Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Recuperarea controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral în baza programei de kinetoterapie cu efecte de transfer funcţional


Autor: Agapii Eugeniu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Oleg Pascal
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: DH 40-13.00.04-27.03.08
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

controlul postural, recuperarea neuromotorie, accident vascular cerebral, transfer funcţional, însuşirea activităţii motrice, stabilografie, activităţi utilitare, kinetoterapie

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 235 titluri, 6 anexe, 117 pagini text de bază, 25 tabele, 25 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 27 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedagogie.

Scopul cercetării îl constituie perfecţionarea procesului de recuperare funcţională a controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral în baza unei programe de kinetoterapie, bazate pe fenomenul transferului la diferite etape de recuperare. Obiectivele lucrării: studierea teoriei şi practicii conţinutului procesului de recuperare a controlului postural la persoanele după AVC pentru fiecare etapă de recuperare sub aspectul eficientizării lui; aprecierea eficienţei procesului de recuperare funcţională a controlului postural prin kinetoterapie ; stabilirea structurii şi conţinutului optim a programei de recuperare, bazat pe fenomenul transferului funcţional; elaborarea teoretică şi verificarea experimentală a metodicii de reeducare a controlului postural în baza programei care vizează transferul la diferite etape de recuperare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că pentru prima dată a fost abordată problema perfecţionării procesului de recuperare a controlului postural la persoanele care au suportat accident vascular cerebral, în baza programei de kinetoterapie cu aplicarea efectelor de transfer. A fost stabilită structura tematică şi conţinutul metodologic al programei de kinetoterapie, precum şi condiţiile de realizare a acesteia în sistemul neuroreabilitării.

Semnificaţia teoretică o constituie elaborarea şi argumentarea metodică specifică de recuperare a controlului postural la persoanele ce au suferit AVC pe fiecare etapă de recuperare, în baza programei de kinetoterapie cu efecte de transfer. Au fost elaborate principiile perfecţionării procesului de recuperare a controlului postural de bază şi concretizate conţinuturile educaţionale pentru fiecare etapă de recuperare.

Valoarea aplicativă a lucrării o prezintă determinarea posibilităţilor de utilizare amplă a recomandărilor metodice privind conţinutul programei şi metodicii specifice elaborate în cadrul procesului de recuperare orientat spre reeducarea controlului postural la persoanele după AVC.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetării au fost prezentate într-un şir de materiale ştiinţifice la diverse conferinţe şi implementate în procesul de recuperare a persoanelor după AVC în cadrul secţiei de Neurorecuperare a Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie din Republica Moldova.

A fost soluţionată următoarea problemă ştiinţifică importantă din domeniul teoriei şi metodologiei însuşirii activităţii motrice: demonstrarea valorii practice şi pedagogice în utilizarea efectelor de transfer funcţional în programa de kinetoterapie pentru recuperarea controlului postural la persoanele după AVC.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO–METODICE ALE CONTROLULUI POSTURAL ÎN KINETOTERAPIE LA PERSOANELE DUPĂ ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL
 • 1.1. Conceptul, caracteristicile, particularităţile fiziologice, biomecanice şi somato-motrice ale controlului postural 1.2. Natura şi mecanismele tulburărilor controlului postural după accident vascular cerebral
 • 1.3. Aspecte teoretice şi practice ale tratamentului kinetic de recuperare a controlului postural la pacienţii post-AVC
 • 1.4. Argumentarea teoretică a sistemului şi mijloacelor kinetoterapeutice de recuperare a controlului postural la pacienţii post-AVC
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ARGUMENTAREA PROGRAMEI DE KINETOTERAPIE PE BAZA FENOMENULUI TRANSFERULUI FUNCŢIONAL PENTRU RECUPERAREA CONTROLULUI POSTURAL LA PERSOANELE DUPĂ ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL
 • 2.1. Metodologia şi organizarea cercetării
 • 2.2. Aprecieri privind incidenţa şi influenţa factorilor şi a sindroamelor asociate în manifestarea tulburărilor controlului postural la persoanele post-AVC
 • 2.3. Evaluarea şi analiza indicilor stabilografici ai particularităţilor tulburărilor controlului postural la persoanele post-AVC 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DETERMINAREA PE CALE EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI METODICII APLICATE ÎN RECUPERAREA CONTROLULUI POSTURAL LA PERSOANELE DUPĂ ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL
 • 3.1. Unele consideraţii ale specialiştilor din domeniu privind conţinutul programei de recuperare kinetică a controlului postural la persoanele cu dizabilităţi motrice după accident vascular cerebral
 • 3.2. Esenţa strategiei de recuperare în programele kinetoterapeutice de reeducare a controlului postural la persoanele post-AVC
 • 3.3. Conţinutul programei de recuperare kinetică a controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral pe baza fenomenului de transfer
 • 3.4. Aprobarea programei experimentale de recuperare kinetică pe etape a controlului postural în baza fenomenului de transfer la pacienţii după accident vascular cerebral
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI