Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea fizică profesional-aplicativă a studenţilor de la facultăţile de construcţii de maşini prin mijloacele jocurilor sportive individuale


Autor: Simion Tomoiagă
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Viorel Dorgan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 796. 077. 5

Adobe PDF document 1.61 Mb / în română
229 pagini


Cuvinte Cheie

optimizarea procesului instructiv-educativ; cultură fizică; educaţie fizică, pregătire fizică profesional-aplicativă; transferul calităţilor şi deprinderilor motrice; conţinuturi educaţionale; activităţi socioprofesionale, socioprofesiogramă, programă

Adnotare

Teza abordează problema creşterii calităţii procesului instructiv-educativ de educaţie fizică universitară orientat spre ridicarea nivelului pregătirii fizice specifică profesiei şi a capacităţii de integrare psihosocială a viitorului specialist inginer constructor de maşini

Fundamentările teoretice, argumentările metodologice, investigaţiile sociologice şi determinările practice ne-au permis să stabilim profilul socioprofesional al absolventului facultăţii de construcţii de maşini. Pe baza particularităţilor socioprofesiogramei viitorului inginer constructor de maşini, realizată în funcţie de exigenţele uzinale actuale, a fost stabilit conţinutul educaţional al procesului instructiv-educativ, tipologia lecţiilor de educaţie fizică şi a fost realizată eşalonarea lor în planul calendaristic, în concordanţă cu metodologia planificării procesului de educaţie fizică, orientată spre pregătirea fizică profesional-aplicativă, în lecţii teoretico-metodice – 8 ore; seminarii – 4 ore; de laborator – 4 ore; lecţii practice de pregătire fizică – 36 ore; lecţii practice de pregătire psihomotrică – 52 ore; lecţii de evaluare – 8 ore; activitate independentă – 128 ore.

Realizarea procesului de pregătire fizică a viitorului inginer constructor de maşini, în funcţie de conţinutul socioprofesiogramei, a necesitat elaborarea unei noi programe, cu mijloace din gimnastica de bază, atletism şi jocuri sportive individuale, precum tenisul de masă, tenisul de câmp, badmintonul şi fotbal-tenisul, pe baza cărora am presupus că se poate realiza pregătirea fizică a studenţilor de la facultatea de construcţii de maşini, în conformitate cu particularităţile socioprofesionale.

Aplicarea noii programe, prin tipologii de lecţii trisport combinate şi modelarea conţinutului acesteia, în concordanţă cu tematicile planificate, la un eşantion experimental, au creat o creştere semnificativă a rezultatelor. În urma prelucrării statistice a datelor, s-a observat o creştere a mediilor la testele pregătirii fizice generale, la testele funcţionale şi fiziologice, la testele psihomotrice generale şi specifice, la testele teoretice de apreciere a capacităţilor intelectuale şi la testul de integrare psihosocială.

În urma desfăşurării experimentului şi a realizării calculelor statistice, s-au evidenţiat corelaţii semnificative între parametri studiaţi şi indicatorii ergonomici reieşiţi din cronometrarea activitătilor socioprofesionale. Aceste corelaţii pot argumenta elaborarea unui model al conţinutului procesului instructiv-educativ de pregătire fizică în condiţiile ergonomice ale profesiogramei specifice la universităţile tehnice.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Analiza teoretică a procesului de pregătire fizică profesional-aplicativă a viitorului inginer constructor de maşini în cadrul educaţiei fizice universitare
 • 1.1. Principalele aspecte ale disciplinei Educaţie fizică în învăţământul universitar tehnic
 • 1.2. Probleme teoretice şi metodice ale educaţiei fizice privind pregătirea fizică profesional-aplicativă a studenţilor din învăţământul universitar tehnic
 • 1.3. Aspecte ergonomice şi factori favorizanţi specifici care determină caracterul educaţional al pregătirii fizice a viitorilor ingineri constructori de maşini

CAPITOLUL 2. Metodele, organizarea şi aprobarea rezultatelor cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.1.1. Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
 • 2.1.2. Studierea documentelor de lucru şi a practicii de specialitate din cadrul disciplinei “Educaţie fizică” universitară
 • 2.1.3. Metoda anchetei
 • 2.1.4. Metoda observaţiei pedagogice
 • 2.1.5. Cronometrarea activităţii de muncă a inginerului constructor de maşini
 • 2.1.6. Nota de experţi, raiting
 • 2.1.7. Testarea şi măsurarea
 • 2.1.8. Experimentul pedagogic
 • 2.1.9. Metodele de prelucrare şi interpretare a datelor
 • 2.2. Organizarea cercetării

CAPITOLUL 3. Organizarea si argumentarea continutului educational al pregătirii fizice profesional- aplicative a viitorului inginer constructor de masini
 • 3.1. Aspecte profesiografice şi ergonomice ale activităţii inginerului constructor de maşini care determină conţinutul educaţional privind pregătirea fizică profesional-aplicativă
 • 3.2. Argumentarea sistemului educaţional de pregătire fizică profesional-aplicativă a studenţilor de la facultăţile de construcţii de maşini
 • 3.3. Particularităţile programei de pregătire fizică profesional-aplicativă a viitorului inginer constructor de maşini
 • 3.3.1. Cunoştinţe, priceperi, deprinderi motrice şi calităţi fizice şi psihice necesare studenţilor de la facultăţile de construcţii de maşini
 • 3.3.2. Argumentare structurii şi conţinutului programei de pregătire fizică profesional-aplicativă pe baza sondajului sociologic şi a elementelor care definesc profilul socio-profesional al absolventului facultăţii de construcţii de maşini

CAPITOLUL 4. Optimizarea procesului instructiv-educativ de pregătire fizică profesional aplicativă a viitorului inginer constructor de maşini pe baza programei analitice elaborate
 • 4.1. Orientarea conţinutului programei spre pregătirea fizică profesional-aplicativă a viitorului inginer constructor de maşini
 • 4.2. Aspecte metodice în strategia didactică de implementare a conţinutului programei analitice orientată spre pregătirea fizică profesional-aplicativă a viitorilor ingineri constructori de maşini
 • 4.3. Dinamica indicatorilor statistici, analiza şi interpretarea lor comparativă în etapele cercetării ştiinţifice .