Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teoria şi metodologia evaluării curriculumului şcolar proiectat


Autor: Neagu Mihaela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Achirii
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 ianuarie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 37.01 (043.2)

Adobe PDF document 1.22 Mb / în română
174 pagini


Cuvinte Cheie

curriculum şcolar proiectat, principii, criterii şi indicatori de evaluare, model de evaluare, metodologie de evaluare, instrument de evaluare, matrice de asociere, hartă de dezvoltare operaţională a conceptelor

Adnotare

Cercetarea abordează problematica evaluării curriculumului. Diferitele perspective teoretice privind proiectarea şi evaluarea se constituie în fundamente ale cercetării care oferă premisa pentru conceptualizarea teoretică a modelului de evaluare a calităţii curriculumului şcolar proiectat.

Cercetarea prezintă valoare teoretică prin sintetizarea fundamentelor pedagogice privind evaluarea curriculumului şcolar proiectat şi elaborarea unui nou model de evaluare a calităţii curriculumului şcolar proiectat. În cadrul cercetării este analizată relaţia de determinare dintre proiectarea curriculumului şi evaluarea acestuia şi este argumentată nevoia de a descrie cadrul de referinţă în care are loc evaluarea.

Abordarea sistemico-holistică a evaluării şi prezentarea critică, din perspectivă sincronică, a unor modele de evaluare a curriculumului a evidenţiat aspectele teoretice care contribuie la conceptualizarea unui nou model de evaluare, ale cărui fundamente teoretice sunt date de un sistem de principii, criterii şi indicatori şi dă valoarea teoretică cercetării. Valoarea practică a investigaţiei este dată de metodologia de evaluare elaborată pe baza unor metode şi instrumente originale – matricea de asociere şi harta de dezvoltare operaţională a conceptelor - într-un context practic care asigură premise pedagogice pentru formularea unor aprecieri privind calitatea curriculumului şcolar proiectat în raport cu un set de indicatori.

Partea experimentală a cercetării a produs importante valori practice, constând în metodologia şi instrumentele originale de evaluare elaborate – matricea de asociere şi harta de dezvoltare operaţională a conceptelor – experimentate prin utilizarea acestora de către experţi şi de către cadre didactice implicate în experiment. Evaluarea curriculumului şcolar proiectat la diverse discipline şcolare a demonstrat funcţionalitatea modelului propus. Utilizarea modelului şi metodologiei elaborate a permis formularea unor judecăţi de valoare privind calitatea curriculumului şi a sugestiilor oferite conceptorilor de curriculum şcolar pentru renovarea curriculumului.

Cuprins


CAPITOLUL I Curriculum şcolar: proiectarea, cadru de referinţă pentru evaluare
 • 1 Cadrul referenţial al conceptului de curriculum ca program educaţional
 • 2 Fundamente pedagogice ale proiectării curriculumului şcolar

CAPITOLUL II Fundamente pedagogice ale evaluării curriculumului şcolar proiectat
 • 1 Evaluarea curriculumului ca cercetare pedagogică: principii, criterii şi etape
 • 2 Cadrul referenţial al evaluării şi modele de evaluare a curriculumului şcolar proiectat
 • 3 Modelul de evaluare a calităţii curriculumului şcolar proiectat

CAPITOLUL III. Fundamente metodologice ale evaluării calităţii curriculumului şcolar proiectat
 • 1 Metodologia de evaluare a calităţii curriculumului şcolar proiectat
  • 1.1. Metode de evaluare a calităţii curriculumului
  • 1.1.1. Analiza de context
  • 1.1.2. Analiza de conţinut
  • 1.1.3. Analiza comparată
  • 1.1.4. Metoda matricei de asociere
  • 1.1.5. Metoda hărţii de dezvoltare operaţională a conceptelor
 • 2 Experimentul pedagogic pentru validarea modelului şi a metodologiei de evaluare a calităţii curriculumului şcolar proiectat
  • 2.1 Procesul de experimentare a instrumentarului de evaluare
  • 2.2 Procesul de experimentare a modelului şi a metodologiei de evaluare a calităţii curriculumului şcolar proiectat
  • 2.2.1 Evaluarea subcomponentei Obiective
  • 2.2.2 Evaluarea subcomponentei Conţinuturi
  • 2.2.3 Evaluarea subcomponentei Acţiune didactică