Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză la elevii din clasele de liceu prin citirea textului publicistic


Autor: Titica Svetlana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română

Teza

CZU 37.01(043.2)

Adobe PDF document 2.52 Mb / în română
135 pagini

Cuvinte Cheie

Competenţe de comunicare, competenţe specifice de citire, modelul, activitate verbală, comunicare, situaţie de comunicare, funcţie comunicativă, organizare structural-semantică, trebuinţă, motivaţie, competenţă de anticipare, competenţă de cercetare-informare, de apreciere-interpretare, abordare critică, valorificarea textului, comprehensiune, principii, condiţii, criterii, context social-verbal real, coerenţă, text publicistic

Adnotare

Cercetarea vizează formarea competenţelor de comunicare în limba engleză la elevi în cadrul nivelului liceal şi răspunde unor necesităţi pedagogice din perspectivă experienţială.

Ca rezultat al cercetărilor teoretice s-a elaborat Modelul de formare a competenţelor de comunicare în limba engleză la liceeni prin citirea textului publicistic care include obiective, principii de organizare a procesului de citire, condiţii şi criterii de selectare a textului publicistic, precum şi un sistem de exerciţii formative pentru valorificarea textului.

In lucrare se actualizează noţiunea de bază competenţe de comunicare şi se stabileşte tipologia competenţelor specifice necesare pentru valorificarea formativă a textului publicistic.

Este argumentată importanţa prezenţei aspectului motivaţie în procesul de citire şi s-au stabilit factorii care vor contribui la stimularea lui.

Dimensiunea experimentală indică descrierea procesului de aplicare a modelului în practica educaţională. Eficienţa modelului a fost confirmată prin rezultatele obţinute de către elevi, care au demonstrat o creştere a nivelului competenţelor specifice de citire a textului publicistic, prin urmare şi a competenţelor de comunicare.

S-a constatat şi demonstrat că prin citirea textului publicistic s-a contribuit la dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză necesare elevului.

Cercetările teoretice şi practice vor contribui la eficientizarea procesului de predare-învăţare a limbii străine potrivit documentelor abordate de Consiliul Europei.

Cuprins


CAPITOLUL I.Domeniul activităţii de citire a textului publicistic în limba engleză
  • 1.1. Competenţa de comunicare în limba engleză în baza textului publicistic
  • 1.2. Realizarea funcţiei comunicative prin citirea materialului publicistic
  • 1.3. Specificul lingvo-didactic al textului publicistic în limba engleză

CAPITOLUL II. Repere psihopedagogice de sporire a eficacităţii învăţării citirii textului publicistic în limba engleză
  • 2.1. Particularităţile psihopedagogice de stimulare a motivaţiei în citirea textului publicistic
  • 2.2. Valenţele psihopedagogice ale textului publicistic pentru învăţarea citirii elevilor din clasele de liceu
  • 2.3. Principii lingvo-didactice de învăţare a citirii materialului publicistic

CAPITOLUL III. Activităţi experimentale de învăţare a citirii textului publicistic pentru formarea competenţelor de comunicare
  • 3.1. Modelul de formare a competenţelor de comunicare în limba engleză
  • 3.2. Formarea competenţelor de lectură la liceeni în baza sistemului de exerciţii.
  • 3.3. Valori ale formării experimentale a competenţelor de comunicare a liceenilor în baza citirii textului publicistic