Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze în examinare la CNAA


Teze în examinare la CNAA [81]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Eficacitatea utilizării enterosorbenţilor asupra calităţilor productive a scrofiţelor de prăsilăagricultură 14.06.2019
06.02.02 - Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
D Influența comportamentului managerial asupra gestionării eficiente a organizațieieconomie 14.06.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul nivelului activităţii fizice şi alimentaţiei asupra dezvoltării obezităţii la adulţimedicină 14.06.2019
14.00.07 - Igienă
D Cantata în creaţia compozitorilor din Republica Moldova: istorie şi tipologie (anii 1910-1960)studiul artelor, culturologie 14.06.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Proprietațile fizice ale structurilor cvasi uni- și bi-dimensionale semiconductoare și compozitefizică-matematică 12.06.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Combinaţii complexe ale unor metale 3d cu baze Schiff, utilizând ca precursori compuşi carbonilici aromatici şi hidrazide ale acizilor carboxilici. Sinteză, structură, proprietăţichimie 12.06.2019
02.00.01 - Chimie anorganică
D Evaluarea impactului antropic asupra viiturilor pluviale de pe râurile Republicii MoldovaŞtiinţe geonomice 10.06.2019
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
DH Țara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale 1611-1634istorie 10.06.2019
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Natura juridică a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutierdrept 08.06.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularităţile clinice şi molecular-genetice ale epilepsiei simptomatice cauzate de neurocisticercozămedicină 07.06.2019
14.00.13 - Neurologie
D Finalitatea umanistă a valorilor juridicedrept 07.06.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Analiza criminologică şi prevenirea avorturilor ilegaledrept 06.06.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru infracţiunile contra securităţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţiidrept 01.06.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Violența în familie: aspecte juridico-penaledrept 01.06.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Sistemul de situații didactice ca element de bază al formării competențelor profesorului de informaticăpedagogie 31.05.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Proprietăţile biosintetice ale Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 şi efectele fiziologice ale biomasei asupra organismului animalelor homeoterme (şobolani)biologie 30.05.2019
03.00.07 - Microbiologie
D Principiul umanismului în cadrul instituției răspunderii juridicedrept 30.05.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Activitatea de aplicare a dreptului de către autoritățile publicedrept 30.05.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Continuitate şi ruptură în critica literară românească din Basarabia (1985-2010)filologie 30.05.2019
10.01.01 - Literatura română
D Particularitățile imunologice și imunofenotipice ale limfoamelor non – Hodgkinmedicină 30.05.2019
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Legislația punitivă și sistemul penitenciar din Basarabia. 1812 -1864istorie 29.05.2019
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Perfecționarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante roșiitehnică 28.05.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Tăierea mecanizată a viţei de vie în funcţie de sistemul de conducere a butuciloragricultură 28.05.2019
06.01.08 - Viticultură
D Piața muncii în condiții de reducere a populației și îmbătrînirii demografice în Republica Moldovaeconomie 24.05.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecționarea tehnologiei de stabilizare a vinurilor albe secitehnică 24.05.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante în baza studiului procedeelor agrotehnice de cultivare a strugurilortehnică 24.05.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Evoluţia stării de sănătate a studenţilor medici în aspect multidimensional (fizic, mintal, social)medicină 24.05.2019
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Optimizarea metodei de plastie în corecţia chirurgicală a defectelor congenitale ale peretelui abdominal anteriormedicină 22.05.2019
14.00.35 - Chirurgie pediatrică
D Muzica vocală a lui Richard Strauss în arta interpretativă a Mariei Cebotaristudiul artelor, culturologie 21.05.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Contabilitatea veniturilor personalului şi perfecţionarea acesteiaeconomie 20.05.2019
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Umanismul filosofiei creştine în opera lui Alexandru Scarlat Sturzafilosofie 20.05.2019
09.00.03 - Istoria filosofiei
D Impactul antropic asupra mediului din Podișul Moldovei de NordŞtiinţe geonomice 17.05.2019
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee tehnologice şi metode constructivetehnică 17.05.2019
05.03.05 - Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune
D Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturaleŞtiinţe geonomice 16.05.2019
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Managementul reabilitării pacienților diagnosticați cu afecțiuni degenerative și posttraumatice ale articulațiilor marimedicină 16.05.2019
14.00.33 - Medicină socială şi management
DH Eficientizarea tratamentului şi profilaxia maladiei urechii operate prin chirurgie reconstructivă (studiu clinico-experimental)medicină 15.05.2019
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Analiză şi recunoaştere de forme pentru aplicaţii cu imagini digitalefizică-matematică 15.05.2019
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Persistența motivațională și autostigmatizarea la persoanele seropozitivepsihologie 14.05.2019
19.00.01 - Psihologie generală
D Distanţe pe Monoizi Liberi şi Aplicaţiile lor în Teoria Informaţieifizică-matematică 14.05.2019
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Proprietăți optice și de transport ale soluțiilor solide Cu2Zn(Sn,Ge)(S,Se)4fizică-matematică 08.05.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Teza de doctor în științe pedagogicepedagogie 07.05.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea continuă a cadrelor didactice în funcţie de nevoile de dezvoltare profesionalăpedagogie 07.05.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Socializarea copiilor din ciclul primar prin activităţi extraşcolare sportivepedagogie 03.05.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Fenomene optice și fotoelectrice în materiale anizotropefizică-matematică 26.04.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Procesul legislativ: reglementări naționale şi aspecte de drept comparatdrept 25.04.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Managementul supravegherii factorilor de risc în reducerea mortalității cardiovasculare premature a populației Republicii Moldovamedicină 24.04.2019
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Dreptul la petiţionare în Republica Moldovadrept 23.04.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Leadership și teambuilding ca factori ai activității eficiente a angajaților din organizațieeconomie 23.04.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dinamica motivaţiei de învăţare la elevii claselor primare din Israel (sectorul arab)pedagogie 23.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Cercetarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloialădrept 22.04.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Constituirea arhitecturii oraşului fluvial Tiraspol, teză de doctor în arhitecturăarhitectură 19.04.2019
18.00.02 - Arhitectura clădirilor civile, industriale şi agricole, tehnologii arhitecturale
DH Strategii durabile de management în dezvoltarea turismului intern și receptor din Republica Moldovaeconomie 19.04.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Pluralitatea de cetățenii în perspectiva integrării europene a Republicii Moldovdrept 19.04.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Strategii de marketing în jurnalismul sportivŞtiinţe ale comunicării 18.04.2019
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Repere legislative şi manageriale ale securităţii farmaceuticefarmacie 18.04.2019
15.00.01 - Farmacie
D Impactul mediului educațional asupra evoluției lingvistice a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar obișnuite și logopedicepedagogie 16.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Interactiunea metodologiilor de educatie literar-artistica – educatie muzicala în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primarepedagogie 12.04.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Sinteza terpenoidelor drimanice și homodrimanice cu unităţi structurale heterociclice și studiul activității antimicrobienechimie 05.04.2019
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Retrospectiva şi prognoza fluctuaţiilor florei şi vegetaţiei Rezervaţiei Naturale de Stat „Pădurea Domnească”biologie 05.04.2019
03.00.05 - Botanică
D Managementul programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu tulburări emoționale și de comportament în școala de cultură generală din Israelpedagogie 05.04.2019
13.00.03 - Pedagogie specială
D Transformări sintetice ale acizilor ent-kaur-16-en-19-oic şi ent-trachiloban-19-oicchimie 04.04.2019
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Sinteza unor di- și sesquiterpenoide biciclice funcționalizate ce conțin azot și studiul activității biologicechimie 04.04.2019
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Colita ulceroasă și patologia hepatică: interrelații clinice și paraclinicemedicină 03.04.2019
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Particularităţile contabilităţii în instituţiile medico-sanitare publice la autofinanţareeconomie 03.04.2019
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Valenţele artei coregrafice în formarea orientărilor valorice la studenţii facultăţilor cu profil artisticpedagogie 02.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dificultăți de învățare a limbajului scris la elevi din ciclul primar: diagnostic și intervenție psihologicăpsihologie 29.03.2019
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Manifestarea potențialului vital și conținutul aminoacizilor liberi în sânge la șobolani în dependență de rația alimentară și vârstăbiologie 29.03.2019
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Modalităţi organizatorico-economice de eficientizare a managementului relaţiilor economice internaţionaleeconomie 29.03.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Studiul dinamicii de consolidare a pământurilor sensibile la umezire prin executarea coloanelor verticale de pământ vibropresatetehnică 29.03.2019
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
D Reglarea regimurilor hidric al solului și de nutriţie a tomatelor semănate în câmp deschis la irigarea prin picuraragricultură 28.03.2019
06.01.06 - Legumicultură
D Ingineria cristalelor clusterilor de carboxilat si polimerilor coordinativi homometalici FeIII si heterometalici FeIII/4f: sinteza, caracterizarea si studiul proprietatilorchimie 27.03.2019
01.04.18 - Cristalografie şi cristalofizică
D Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământpedagogie 22.03.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Contribuții cu privire la perfecționarea parametrilor de transformare a coordonatelor și modificarea proiecțiilor cartografice pentru teritoriul Republicii Moldovatehnică 22.03.2019
05.24.01 - Geodezie
D Studiul proprietăților reologice ale solurilor pentru evaluarea stării de tensiunedeformație a terenurilor de fundațiitehnică 15.03.2019
05.23.01 - Elemente de construcţii şi edificii
D Morfobiologia și micropropagarea soiurilor de mur fără spini în Republica Moldovabiologie 15.03.2019
03.00.05 - Botanică
D Adaptarea psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învatamânt generalpsihologie 05.03.2019
19.00.05 - Psihologie socială
D Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi densificați în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energietehnică 23.01.2019
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
D Managementul calității totale-factor de sporire al performanțelor în domeniul producerii materialelor de finisareeconomie 28.09.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codriibiologie 06.07.2018
03.00.05 - Botanică
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldovadrept 10.02.2012
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept