Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei volei prin folosirea aparatelor ajutătoare;


Autor: Moroşan-Larionescu Virgil-Adrian,
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: DH 40-13.00.04-27.03.08
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.10 Mb / în română

Cuvinte Cheie

studenţi, pregătire profesională, pregătire metodică, pregătire tehnică, greşeli, aparate ajutătoare, joc de volei.

Adnotare

Structura tezei. Introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandǎri, bibliografie 209 surse, 12 anexe, 155 pagini text de bază, 64 figuri, 33 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: se referă la pedagogia generală şi abordează problema pregătirii profesionale a studenţilor din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei ”volei”.

Obiectivele tezei.

1. Analiza şi generalizarea datelor literaturii de specialitate şi a experienţei avansate a specialiştilor din domeniu privind aplicarea aparatelor ajutătoare în procesul de instruire la jocurile sportive.
2. Determinarea nivelului pregătirii tehnice a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport ce însuşesc cursul de bază la disciplina volei.
3. Conceptualizarea conţinutului pregătirii tehnice a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport prin aplicarea aparatelor ajutătoare.
4. Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării aparatelor ajutătoare în pregătirea tehnică a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul cursului de volei.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în optimizarea procesului de instruire a studenţilor la disciplina „Volei” curs de bază, prin aplicarea aparatelor ajutătoare. A fost elaborată şi aplicată în practica de instruire clasificarea aparatelor ajutătoare, precum şi metodologia de selectare şi aplicare a acestora în cadrul lecţiilor practice la disciplina „Volei” curs de bază.

Problema ştiinţifică soluţionatăîn domeniu constă în fundamentarea teoretică şi experimentală a căilor de optimizare a procesului de instruire a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport prin aplicarea aparatelor ajutătoare în cadrul cursului de bază ”volei”.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în elaborarea unei clasificări a aparatelor ajutătoare, precum şi metodologia aplicării acestora în pregătirea tehnică a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul cursului de volei. Metodologia experimentală elaborată a permis depistarea şi corectarea greşelilor de tehnică în timpul învăţării elementelor şi procedeelor tehnice de joc din volei.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că rezultatele cercetării pot fi aplicate cu succes în cadrul pregătirii profesionale a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport la jocurile sportive în general şi în jocul de volei în special. Metodologia experimentală propusă poate fi aplicată şi de către antrenorii şi profesorii din cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburile sportive specializate.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul lecţiilor practice la disciplina „Volei” curs de bază, cu studenţii facultăţilor de Educaţie Fizică şi Sport din Galaţi, Chişinău şi Suceava.

Cuprins


1. REPERE TEORETICO METODICE PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI PREDĂRII JOCULUI DE VOLEI ÎN CADRUL FACULTĂŢILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT PRIN APLICAREA APARATELOR AJUTĂTOARE
 • 1.1. Aspecte generale privind pregătirea specialiştilor în domeniul Culturii Fizice, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de cultură fizică
 • 1.2. Tendinţele pregătirii profesionale a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul cursului de bază la disciplina volei
 • 1.3. Pregătirea tehnică, factor de bază în pregătirea profesională a studentului facultăţii de educaţie fizică şi sport
 • 1.4. Importanţa aplicării aparatelor ajutătoare în domeniul educaţiei fizice şi sportului
 • 1.5. Concluzii la capitolul I

2. EFICACITATEA ÎNSUŞIRII ELEMENTELOR TEHNICE DE CĂTRE STUDENŢII FACULTĂŢILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN CADRUL CURSULUI DE VOLEI PRIN APLICAREA APARATELOR AJUTĂTOARE
 • 2.1. Metodele cercetării
  • 2.1.1. Analiza literaturii de specialitate
  • 2.1.2. Analiza documentelor procesului instructiv – educativ
  • 2.1.3. Observaţia pedagogică
  • 2.1.4. Ancheta pe bază de chestionar
  • 2.1.5. Testarea pregătirii tehnice, teoretice şi metodice
  • 2.1.6. Experimentul pedagogic
  • 2.1.7. Metoda statistico – matematică
  • 2.1.8. Metoda grafică şi tabelară
  • 2.1.9. Pregătirea tehnică prin intermediul aparatelor ajutătoare
  • 2.1.10. Metoda analizei video
  • 2.1.11. Metoda evaluării experte
 • 2.2. Opiniile specialiştilor din învăţământul superior de Cultură Fizică, privind aplicarea aparatelor ajutătoare în cadrul cursului de volei
 • 2.3. Analiza documentelor de organizare şi desfăşurare a cursului de bază la disciplina volei, în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport
 • 2.4. Aprecierea nivelului pregătirii teoretico-metodice a studenţilor Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport în cadrul disciplinei volei…
 • 2.5. Aprecierea nivelului pregătirii tehnice a studenţilor Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport în cadrul disciplinei volei
 • 2.6. Eficacitatea aplicării aparatelor ajutătoare la însuşirea procedeelor tehnice din jocul de volei
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICACITĂŢII APLICĂRII APARATELOR AJUTĂTOARE ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR FACULTĂŢILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN CADRUL DISCIPLINEI VOLEI
 • 3.1. Analiza rezultatelor însuşirii cunoştinţelor teoretice a studenţilor la disciplina „Volei” curs de bază
 • 3.2. Eficienţa însuşirii elementelor şi procedeelor tehnice din jocul de volei de către studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei volei
 • 3.3. Aprecierea nivelului pregătirii metodice a studenţilor în cadrul cursului de bază la disciplina „Volei”
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI