Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Paradigma psihopedagogică a didacticii disciplinei şcolare


Autor: Costică Lupu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Sorin Cristea
doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Bucureşti, România
Consultant ştiinţific: Virgil Mândâcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 decembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 ianuarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Cuvinte Cheie

câmp conceptual, contract didactic, conţinuturi, didactica disciplinei, evaluare, ingineria didactică, fundamente pedagogice, psihologice şi metodologice, metodică, mediere didactică, metodologie, modelul didacticii aplicate, modelul didacticii ştiinţei, paradigmă, obiective, obstacol cognitiv, paradigma psihopedagogică, predare-învăţareevaluare, proiectare curriculară, strategie, taxonomie, transpunere didactică, tramă conceptuală