Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Condiţiile psihopedagogice şi metodologia aplicării aprobării şi dezaprobării în cadrul educaţiei familiale


Autor: Diana Melinte
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 37.018.1 (043.2)

Adobe PDF document 1.12 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

aprobare, dezaprobare, pedagogie evolutivă, educaţie familială, eficienţă parentală, autoritate patrentală, competenţă parentală, stil educativ familial, comportament moral, etică, ideal moral, valori morale, norme morale, convingeri şi reprezentări morale; strategie educativă, tehnologie secvenţială, model pedagogic, cultură pedagogică a familiei, model tehnologic, metodologie, condiţii psihopedagogice

Adnotare

Investigaţia realizată abordează una dintre cele mai actuale probleme ale psihopedagogiei contemporane – condiţiile psihopedagogice şi metodologia aplicării aprobării şi dezaprobării în cadrul educaţiei familiale.

Inovaţia ştiinţifică a cercetării corelează cu cerinţele Convenţiei privind Drepturile copilului, tipul familiei şi se efectuează prin prisma competenţei şi eficienţei parentale prin conceptualizarea procesului de aplicare a aprobării/dezaprobării copiilor de vârstă şcolară mică în cadrul educaţiei familiale.

În lucrare se concretizează conceptul de aprobare/dezaprobare, se demonstrează rolul aprobării şi dezaprobării în formarea reprezentărilor şi convingerilor morale, se efectuează analiza aprobării/dezaprobării din perspectivă pedagogică evolutivă, se analizează aspectele psihopedagogice ale aprobării/dezaprobării copiilor de vârstă şcolară mică, se stabilesc particularităţile aplicării aprobării/dezaprobării copiilor în cadrul familiei în funcţie de tipul şi stilul relaţiilor familiale, se elaborează reperele interdependenţei fenomenelor biopsihosociale şi educaţionale în aplicarea aprobării/dezaprobării, clasificarea aprobării/dezaprobării; se determină funcţiile aprobării/ dezaprobării, se fundamentează principiile aplicării optime şi condiţiile psihopedagogice de aplicare a aprobării/dezaprobării, se elaborează, experimentează şi validează Modelul tehnologic de formare a competenţelor parentale privind aplicarea aprobării/dezaprobării; se elaborează şi se implementează programal de formare şi iniţiere a părinţilor şi cadrelor didactice Educaţia familială şi stimularea copiilor. Rezultatele investigaţiei au fost demonstrate teoretic şi praxiologic şi sunt reflectate în publicaţiile autorului, şcoala a obţinut un instrument eficient de valorificare a părinţilor, iar familia un mecanism de optimizare a stimulării copiilor prin aprobare şi dezaprobare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere conceptuale ale aplicării aprobării şi dezaprobării în educaţie
  • 1.1. Conceptul şi caracteristicile aprobării/dezaprobării în educaţie
  • 1.2. Analiza aprobării/dezaprobării din perspectiva pedagogiei evolutive
  • 1.3. Aspecte psihopedagogice ale aplicării aprobării/dezaprobării în educaţia copiilor de vârstă şcolară mică
  • 1.4. Strategii de aplicare a aprobării/dezaprobării în cadrul educaţiei familiale

CAPITOLUL II. Formarea competenţelor parentale privind aplicarea aprobării/dezaprobării copiilor de vârstă şcolară mică în cadrul educaţiei familiale
  • 2.1. Particularităţile aplicării aprobării/dezaprobării în cadrul educaţiei familiale
  • 2.2. Metodologia aplicării aprobării/dezaprobării în cadrul educaţiei familiale
  • 2.3. Tehnologia formării competenţelor parentale privind aplicarea aprobării/dezaprobării în cadrul educaţiei familiale
  • 2.4. Eficienţa şi competenţa parentală în aplicarea aprobării/dezaprobării copiilor de vârstă şcolară mică în cadrul educaţiei familiale