Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Papuc Ludmila, doctor, conferenţiar universitarPapuc Ludmila, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1448
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Tradițiile istorice ale teatrului școlar în România 13.00.01 UPSC conducător 15.03.2023

Teze aprobate [11]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Condiții pedagogice de formare a competențelor profesionale prin activitatea independentă a studenților pedagogi 13.00.01 UPSC conducător 25.11.2022
D Repere epistemologice ale normativităţii în ştiinţele educaţiei 13.00.01 UPSC consultant 06.10.2016
D Contribuţii ale pedagogiei postmoderne italiene la fundamentarea epistemică a ştiinţelor educaţiei 13.00.01 UPSC consultant
conducător
Cristea Sorin
16.02.2012
D Paradigma curriculumului în perioada modernă şi postmodernă 13.00.01 UPSC consultant
conducător
Cristea Sorin
16.02.2012
D Fundamentele pedagogice ale dezvoltării teoriei şi metodologiei curriculumului 13.00.01 UPSC consultant
conducător
Cristea Sorin
05.07.2010
D Evoluţii ale paradigmei curriculumului în societatea postmodernă 13.00.01 UPSC consultant
conducător
Cristea Sorin
05.07.2010
D Constituirea paradigmei pedagogiei sociale din perspectiva pedagogiei române interbelice 13.00.01 UPSC consultant
conducător
Cristea Sorin
05.07.2010
D Tendinţe şi valori ale învăţământului modern în lucrările şi activitatea pedagogică a lui Gh. Asachi, I. Creangă şi M. Eminescu 13.00.01 conducător 23.04.2009
D Implicaţii teoretice şi metodologice în concepţia sociopedagogică a lui Émile Durkheim 13.00.01 conducător 19.06.2008
D Contribuţia lui Dimitrie Gusti la dezvoltarea pedagogiei sociale româneşti 13.00.01 consultant 19.06.2008
D Fundamente psihopedagogice de formare a dirigintelui ca manager al actului educativ 13.00.01 conducător 20.12.2007