Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / mai /

Dezvoltarea culturii comunicative a profesorului în condiţiile şcolii contemporane


Autor: Eraneac Sagoian
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Tatiana Turkot
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Herson, Ukraina
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 mai 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cultură comunicativă, cultură pedagogică, comunicare socială, priceperi comunicative, dialog, monolog, stiluri de comunicare, model acmeologic, principii de dezvoltare a culturi comunicative, evaluarea cvalimetrică, model criterial – factorial

Adnotare

În teza este cercetată esenţa şi structura culturii comunicative a profesorului luîndu-se în consideraţie situaţia socioculturală în societate şi în şcoala contemporană, este argumentată posibilitatea dezvoltării culturii comunicative fără ca profesorul să fie înlăturat de la procesul instuctiv-educativ.

Autorul a elaborat bazele teoretico-metodologice şi tehnologice ale dezvoltării culturii comunicative a profesorului, şi anume: principiile general-metodologice, androgene,şi concret specifice, a propus modelul acmeologic al urcării profesorului spre un nivel mai înalt al dezvoltării culturii comunicative, a determinat condiţiile pedagogico-organizatorice întru realizarea cu succes a modelului.

În procesul cercetărilor au fost elaborate şi aprobate tehnologiile diagnosticării complexe şi ale evaluării cvalimetice a nivelului culturii comunicative, programul computerizat „Expres-diagnosticarea culturii comunicative a profesorului”, care permite efectuarea diagnosticării didactice a profesorilor în grupe tipologice cu nivel de dezvoltare a culturii comunicative creativ, reproductiv-creativ, reproductiv, şi intuitiv. Diferenţierea dată permite individualizarea activităţii instructive a profesorilor în procesul autoinstruirii, a instruirii special organizate în baza programului cursului special”Aspectele teoretico-aplicative ale dezvoltării cultirii comunicative a profesorului”, deasemenea permite selectarea metodelor didactice corespunzătoare (Synanon, disputul, rezolvarea situaţiilor de problemă, reflecţia individuală şi în grup, etc.)

Aprobarea modelului pedagogic de dezvoltare a culturii cominicative a profesorului propus în teză a avut loc în şcolile şi liceele Republicii Moldova. S-a dovedit eficacitatea lui şi posibilitatea utilizării eficiente a lui în practica perfecţionării măestriei pedagogice a profesorilor fără înlăturarea lor de la procesul instructiv-educativ.