Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Pregătirea tehnică a sportivilor halterofili la etapa incipientă


Autor: Dimofte Costel
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Victor Buftea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.49 Mb / în română

Teza

CZU 796.88:796.015.134 (043.2)

Adobe PDF document 9.27 Mb / în română
215 pagini


Cuvinte Cheie

proces de antrenament, pregătire tehnică, etapă incipientă, program de pregătire, metodologie, modele algoritmizate, mijloace specifice, capacități motrice, transfer pozitiv, halterofili de 10 – 12 ani

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie – 240 titluri, 23 anexe, 161 pagini text de bază, 42 tabele, 28 figuri și 27 fotografii. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări știinţifice.

Domeniul știinţific: pedagogie

Scopul cercetării constă în perfecţionarea procesului de antrenament privind stabilirea fundamentelor metodologice în pregătirea tehnică a sportivilor halterofili la etapa incipientă.

Obiectivele cercetării vizează: argumentarea teoretico-știinţifică a pregătirii sportivilor halterofili în baza studiului literaturii de specialitate, determinarea parametrilor calitativi și cantitativi a metodologiei de pregătire a sportivilor halterofili în cadrul organizării și desfășurării procesului multianual de antrenament, elaborarea și verificarea metodologiei experimentale de pregătire tehnică a sportivilor halterofili la etapa incipientă în raport cu metodologiile existente în instituţiile, cluburile, școlile sportive specializate, argumentarea experimentală a metodologiei pregătirii tehnice a sportivilor halterofili la etapa incipientă de antrenament multianual.

Noutatea și originalitatea știinţifică a cercetării constă în elaborarea și implementarea în cadrul procesului de antrenament sportiv a unui program experimental de modele operaționale algoritmizate, individualizate de pregătire motrică și tehnică a halterofililor de 10 – 12 ani la etapa incipientă.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în elaborarea instrumentarului de identificare a mijloacelor specifice pe segmentele pregătirii tehnice a sportivilor halterofili (10-12 ani) şi prin determinarea (stabilirea) unui sistem algoritmizat al acestor mijloace, fapt care a condus la transferul pozitiv al deprinderilor motrice asupra tehnicii propriu-zise de ridicare a halterei în vederea constituirii suportului metodologic optim al procesului de antrenament pentru etapele ulterioare de pregătire.

Semnificaţia teoretică a lucrării se remarcă prin argumentarea eficientizării pregătirii tehnice a sportivilor începători în haltere, având la bază repere ale competenţei funcţionale și fizice speciale.

Valoarea aplicativă a lucrării este exprimată prin stabilirea algoritmului și a conexiunii eficiente a secvenţelor de exersare a tehnicii de ridicare a halterei la etapa incipientă de specializare sportivă.

Implementarea rezultatelor știinţifice. Rezultatele obţinute au fost aprobate în spectrul documentar de planificare și în practica procesului de pregătire a halterofililor în școlile sportive specializate de haltere din România, contribuind la modernizarea metodologiei de pregătire a sportivilor la această probă.

Cuprins


1. ARGUMENTE TEORETICO-ȘTIINȚIFICE ȘI METODOLOGICE ALE PREGĂTIRII SPORTIVILOR HALTEROFILI EXPRIMATE PRIN ANALIZA ȘI GENERALIZAREA DATELOR EXPUSE ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE
 • 1.1. Abordări teoretico-știinţifice ale antrenamentului sportiv în haltere
 • 1.2. Caracteristici morfo-funcţionale ale copiilor de 10 – 12 ani la etapa iniţială de specializare sportivă în haltere
 • 1.3. Tendinţe știinţifice și obiective ale selecţiei copiilor în sportul cu haltere pentru etapa incipientă
 • 1.4. Analiza formelor optime de planificare a procesului de antrenament privind pregătirea tehnică a sportivilor la etapa incipientă
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. EFICACITATEA PREGĂTIRII TEHNICE A SPORTIVILOR HALTEROFILI (10 – 12 ANI) ÎN ETAPA INCIPIENTĂ DE ANTRENARE
 • 2.1. Metodologia cercetării
 • 2.2. Organizarea şi desfăşurarea cercetării
 • 2.3. Studiul privind opiniile specialiştilor asupra pregătirii sportivilor juniori (10–12 ani) în sportul cu haltere
 • 2.4. Elaborarea structurii și conţinutului modelului experimental de tip algoritmizat în vederea pregătirii tehnice a sportivilor halterofili la etapa incipientă
 • 2.5. Aprecierea prezentării tehnice a sportivilor halterofili 10 – 12 ani cu ajutorul elementelor specifice
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A PREGĂTIRII TEHNICE A SPORTIVILOR HALTEROFILI LA ETAPA INCIPIENTĂ
 • 3.1. Mijloacele pregătirii fizice specifice aplicate în cadrul experimentului cu orientare asupra însușirii tehnice ridicării greutăților
 • 3.2. Algoritmul însușirii tehnicii procedeelor clasice smuls și aruncat în cadrul experimentului pedagogic
 • 3.3. Analiza comparativă a parametrilor somatici a halterofililor în cadrul experimentului pegadogic
 • 3.4. Analiza comparativă a pregătirii specifice și tehnice a halterofililor la etapa incipientă. Interpretare statistică
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

Concluzii generale și recomandări