Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamentele psihopedagogice şi muzicologice ale educaţiei muzicale


Autor: Ion Gagim
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2004
Consultant ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 septembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 octombrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Cuvinte Cheie

act muzical, activitate muzicală, activitate muzical-didactică, carac-teristici psihologice ale muzicii, comentariul poetic al muzicii, concept triadic psihologic-pedagogic-muzical de educaţie muzicală, conştiinţă muzicală, cre-aţie-interpretare-audiere-analiză muzicală, cultură muzicală, cultură spiritu-ală, cunoaştere artistică, cunoaştere de tip muzical, cunoaştere ştiinţifică, dez-voltare muzicală a elevilor, dramaturgie artistică, educaţie muzicală, entitate artistică-epistemologică-psihopedagogică, epistemologia educaţiei, experien-ţă muzicală, forme de activitate muzicală, gândire muzicală, imagine muzica-lă, inteligenţă muzicală, interiorizarea muzicii, lecţia de educaţie muzicală, limbaj muzical, muzicalitate, muzicologie, nivel de dezvoltare a percepţiei muzicale, ora vie de educaţie muzicală, pedagogia artelor, pedagogie muzica-lă, pedagogie personalistă, percepţie muzicală, psihologie muzicală, reinter-pretarea artistică a muzicii, reinterpretarea pedagogică a muzicii, scopul edu-caţiei muzicale, sentiment muzical, stare de cânt, stimularea imaginaţiei, trăire muzicală, triunitate psihologie-muzică-pedagogie, univers intim

Adnotare

Referatul ştiinţific al lucrărilor publicate de autor în domeniul educaţiei muzicale (EM) a elevilor rezumă reperele filosofice şi epistemolo-gice ale pedagogiei muzicale, dezvăluie valenţele pedagogice ale psihologiei şcolare, psihologiei muzicii şi muzicologiei.

În această bază, autorul sistematizează şi dezvoltă legităţile şi principiile specifice ale EM, fundamentează principii noi de EM – principiul interiorizării muzicii şi principiul reinterpretării pedagogice a muzicii – conceptul de stare de cânt şi de trăire muzicală, reconceptualizează scopul EM, dezvoltă metodologiile specifice EM, defineşte activităţile muzical-didactice şi le structurează într-un sistem integrat, defineşte lecţia (ora) modernă de EM, tema pe acasă la EM şi metodologia evaluării EM.

Valorile obţinute prin cercetarea şi modelizarea teoretică a EM au fost amplu experimentate şi implementate în practica educaţională a R.Moldova, inclusiv prin elaborarea şi coordonarea unui complex de piese curriculare la EM, formarea iniţială şi continuă a profesorilor şcolari de EM, îndrumarea tinerilor cercetători în domeniu, constituindu-se astfel într-un concept modern de EM a elevilor. Validarea conceptului este definitivată prin sinteza valorilor muzical-spirituale performate de elevii receptori ai şcolii de cultură generală, care au fost formaţi în baza sus-numitului concept şi prin aplicarea pieselor curriculare elaborate.