Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea gândirii pedagogice în Basarabia (1918-1940)


Autor: Ioana Axentii
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Viorica Palarie
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Anton Moraru
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 octombrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

gândire pedagogică, pedagogie filozofică, pedagogia culturii, pedagogia personalitară, pedagogia experimentală, pedagogia socială, şcoala activă, reformă educaţională, sociologia educaţiei, învăţământ formativ, învăţământ primar, învăţământ normal, învăţământ secundar, reintegrare europeană

Adnotare

Teza de doctor cu tema: „Dezvoltarea gândirii pedagogice în Basarabia, perioada 1918- 1940 ”elucidează evoluţia gândirii pedagogice care, în plan teoretic dar şi practic, este în concordanţă cu actualitatea, care conform conceptului dezvoltării învăţământului din RM direcţionează nu numai activitatea instructiv-formativă, dar prevede şi valorificarea bogăţiei spirituale a înaintaşilor noştri. În teză sunt formulate aprecieri fundamentale ale procesului de dezvoltare a gândirii pedagogice şi propuneri practice pentru valorificarea experienţei pedagogice din perioada interbelică.

Un rol decisiv în procesul de şcolaritate l-a jucat politica statului orientată spre organizarea bazei materiale a şcolilor, pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice; legislaţia şi bazele legislative, în special “Legea pentru învăţământul primar-normal” din 26 iulie 1924. Gândirea pedagogică în Basarabia s-a dezvoltat în baza succeselor şcolii pedagogice Europene, inclusiv România, Rusia. Au fost răspândite operele marilor pedagogi I.A.Comenius, J.Locke, J.J.Rousseau I.H. Pestalozzi, I.Fr.Herbart, C.D.Uşinski, Gh. Lazăr, Gh.Asachi, Sp. Haret etc.

Pentru prima dată în Basarabia au avut o largă circulaţie concepţiile pedagogice ale Şcolii Active (şcoala nouă), exponenţii căreia au fost: G.G. Antonescu, Şt. Bârsănescu, O.Ghibu, C. Narly, Ap.D.Culea, Şt.Ciobanu, P.Halippa, N.Dragomir, Gr.A.Tabacaru, V.Ciubotariu, D.Barbu, I.N. Chicu, N.Olaru, I. Macovei, Iu. Fraţiman, T. Hotnog, A. Gurie, A. Mateevici, Gh. Stănescu, N. Popovschii etc. Gândirea pedagogică elaborată a cunoscut mai multe orientări: pedagogia filozofică,pedagogia experimentală şi psihologică ,pedagogia socială etc.

Ideile pedagogice elaborate au contribuit la modernizarea procesului de învăţământ. S – au valorificat metode şi mijloace noi de organizare a predării – învăţării şi evaluării cunoştinţelor elevilor; s-a lichidat diferenţa dintre şcoala primară rurală şi orăşenească; s-a instituit învăţământul obligatoriu cu durata de 7 ani. Crearea Asociaţilor culturale ale pedagogilor, a revistelor şi ziarelor pedagogice în fiecare judeţ a făcut posibilă o nouă orientare a învăţătorilor în problemele şcolare prin schimbarea metodelor vechi de predare şi descoperirea celor mai creative tehnologii orientate la obţinerea eficienţei în învăţământ , formarea de caractere şi pregătirea elevilor pentru viaţă.

Un rol primordial în conturarea, implementarea şi valorificarea metodologiilor didactice în şcoala primară l-au avut directorii departamentelor, revizorii şi inspectorii şcolari care au activat în perioada respectivă: G. Druţă, I.Mihai, I.Aluneanu, Al. Chiriţă, N. Ciomaga, D.Faur, A.Necule etc.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretico-metodologice ale dezvoltării gândirii pedagogice în Basarabia interbelică
  • 1.1. Premisele dezvoltării şcolii basarabene
  • 1.2. Cadrul legislativ al şcolii naţionale din Basarabia interbelică
  • 1.3. Direcţiile fundamentale în dezvoltarea gândirii pedagogice

CAPITOLUL II. Concepţiile pedagogilor basarabeni din perioada interbelica
  • 2.1. Căile de răspândire a ideilor pedagogiei universale în şcoala basarabeană
  • 2.2. Viziunile teoretice ale unor personalităţi notorii ale pedagogiei naţionale din perioada interbelică
  • 2.3.Contribuţia presei pedagogice şi a profesorilor şcolari la constituirea şcolii naţionale în ţinut şi la dezvoltarea gândirii pedagogice

CAPITOLUL III. Conceptul metodologic al şcolii din Basarabia interbelică
  • 3.1. Programele analitice şcolare
  • 3.2. Metodologiile de predare-învăţare aplicate în procesul de învăţământ
  • 3.3. Evaluarea şcolară
  • 3.4. Integralizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice şi a activităţii profesionale şcolare