Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Conceptualizarea şi proiectarea disciplinei integrate ştiinţe în învăţământul gimnazial


Autor: Adelhaida Kerekeş
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Ion Botgros
doctor, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 aprilie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 378.126

Adobe PDF document 1.50 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

the human knowledge, the scientific education, the integrated concept in scientific education of children, the concept of integrated school, the school curriculum, the theleology of scientific education, the contents of scientific education, the methodology of scientific education to children, competences in scientific knowledge, the scientific world frame

Adnotare

Cercetarea Conceptualizarea şi proiectarea disciplinei integrate Ştiinţe în învăţământul gimnazial este consacrată problemei formării gândirii integralizate elevilor la clasele gimnaziale printr-un curriculum integralizat la disciplina Ştiinţe. Actualitatea investigaţiei este determinată de procesele de integralizare a cunoaşterii ştiinţifice moderne ca şi de tendinţele de integralizare a demersului educaţional modern, ambele înscriindu-se prin definiţie şi în procesele de globalizare şi europenizare a modernităţii.

Autorul sintetizează repere teoretice şi epistemologice pentru cunoaşterea şi educaţia ştiinţifică a lumii, realizate pe plan naţional şi mondial, precum şi în plan comparativ, în România şi Republica Moldova: principiile integralizării cunoaşterii umane şi al interdisciplinarităţii în educaţie, care, la rândul lor, au fost concretizate în principii specifice educaţiei ştiinţifice integralizate. S-a demonstrat, că învăţământul general din cele două ţări conţine numeroase elemente pentru educaţia ştiinţifică integralizată a elevilor.

În urma testării capacităţii curricula monodisciplinare la Fizică, Chimie, Biologie sub aspectele indicate, autorul a demonstrat că acestea nu oferă decât soluţii parţiale pentru demersul modern al educaţiei ştiinţifice integralizate, propunând în consecinţă un curriculum original integralizat pentru cele trei discipline şcolare.

Curriculumul disciplinei şcolare Ştiinţe reprezintă un construct teoretic-aplicativ, care integralizează cele trei discipline tradiţionale la nivelul teleologiei (sistemelor de obiective), conţinuturilor şi tehnologiilor educaţionale, pe principii ale cunoaşterii integralizate şi ale interdisciplinarităţii.

Aplicarea experimentală, în România, a curriculumului integralizat la Ştiinţe, clasele V-VI, s-a rezultat cu formarea la elevi a competenţelor transversale, responsabile de tabloul ştiinţific unitar al lumii, şi cu deschideri epistemologice, axiologice şi tehnologice pentru profesorii şcolari în realizarea demersului modern al educaţiei ştiinţifice integralizate.

Autorul recomandă elaborarea unui curriculum integralizat la disciplina şcolară Ştiinţe pentru toate clasele şi treptele de învăţământ, acesta oferind posibilităţi largi de eficientizare a educaţiei ştiinţifice a elevilor contemporani.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamentele psihopedagogice ale integralizării obiectivelor, conţinuturilor şi metodologiilor educaţiei ştiinţifice a elevilor din clasele gimnaziale
 • 1.1.Interdisciplinaritatea ştiinţelor şi a cunoaşterii ştiinţifice
 • 1.2. Principiul integralizării cunoaşterii umane şi conceptul educaţional modern
 • 1.3. Epistemologia integralizării educaţiei ştiinţifice a elevilor
 • 1.3.1.Principii de integralizare a obiectivelor educaţiei ştiinţifice ale disciplinelor şcolare Fizica, Biologia, Chimia
 • 1.3.2. Principii de integralizare a conţinuturilor educaţiei ştiinţifice a elevilor
 • 1.3.3. Principii de integralizare a metodologiilor de educaţie ştiinţifică a elevilor

CAPITOLUL II. Modelizarea curriculumului integrat ştiinţe pentru învăţământul gimnazial
 • 2.1. Interdisciplinaritatea ştiinţelor şi a cunoaşterii ştiinţifice
 • 2.2. Teleologia educaţiei ştiinţifice integralizate
 • 2.3. Conţinuturile educaţiei ştiinţifice integralizate
 • 2.4. Metodologia educaţiei ştiinţifice integralizate

CAPITOLUL III. Valori ale cunoaşterii ştiinţifice performate de elevi în baza studierii integralizate a ştiinţelor
 • 3.1. Competenţe de cunoaştere ştiinţifică integralizată demonstrată de elevii din clasele a V-a
 • 3.2. Competenţe de cunoaştere ştiinţifică integralizată demonstrată de elevii din clasele a VI-a
 • 3.3. Valori ale gândirii ştiinţifice integralizate a elevilor preadolescenţi, performate în cadrul educaţiei ştiinţifice prin aplicarea curriculumului integralizat Ştiinţe