Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / mai /

Managementul activităţilor economice din sistemul eparhial al bisericii creştin-ortodoxe (exemplul Republicii Moldova)


Autor: Cantarean Nicolae
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Alexandru Gribincea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.05-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 mai 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Cuvinte Cheie

activitatea managerială, discurs, intertextualitate, ambiguitate, legile discursului, acţiuni comunicaţionale, competenţe lingvistice, competenţe pragmatice, logica, cunoştinţe enciclopedice, context, întrebare retorică, funcţiile manageriale, resursele administraţiei, fundamentarea şi perfecţionarea.

Adnotare

Teza pune în dezbatere aspecte ale eficientizării factorilor economici în activităţile bisericeşti în condiţiile dezvoltării economiei şi societăţii în ansamblu. Teza cuprinde preliminarii, 3 compartimente, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 174 titluri, 130 pagini de text. Rezultatele obţinute sunt publicate în 27 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu – economie, management, ştiinţe ale comunicării.

Scopul şi obiectivele lucrării rezidă în elucidarea aspectului activităţii manageriale privind eficientizarea factorilor economici în activităţile bisericeşti, elaborarea bazelor teoretice şi metodice de soluţionare a problemei creşterii numărului de creştini ortodocşi în Republica Moldova; Argumentarea şi propunerea unui şir de abordări, care pot fi puse la baza rezolvării problemei creşterii numărului de creştini ortodocşi; Identificarea factorilor ce pot contribui considerabil la creşterea numărului creştinilor ortodocşi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este determinată de problemele economice formulate, de metodele de soluţionare ale acestora; de tratările sistemice ale proceselor examinate. Printre ele enumerăm: studierea aspectelor doctrinale în procesul desfăşurării activităţilor Bisericii Ortodoxe pe termen scurt şi mediu; cuantificarea activităţilor Bisericii Ortodoxe în contextul globalizării economice; elaborarea unui model economico-matematic privind evoluţia creşterii numărului creştinilor ortodocşi; este propusă o metodă de cuantificare a activităţilor manageriale ale personalului bisericesc.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în orientarea rezultatelor spre îmbunătăţirea funcţionării Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, spre creşterea numărului creştinilor ortodocşi, aplicarea metodei de cuantificare a efortului economic pentru creşterea efectivului, a numărului creştinilor ortodocşi, prin îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii bisericeşti, prin utilizarea optimă a resurselor economice.

Valoarea aplicativă şi implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei şi-au găsit materializare în activitatea cotidiană şi de previziune a Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova.

Cuprins


1. ASPECTE GENERALE ÎN PROCESUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR CREŞTIN-ORTODOXE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 1.1. Necesitatea intensificării activităţilor creştin ortodoxe în contextul globalizării: formularea problemei economice
 • 1.2. Contextul aspectelor doctrinale
 • 1.3. Bazele canonice ale organizării şi funcţionării Mitropoliei Chişinăului şi Întregii Moldove
 • 1.4. Mecanismele economice, macroeconomice în care îşi desfăşoară activitatea Biserica Creştin Ortodoxă din Republica Moldova
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2 EFICIENTIZAREA FUNCŢIONĂRII EPARHIILOR CREŞTIN-ORTODOXE DIN REPUBLICA MOLDOVA: ASPECTELE METODOLOGIEI ECONOMICE
 • 2.1. Determinarea nivelului optim de dotare economică a eparhiilor Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove: aspectul metodologic
 • 2.2. Eficienţa factorilor economici în desfăşurarea activităţilor bisericeşti
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3 ANALIZA FACTORILOR ECONOMICI INTANGIBILI ÎN PROFILUL EPARHIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Aspecte economice din istoricul activităţilor Bisericii Ortodoxe din ţară
 • 3.2. Cuantificarea impactului factorilor economici asupra evoluţiei numărului creştinilor ortodocşi în profilul eparhiilor din Republica Moldova
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3