Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bazele social-pedagogice şi juridice ale dezvoltării sportului studenţesc al Republicii Moldova


Autor: Vasile Triboi
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 aprilie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în rusă

Teza

CZU 338.24:796.077.5

Adobe PDF document 2.25 Mb / în rusă
331 pagini


Cuvinte Cheie

bazele social-pedagogice, bazele legislative ale mişcării internaţionale studenţeşti, instituţii superioare de învăţământ, sportul studenţesc, legislaţia, dirijarea, politica în domeniul sportului, dezvoltarea, abordarea complexă

Adnotare

Cercetarea dată este direcţionată spre eficientizarea procesului de pregătire profesională a managerilor în sfera sportului studenţesc în baza utilizării în cadrul cursului teoretic al disciplinei „Pregătirea legislativă şi managerială a specialiştilor din domeniul culturii fizice şi sportului” a aspectelor de organizare-consolidare ca bază a modalităţilor de creativitate pentru procesul de instruire legislativă de sinestătător.

Rezultatele obţinute în urma investigaţiilor, contribuie asupra faptului formării noilor cunoştinţe asupra întrebărilor de asigurare legislativă a funcţionării şi dezvoltării sportului studenţesc în ţările cu sisteme obşteşti de nivel superior.

Poziţiile şi rezultatele lucrării pot fi utilizate în procesul de cercetare ştiinţifică, dedicate problemelor de perfecţionare a sistemelor de conducere în sfera culturii fizice şi sportului, ca un tot întreg şi ca componente aparte.

Esenţa cercetării constă în definirea factorilor, activitatea cărora trebuie luate în consideraţie în procesul de formare a bazelor legislative social pedagogice în dezvoltarea sportului studenţesc în Republica Moldova. Recomandările practice de perfecţionare a bazei legislative de dezvoltare a sportului studenţesc pot fi utilizate de Ministerul Învăţământului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. Acestea fiind alcătuite cu luarea în calcul a noilor exigenţe şi cerinţe a schimbărilor intervenite în urma deciziilor Procesului de la Bologna.

Noua programă curriculară şi cursul realizat pe baza aspectelor legislative, de asemenea şi rezultatele cercetării pedagogice pot fi utilizate cu succes în calitate de recomandaţii ştiinţifice şi practice pentru manageri şi corpul didactic în instituţiile cu profil sportiv, de asemenea şi de specialiştii sportului studenţesc.