Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Pregătirea fizică specială și diferenţiată a fotbaliştilor de 13-14 ani într-un ciclu anual de antrenament


Autor: Sîrghi Serghei
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ion Carp
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.13 Mb / în română

Teza

CZU 796.332(053.2):796.015.3

Adobe PDF document 10.69 Mb / în română
250 pagini


Cuvinte Cheie

fotbal, juniori, pregătire fizică specială, pregătire diferenţiată, posturi de joc, portari, fundaşi, mijlocaşi, atacanţi

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandǎri, bibliografie 235 surse, 5 anexe, 136 pagini text de bază, 24 figuri, 29 tabele. Rezultatele au fost publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedagogie. Scopul cercetării constă în optimizarea structurii pregătirii sportive a fotbaliştilor juniori de 13-14 ani în baza tratării diferenţiate a pregătirii fizice speciale în funcţie de postul de joc al acestora. Obiectivele cercetări:1. Studierea şi generalizarea teoretică a procesului de pregătire sportivă a tinerilor fotbalişti pe diferite posturi de joc într-un ciclu anual de antrenament. 2. Stabilirea conţinutului şi aprecierea gradului pregătirii fizice speciale și diferenţiate a tinerilor fotbalişti pe posturi de joc. 3. Elaborarea pe cale experimentală a sistemului de mijloace ale pregătirii fizice speciale și diferenţiate a fotbaliştilor juniori în funcție de posturile de joc. 4. Argumentarea teoretică şi verificarea pe cale experimentala a eficienţei folosirii mijloacelor specifice în pregătirea fizică specială și diferenţiată a fotbaliştilor juniori în funcție de posturile de joc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că în premieră a fost cercetată problema pregătirii fizice speciale a fotbaliştilor juniori de pe diferite posturi de joc (portar, fundaş, mijlocaș, atacant) într-un ciclu anual de antrenament. A fost determinată eficienţa dezvoltării diferenţiate a calităţilor fizice speciale ale fotbaliştilor de pe diferite posturi de joc prin intermediul aplicării mijloacelor specifice şi efectul pregătirii fizice diferenţiate asupra activităţii de joc a fotbaliştilor, reflectat de calitatea îndeplinirii acţiunilor tehnico-tactice. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu vizează o abordare diferenţiată a pregătirii fizice speciale a tinerilor fotbalişti de pe diferite posturi de joc (portar, fundaș, mijlocaș, atacant) prin elaborarea şi verificarea experimentală a programei de pregătire fizică specială și diferenţiată într-un ciclu anual de antrenament, care va influenţa creşterea nivelului pregătirii fizice speciale şi implicit la eficientizarea activităţii de joc.

Importanţa teoretică a lucrării se desprinde din faptul că în urma analizei literaturii de specialitate, a observaţiilor pedagogice efectuate pe parcursul experimentului, în baza datelor cercetării, au fost stabilite priorităţile dezvoltării calităţilor fizice speciale ale tinerilor fotbalişti de pe diferite posturi de joc, modalităţile de manifestare a acestora, ce determină nivelul pregătirii fizice speciale și diferenţiate pe durata unui ciclu anual de pregătire, care, la rândul lor, extind şi completează concepțiile existente în domeniul teoriei şi metodicii antrenamentului sportiv la fotbal. Valoarea aplicativă a lucrări este oferită de posibilitatea folosirii ample a programei experimentale şi metodologiei elaborate axate pe pregătirea fizică specială și diferenţiată a fotbaliştilor de 13-14 ani într-un ciclu anual de antrenament. Rezultatele înregistrate pot fi folosite în calitate de material ştiinţifico-metodic de către antrenorii şcolilor sportive specializate de fotbal, precum şi de către studenţii instituţiilor de învăţământ superior de educaţie fizică şi sport cu specializarea ”fotbal”.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării sunt implementate în cadrul antrenamentelor sportive, organizate la CPTF „Zimbru” Chișinău, Școala Sportivă Specializată de Fotbal Chișinău, Școala Sportivă din Cahul, Asociația Sport Club Municipal Dunărea Galați România, Asociația Club Sportiv „Danubius Kinder Sport” Galați România.

Cuprins


1. REPERE TEORETICO-METODICE PRIVIND PREGĂTIREA FIZICĂ SPECIALĂ ȘI DIFERENŢIATĂ A FOTBALIŞTILOR DE 13-14 ANI
 • 1.1. Noutăţi şi tendinţe conceptuale în jocul de fotbal la nivelul juniorilor
 • 1.2. Particularităţile morfofuncţionale şi psihice ale sportivilor de 13-14 ani
 • 1.3. Dezvoltarea calităţilor motrice speciale ale fotbaliştilor la diferite vârste
 • 1.4. Pregătirea fizică diferenţiată a tinerilor fotbalişti în funcţie de postul de joc
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. DETERMINAREA STRUCTURII ŞI A CONŢINUTULUI PREGĂTIRII FIZICE SPECIALE A FOTBALIŞTILOR ÎN FUNCŢIE DE POSTUL DE JOC
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Subiecţii, organizarea şi desfăşurarea cercetării
 • 2.3. Opiniile specialiştilor cu privire la problema pregătirii fizice diferenţiate a fotbaliştilor juniori
 • 2.4. Evaluarea nivelului pregătirii fizice specale și diferenţiate a fotbaliştilor în funcţie de postul de joc
 • 73 2.5. Fundamentarea şi justificarea programei de pregătire fizică specială și diferenţiată a fotbaliştilor în funcţie de postul de joc
 • 2.6. Structura şi conţinutul programei de pregătire a tinerilor fotbalişti pe durata unui an competiţional
 • 2.7. Concluzii la capitolul

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI PREGĂTIRII FIZICE DIFERENŢIATE PE POSTURI DE JOC A FOTBALIŞTILOR JUNIORI
 • 3.1. Dinamica indicilor pregătirii fizice speciale într-un ciclu anual de antrenament al tinerilor fotbalişti pe diferite posturi de joc
 • 3.2. Influenţa pregătirii fizice speciale și diferenţiate asupra randamentului tehnico-tactic al tinerilor fotbalişti
 • 3.3. Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării programei experimentale de pregătire fizică specială a tinerilor fotbalişti pe posturi de joc
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE