Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea culturii muzicale a elevilor în procesul de realizare a curriculumului şcolar


Autor: Marina Morari
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Ion Gagim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 aprilie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

act de educaţie muzicală, activităţi muzical-didactice, aptitudini muzicale, atitudini, audiţie, competenţă muzicală, creaţie muzicală, cultură muzicală, cunoştinţe despre muzică/cunoştinţe muzicale, experienţă muzicală, interpretare, metode intuitiv-indirecte, metode obiectiv-directe, norme de evaluare, criterii de evaluare, receptare a muzicii, rezultate şcolare, trăirea muzicii

Adnotare

Stabilirea/elaborarea/aplicarea normelor de evaluarea şcolară a culturii muzicale a elevilor este determinată de specificul cunoaşterii muzical-artistice, în care trăirea emoţională a muzicii constituie punctul central în actul de receptare şi educaţie muzicală şi, punctul de plecare în cunoaşterea muzical-artistică, în formarea culturii muzicale şi în acţiunea de evaluare a culturii muzicale. Curriculumul de educaţie muzicală a fost elaborat în conformitate cu specificul muzicii ca artă, orientează activitatea profesorilor şcolari la formarea culturii muzicale.

Cultura muzicală, ca finalitate definitorie a educaţiei muzicale, se constituie din experienţa muzicală (aspectul calitativ-formativ) şi competenţa muzicală (aspectul cantitativ-informativ). Nivelul culturii muzicale al elevilor se poate fi apreciatză în funcţie raport cu gradul de acoperire a temelor semestriale, de experienţele şi cu experienţa şi competenţaele lor muzicalăe a elevului.

Criteriile de evaluare calitativă a culturii muzicale a elevilor sunt indicii de bază pentru determinarea şi dobândirea/ (acumularea) experienţei muzicale: participativitatea (activismul) elevilor, prezenţa/absenţa trăirii emotive în actul muzical, atitudinile pozitive faţă de muzică.

Tipurile de rezultate şcolare la educaţia muzicală corespund componentelor structurale ale culturii muzicale şi formează conţinutul acestora: experienţa muzicală (fiind exprimată prin sensibilitate, percepţie, inteligenţă, atitudini etc.) şi competenţele muzicale (exprimate prin cunoştinţe muzicale/despre muzică şi capacităţi muzicale).

Metodologia evaluării culturii muzicale a elevilor se constituie din metode obiectiv-directe, prin care se evaluează competenţa muzicală (aspectul cantitativ), şi din metode intuitiv-indirecte, prin care se evaluează experienţa muzicală (aspectul calitativ al EM).

Cuprins


CAPITOLUL I. Cultura muzicală a elevilor ca finalitate a educaţiei muzicale
 • 1.1. Dialectica emoţionalului şi raţionalului în cunoaşterea artistică
 • 1.2. Trăirea muzicii ca esenţă a educaţiei muzicale
 • 1.3. Specificul educaţiei muzicale în baza curriculumului şcolar
 • 1.3.1. Conceptul de cultură muzicală în context curricular
 • 1.3.2. Tipologia rezultatelor şcolare la educaţia muzicală
 • 1.3.2.1. Competenţele muzicale
 • 1.3.2.2. Experienţa muzicală

CAPITOLUL II. Evaluarea culturii muzicale în procesul de realizare a curriculumului şcolar de educaţie muzicală
 • 2.1. Aprecierea didactică
 • 2.1.1. Aplicaţiile măsurări şi aprecierii la lecţia de educaţie muzicală
 • 2.1.2. Notarea elevilor la lecţia de educaţie muzicală
 • 2.1.3. Tema pe acasă la educaţia muzicală
 • 2.2. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare
 • 2.2.1. Metode tradiţionale de evaluare a competenţelor muzicale
 • 2.2.2. Metode de evaluare intuitiv-indirecte
 • 2.3. Evaluarea în raport cu taxonomia obiectivelor educaţiei muzicale
 • 2.4. Modelul pedagogic de evaluare a culturii muzicale a elevilor

CAPITOLUL III. Valori ale culturii muzicale a elevilor
 • 3.1. Conceptul de evaluare şcolară muzicală în viziunea profesorilor şi a elevilor
 • 3.2. Valorificarea modelului pedagogic
 • 3.3. Concluzii generale şi recomandări