Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea la liceeni a capacităţilor creative în procesul instruirii problematizate


Autor: Rita Godoroja
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Vasile Panico
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 octombrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

creativitate, capacităţi creative, instruire problematizată, situaţie-problemă, persoană creativă, produs creativ, fluenţă, flexibilitate, originalitate, elaborare, sensibilitate la probleme, liceeni, gândire creativă, motivaţie creatoare, potenţial creativ, tipuri de dificultăţi, condiţiile formării capacităţilor creative la liceeni

Adnotare

Cercetarea Formarea la liceeni a capacităţilor creative în procesul instruirii problematizate abordează o problemă importantă şi actuală a psihopedagogiei moderne – formarea personalităţii creatoare.

Lucrarea a stabilit interdependenţa dintre procesul de formare a capacităţilor creative la liceeni (FCCL) şi procesul instruirii problematizate. Sunt determinate criteriile de elaborare a sistemului de situaţii-problemă: să corespundă obiectivelor transdisciplinare de tip creativ pentru nivelul liceal; să activeze toţi factorii intelectuali ai creativităţii – fluenţa, flexibilitatea, originalitatea, elaborarea, sensibilitatea la probleme; să corespundă obiectivelor de referinţă ale curriculumului disciplinar; să se bazeze pe teoriile specifice şi pe corelaţiile esenţiale ale disciplinei de învăţământ.

Inovaţia ştiinţifică şi valoarea teoretică a cercetării constă în identificarea principiilor FCCL, sistemului de condiţii psihopedagogice, şi a tipurilor fundamentale de dificultăţi caracteristice FCCL în procesul instruirii problematizate.

Formarea capacităţilor creative la liceeni are loc conform următoarelor principii: sistematizării şi continuităţii în crearea şi rezolvarea situaţiilor-problemă, individualizării şi diferenţierii activităţii de realizare a sarcinilor creative, cooperării în activitatea de învăţare creativă, autoevaluării şi al evaluării ghidate a produselor creative în raport cu experienţa personală şi microsocială, libertăţii în alegerea şi rezolvarea sarcinilor creative, stimulării motivaţiei creatoare.

Factorii psihopedagogici, de natură internă (experienţa în domeniu, motivaţia pentru sarcină, atitudinile creative, calităţile moral-volitive şi capacităţile specifice creativităţii) şi externă, privind procesul de predare - învăţare - evaluare şi climatul psihopedagogic creativ, condiţionează FCCL. Acest proces poate fi însoţit de dificultăţi de natură internă (lipsa sau insuficienţa unor cunoştinţe fundamentale în domeniul creaţiei, nivelul jos de dezvoltare a capacităţilor creative, prezenţa atitudinilor noncreative şi a anxietăţii) şi de dificultăţi de natură externă (climatul psihopedagogic nefavorabil pentru manifestarea creativităţii individuale şi de grup şi absenţa competenţelor creative ale profesorului).

S-a demonstrat că instruirea problematizată contribuie în mod eficient la FCCL, fiind organizată după principiile care orientează crearea şi soluţionarea situaţiilor-problemă în condiţii adecvate acestui proces.

Valoarea practică a cercetării constă elaborarea unor materiale didactice noi pentru profesori în vederea stimulării creativităţii elevilor; editarea unei culegeri de probleme şi exerciţii pentru dezvoltarea creativităţii liceenilor la chimia organică; posibilitatea de valorificare a principiilor creativităţii în dezvoltarea curriculumului liceal şi a programelor de bacalaureat la chimie.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Conceptul formării capacităţilor creative la liceeni în procesul instruirii problematizate
  • 1.1. Repere conceptuale ale formării capacităţilor creative la liceeni
  • 1.2. Instruirea problematizată ca strategie de formare a capacităţilor creative la liceeni
  • 1.3. Tipuri de dificultăţi caracteristice formării capacităţilor creative la liceeni în procesul instruirii problematizate

CAPITOLUL 2. Principii şi condiţii de formare a capacităţilor creative la liceeni în procesul instruirii problematizate
  • 2.1. Niveluri de formare a capacităţilor creative la liceeni
  • 2.2. Principii specifice formării capacităţilor creative la liceeni prin problematizare
  • 2.3. Condiţii de formare a capacităţilor creative la liceeni în procesul instruirii problematizate
  • 2.4. Valori ale activităţilor creative ale liceenilor în procesul instruirii problematizate la chimie