Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Modelarea pregătirii tactice a fotbaliştilor la nivelul naţionalei de juniori


Autor: Firiţeanu Vasile
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: DH 40-13.00.04-27.03.08
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

fotbal, metodologie a antrenamentului, pregătire tactică, pregătire tehnică, pregătire fizică, modelarea pregătirii tactice, juniori

Adnotare

În prezenta lucrare sunt abordate problemele sportului de performanţă la fotbal. Analiza şi generalizarea teoretico-ştiinţifică din literatura de specialitate a demonstrat că o bună parte din autori constată că la etapa actuală sunt insuficient dezvoltate metodologia unor factori în pregătirea fotbaliştilor ca: pregătirea tactică şi pregătirea psihologică. Astfel, în lucrarea de faţă sau întreprins unele încercări de a elabora şi implementa unele modele pentru pregătirea tactică la fotbaliştii juniori incluşi în loturile naţionale.

În lucrare sunt prezentate modelul de selecţie şi modele de pregătire tactică, care s-au aplicat pe perioada unui ciclu anual la sportivii lotului naţional de fotbal.

Rezultatele implementării acestui sistem de modelare a contribuit la îmbunătăţirea considerabilă a pregătirii fizice, tehnice, biomotrice şi, în special, a pregătirii tactice a sportivilor.

Cercetările ştiinţifice efectuate în cadrul experimentului pedagogic au demonstrat că fotbaliştii au obţinut rezultate înalte la organizarea ofensivă, procentajul fiind de 79,1 şi jocul colectiv cu un procent al punctajului de 76,3, la ceilalţi doi factori, organizarea defensivă şi strategia momentelor fixe, rezultatele sunt exprimate într-o ascendenţa mai puţin pronunţată. Îmbunătăţirea pregătirii tactice a contribuit eficient la calitatea jocurilor competiţionale, unde echipa naţională de juniori a obţinut în turmele oficiale şi amicale 11 victorii din 17 meciuri planificate.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Analiza şi generalizarea literaturii de specialitate pe problema pregătirii fobaliştilor juniori
 • 1.1. Aspecte metodico-ştiinţifice privind organizarea şi desfăşurarea procesului de antrenament în jocurile sportive
 • 1.2. Abordarea conceptelor teoretico-metodice referitoare la antrenamentul modern în fotbal
 • 1.3. Analiza interdependenţei dintre pregătirea tactică şi ceilalţi factori ai antrenamentului sportiv
 • 1.4. Studiu privind implementarea modelării pregătirii tactice la fotbaliştii juniori

CAPITOLUL 2. Metodele de cercetare, organizare şi desfăşurare a cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Organizarea şi desfăşurarea cercetării

CAPITOLUL 3. Aprecierea nivelului pregătirii fotbaliştilor juniori, convocaţi la loturile naţionale
 • 3.1. Analiza opiniilor specialiştilor teoreticieni şi practicieni privind problema pregătirii juniorilor în jocul de fotbal reieşite din rezultatul anchetei de tip chestionar şi a interviului
 • 3.2. Studiu privind documentele de planificare folosite în procesul de antrenament al fotbaliştilor juniori la etapa actuală în cadrul activităţii la cluburi şi loturile naţionale
 • 3.3. Metodologia selecţiei utilizată în alcătuirea loturilor naţionale de fotbal juniori
 • 3.4. Conţinutul antrenamentului sportiv al fotbaliştilor juniori componenţi ai lotului naţional UEFA 1985 în baza modelării pregătirii tactice pe perioada convocării la lot

CAPITOLUL 4. Argumentarea experimentală a eficacităţii programelor de pregătire propuse la lotul naţional de juniori UEFA 1985
 • 4.1. Analiza rezultatelor pregătirii fizice, biomotrice şi tehnico-tactice a fotbaliştilor juniori încadraţi în experimentul de bază
 • 4.2. Dinamica indicilor biomotrice ai fotbaliştilor juniori încadraţi în experimentul pedagogic de bază
 • 4.3. Analiza rezultatelor pregătirii tehnice a fotbaliştilor juniori încadraţi în experimentul de bază
 • 4.4. Dinamica progresului obţinut în pregătirea tehnico-tactică a fotbaliştilor juniori componenţi al lotului naţional în baza modelării pregătirii tactice