Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Atribuţiile formative ale universaliilor textului în învăţarea limbii române de către studenţii alolingvi


Autor: Liliana Vicol
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Tatiana Callo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 811.135.1’243(043.3)

Adobe PDF document 0.86 Mb / în română
122 pagini


Cuvinte Cheie

universalii textuale, textualizare, universalii tematice, universalii de substanţă, universalii de desemnare, universalii implicaţionale, universalii reconstitutive, coerenţă textuală, coeziune textuală, educaţie lingvistică, strategie pragmatică, regularizare textuală, deschidere textuală, competenţe specifice, atribuţii formative, competenţă textuală, competenţă pragmatică, competenţă interpretativă

Adnotare

Cercetarea vizează procesul de educaţie lingvistică a studenţilor alolingvi în baza învăţării limbii române în cadrul instituţiei de învăţământ superior şi răspunde unor necesităţi pedagogice din perspectivă experienţială.

Dimensiunea teoretică a lucrării include redefinirea unor noţiuni de bază (universaliile textului, textualizare, text instructiv etc.), stabilirea cadrului de referinţă (specificul textului ca structură material-ideatică, a activităţii de lectură, descriptorii textului, descriptorii competenţelor specifice etc.) şi elaborarea, în această bază, a Sistemului universaliilor textului într-o abordare nouă, ca reper în valorificarea universaliilor textului în procesul educaţional.

Dimensiunea experimentală implică descrierea procesului de aplicare a Sistemului universaliilor textului în practica educaţională, ce şi-a confirmat valoarea formativă prin realizările studenţilor, care au demonstrat o creştere vizibilă a nivelului competenţelor specifice: competenţa textuală, competenţa pragmatică, competenţa interpretativă.

S-a constatat şi s-a demonstrat că formarea competenţelor specifice nu este un scop în sine sau doar reflexul cercetării teoretice, ci are valoare practică pentru perfecţionarea practicii educaţionale cu scopul obţinerii unor rezultate mai bune, reclamate de orientările de integrare europeană la nivelul învăţământului universitar.

Cuprins


CAPITOLUL I. Delimitări conceptuale în raport cu universaliile textului
  • 1.1. Textul ca structură material-ideatică
  • 1.2. Activitatea de lectură în educaţia lingvistică a studentului
  • 1.3. Universaliile textului ca unitate a limbii

CAPITOLUL II. Dimensiunea educaţională a textului ca factor de formare a competenţelor
  • 2.1. Descriptorii textului instructiv
  • 2.2. Unele particularităţi ale învăţării limbii române ca a doua limbă
  • 2.3. Sistemul universaliilor textului în educaţia lingvistică a studenţilor alolingvi în baza învăţării limbii române

CAPITOLUL III. Cadrul aplicativ al sistemului universaliilor textului (sut)
  • 3.1. Constatarea preformare a nivelului competenţelor pragmatice ale studenţilor alolingvi
  • 3.2. Funcţionalitatea universaliilor textului în formarea competenţelor specifice ale studenţilor alolingvi
  • 3.3. Valoarea formativă a Sistemului universaliilor textului