Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / mai /

Modelarea aplicării mijloacelor specifice înotului în refacerea şi recuperarea persoanelor de vârsta 31-40 de ani


Autor: Raţă Sorin
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 mai 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 797.2:796.02+615.8(053.8)

Adobe PDF document 1.81 Mb / în română
185 pagini


Cuvinte Cheie

modelare, mijloace specifice înotului, refacere, recuperare, persoane feminine 31-40 ani, educaţie

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie 255 surse, 185 pagini, 141 pagini text de bază, 26 tabele, 49 figuri, 4 anexe.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedagogie

Scopul cercetării: perfecţionarea sistemului de aplicare a mijloacelor specifice înotului în vederea refacerii şi recuperării persoanelor feminine în vârstă de 31-40 de ani.

Obiectivele lucrării: 1. Analiza conceptelor metodologice privind practicarea şi eficienţa educaţiei fizice în viaţa persoanelor feminine la etapa de dezvoltare matură. 2. Stabilirea factorilor de risc şi a nivelului de dezvoltare a particularităţilor biopsihofizice ale organismului feminin la vârsta de 31-40 de ani. 3. Elaborarea modelelor de aplicare a mijloacelor specifice înotului pentru persoanele feminine de vârsta 31-40 ani. 4. Argumentarea ştiinţifică şi experimentală a implementării modelelor de exerciţii specifice înotului în vederea refacerii şi recuperării organismului feminin.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în elaborarea şi implementarea unor modele bazate pe mijloacele specifice ale înotului în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate fizică şi psihică prin refacerea şi recuperarea organismului persoanelor feminine adulte. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat constă în fundamentarea teoretică şi experimentală a unor modele specifice înotului în vederea aplicării acestora în procesul de refacere şi recuperare a persoanelor feminine, fapt care a dus la optimizarea stării de sănătate.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în abordarea ştiinţifică a conceptelor metodologice obţinute prin rezultatele cercetării la baza cărora au fost propuse unele modele de pregătire prin diverse forme, metode, mijloace aplicate în mediul acvatic.

Valoarea aplicativă a lucrării o constituie posibilitatea aplicării unui sistem bazat pe mijloacele specifice înotului şi utilizate în procesul de refacere şi recuperare pentru femeile adulte. Modelele de aplicare a mijloacelor specifice înotului pot fi incluse în cadrul cursurilor pregătirii studenţilor de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială. Pot fi aplicate în secţii, cluburi de fitness şi aerobic, în clinici şi cabinete medicale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în cadrul procesului de instruire a persoanelor feminine, prin mijloacele specifice înotului. Metodica elaborată a fost prezentată în cadrul seminariilor, conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale.