Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Condiţii pedagogice de formare a motivaţiei pentru studierea limbilor moderne în ciclul liceal


Autor: Laura Bazel
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Tatiana Repida
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU С.74,37(09)

Adobe PDF document 0.97 Mb / în rusă
164 pagini


Cuvinte Cheie

activitate de vorbire, climat psihologic, condiţii pedagogice, competenţe de comunicare, contextul comunicativ, conţinuturi, tehnici de învăţare, crearea succesul, curriculum, interese epistemologice, limba străină, metode interactive, motivaţia, motivul, obiectivele operaţionale, situaţii de vorbire, situaţii verbal-comunicative, tehnologii educaţionale

Adnotare

Cercetarea este dedicată problemei sporirii motivaţiei de învăţare a limbilor moderne în ciclul liceal.

În cadrul cercetării au fost elaborate bazele psihologice şi pedagogice ale dezvoltării motivelor de învăţare a limbilor moderne, este dată definiţia noţiunii de “motivaţie” ca fenomen psihic în structura activităţii umane, sunt analizate tendinţele dezvoltării motivaţiilor de învăţare a limbilor moderne. Fundamentul cercetării îl constituie sistemul mijloacelor şi condiţiilor psiho-pedagogice de dezvoltare a motivaţiei de învăţare a limbilor moderne, având următoarea structură: condiţiile psihopedagogice, comunicarea activă, situaţia verbal-comunicativă, tehnologiile şi metodele interactive de învăţare a limbilor moderne.

Sistemul mijloacelor şi condiţiilor psiho-pedagogice a fost validat în cadrul experimentului formativ.

Rezultatele obţinute confirmă eficienţa şi durabilitatea sistemului mijloacelor şi condiţiilor psiho-pedagogice propuse.