomie 29.03.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Reglarea regimurilor hidric al solului și de nutriţie a tomatelor semănate în câmp deschis la irigarea prin picuraragricultură 28.03.2019
06.01.06 - Legumicultură
D Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământpedagogie 22.03.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi densificați în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energietehnică 23.01.2019
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
D Managementul calității totale-factor de sporire al performanțelor în domeniul producerii materialelor de finisareeconomie 28.09.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codriibiologie 06.07.2018
03.00.05 - Botanică
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept