Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / mai /

Fundamente teoretico-praxiologice ale eficienţei educaţiei muzical-artistice a elevilor


Autor: Babii Vladimir
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2009
Consultant ştiinţific: Ion Gagim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 mai 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Teza

CZU 37.013:78 (043)

Adobe PDF document 1.84 Mb / în română
287 pagini


Cuvinte Cheie

Acţiune muzical-artistică eficientă, centrare valorică, creativitate, conştiinţă de sine, comportament muzical-artistic, dinamica competenţei profesionale, educaţia personalităţii proactive, educaţia muzical-artistică, introdeschidere artistică, învăţare prin muzică, creativitatea învăţării, libertatea opţiunii artistice, factorul educaţional – individual - muzical-artistic, scop-imagine, simţire-presimţire-anticipare muzical-artistică, succes personal/public, stare atitudinală, tehnici intelectuale, tehnologii educaţionale moderne, transpunere artistică.

Adnotare

Fundamente teoretico-praxiologice ale eficienţei educaţiei muzical-artistice a elevilor, autor Babii Vladimir Specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală Disertaţia constituie o cercetare teoretică, deoarece conceptualizează esenţa, natura şi legile teoretice şi praxiologice ale educaţiei muzical-artistice a elevilor. Lucrarea pune în valoare drept fundamente teoretice principiile eficienţei educaţionale, iar drept fundamente praxiologice – tehnologiile de schimbare calitativă, strategiile de stimulare şi condiţiile de integrare, orientate spre ridicarea randamentului resurselor interne-externe investite în acţiunea muzical-artistică a elevului şi acţiunea didactică a profesorului. Cercetarea are un caracter aplicativ prin validarea experimentală a modelelor comportamental-artistice în praxisul domeniului educaţional-muzical. Demersul analitic dimensionează cadrul strategic al programului de cercetare prin re-conceptualizarea teoretică şi epistemologică a principiilor: educaţiei personalităţii proactive, conceput drept instrument managerial; centrării valorice, care constituie baza atitudinală a personalităţii pentru valorile artistice; introdeschiderii artistice, care contribuie la integrarea factorilor individual şi muzical-artistic; creativităţii – condiţie a schimbării, creării frumosului şi propriei imagini a elevului; succesului, care desemnează efectul acţiunii artistice prin rezultate calitative şi eficienţă înaltă. În rezultatul studiului teoretic a fost conturată o nouă direcţie de cercetare în domeniul educaţiei artistice, care constă în valorificarea dimensiunii praxiologice în contextul noilor strategii de integrare a teoriei şi practicii pedagogice din perspectiva educaţiei artistice eficiente. Dimensiunea metodologică şi praxiologică a studiului abordează integralizat metodele de stimulare a procesului de învăţare prin muzică, instrumentarea tehnicilor intelectuale de acţionare eficientă şi interpretarea praxiologică a modelelor comportamental-artistice a elevilor. Dimensiunea experimental-aplicativă rezidă în estimarea randamentului resurselor interne-externe investite în procesul educaţiei muzical-artistice a elevilor eşantionului de formare, care a înregistrat un înalt grad de eficienţă de la o etapă experimentală la alta. În lucrare sînt elaborate şi validate criteriile de definire a reuşitei pedagogice, factorii de dinamizare a competenţelor profesionale, integrarea informaţiilor ce ţin de cultura organizaţională a profesorului de muzică în vederea promovării unei educaţii calitative. Cercetarea problematicii abordate la nivel theoretic, metodologic şi aplicativ, oferă teoriei şi practicii educaţionale noi valenţe de eficienţă din perspectiva unificării componentelor teoretice şi practice ale sistemului educaţional-artistic.

Cuprins


Dimensiunea teoretică şi epistemologică a cercetării

I. Conceptualizarea eficienţei educaţiei muzical-artistice a elevilor: fundamentări teoretice

 • yyyy
 • 1.1. Conceptul eficienţei educaţiei muzical-artistice integrate
 • 1.2. Fundamente teoretice ale educaţiei pentru schimbare
 • 1.2.1. Principiul educaţiei personalităţii proactive
 • 1.2.2. Principiul centrării valorice
 • 1.2.3. Principiul introdeschiderii artistice
 • 1.2.4. Principiul creativităţii
 • 1.2.5. Principiul succesului

Dimensiunea metodologică şi praxiologică a cercetării

II. Fundamentele metodologice şi praxiologice ale educaţiei muzical-artistice moderne
 • 2.1. Valoarea modelelor comportamental-artistice a elevilor
 • 2.2. Tehnologii educaţionale: analiză şi generalizare
 • 2.2.1. Metode de eficientizare a educaţiei muzical-artistice a elevului
 • 2.3. Tehnici intelectuale de acţionare eficientă
 • 2.3.1. Dinamica gîndirii muzicale
 • 2.3.2. Explorarea relaţiei: limbaj muzical – limbaj literar-artistic
 • 2.4. Centrarea valorică a acţiunii muzical-artistice

III. Abordări praxiologice ale acţiunii calitative a profesorului şi acţiunii elevului
 • 3.1. Randamentul conştiinţei în acţiunile muzical-artistice
 • 3.1.1. Dimensiunea intelectuală în formarea capacităţilor comportamentale eficiente
 • 3.2. Praxiologia comportamentului empatico-artistic
 • 3.3. Viziuni actuale asupra creativităţii muzical-artistice a elevilor
 • 3.3.1. Învăţarea creativă sau creativitatea învăţării
 • 3.4. Orientarea resurselor interne şi externe ale elevului spre succesul integrat

Dimensiunea experimental-aplicativă a cercetării

IV. Integralitatea teoriei şi practicii educaţionale: CONDIŢIE A EFICIENŢEI ACŢIUNII MUZICAL-ARTISTICE A ELEVILOR Descrierea experimentului pedagogic...........................................................................133 4.1. Eficienţa acţiunii muzical-artistice a elevului: model funcţional.....................................138 4.2. Modele de eficientizare a acţiunii elevului……………….…………..............................146 4.3. Paradigme ale eficienţei elevului în activităţi muzical-artistice specifice……………....161 4.3.1. Paradigma audiţiei şi interpretării verbale a muzicii: centrare valorică şi introdeschidere artistică……………………………………………………………........161 4.3.2. Paradigma creativităţii şi succesului: stimulare şi evaluare………………......................172 V. DINAMICA SCHIMBĂRII CALITATIVE A REZULTATELOR ACŢIUNII DIDACTICE A PROFESORULUI DIN PERSPECTIVA UNEI PRAXIOLOGII RECEPTIV-INOVAŢIONALE 5.1. Competenţa profesională a profesorului: realitate şi ideal ................................................195 5.2. Evaluarea instruirii profesionale a pedagogului-muzician...............................................208 5.3. Cultura organizaţională a profesorului de muzică..............................................................218 5.4. Judecata de sinteză sau integrarea informaţiilor.