Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Optimizarea pregătirii motrice a luptătorilor de stil liber de 10-12 ani prin antrenamentul în circuit


Autor: Chiperi Anastasia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Veaceslav Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Raisa Moroşan
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document15.85 Mb / în română

Teza

CZU 796.81:796.012.12 796.81:37.037

Adobe PDF document 4.64 Mb / în română
172 pagini


Cuvinte Cheie

metodologie, antrenamentul în circuit, luptători de stil liber, pregătire motrice, starea de sănătate, cheltuieli energetice, rația alimentară.

Adnotare

Scopul cercetării: elaborarea metodologiei de implementare a antrenamentului în circuit în pregătirea motrice a luptătorilor de stil liber de 10-12 ani.

Obiectivele cercetării: 1.Analiza conceptelor teoretico-metodice ale antrenamentului luptătorilor de stil liber la etapa incipientă a pregătirii sportive prin prisma particularităților de vârstă și necesitatea îmbunătățirii substanțiale a nivelului lor de pregătire motrice. 2. Elaborarea metodologiei de implementare a antrenamentului în circuit în pregătirea motrice a luptătorilor de stil liber de 10-12 ani. 3.Verificarea și argumentarea experimentală a eficienței metodologiei elaborate de autor în optimizarea pregătirii motrice a luptătorilor. 4. Aprecierea dinamicii anuale a indicilor stării de sănătate a luptătorilor de stil liber și a echilibrului dintre cheltuielile lor energetice și valoarea calorică a rației alimentare zilnice.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării rezidă în faptul că a fost elaborată și argumentată experimental eficiența metodologiei implementării antrenamentului în circuit la etapa incipientă de pregătire sportivă în luptele libere. S-a stabilit eficiența ei din punct de vedere motric, asanativ și psiho - emoțional.

Problema științifică actuală soluționată în cercetare rezidă în optimizarea pregătirii motrice a luptătorilor de stil liber la etapa incipientă a pregătirii sportive prin fundamentarea metodologiei de implementare a antrenamentului în circuit, ceea ce va conduce la creșterea nivelului de pregătire motrice și la îmbunătățirea indicilor stării de sănătate a acestora, va spori atractivitatea antrenamentelor. Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în identificarea situației reale din domeniul pregătirii luptătorilor de stil liber și elucidarea specificului optimizării pregătirii motrice a luptătorilor de stil liber prin folosirea metodologiei elaborate de autor.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă din posibilitatea utilizării metodologiei elaborate de autor în pregătirea motrice a luptătorilor de 10-12 ani, în procesul de instruire a viitorilor antrenori la lupte libere şi formarea continuă a specialiștilor din acest domeniu. Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele cercetărilor sunt implementate în cadrul antrenamentelor sportive din cadrul LIRPS, mun. Chișinău, Școlii Sportive a Rezervelor Olimpice și Federației de Lupte din Republica Moldova, precum şi în procesul de instruire a viitorilor antrenori de lupte la catedra ”Probe sportive individuale” a USEFS, și de formare continuă a cadrelor didactice din domeniul culturii fizice și sportului al USEFS.

Cuprins


INTRODUCERE

1. REPERE TEORETICO – METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE ALE ANTRENAMENTULUI LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER LA ETAPA INCIPIENTĂ A PREGĂTIRII SPORTIVE

 • 1.1. Analiza situației actuale din domeniul luptelor libere
 • 1.2. Principalele calități motrice ale luptătorilor de stil liber, mijlocele și metodele de dezvoltare a acestora
 • 1.3. Particularitățile elevilor-sportivi de 10-12 ani (morfologice, funcționale, psihologice, alimentare)
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CONTRIBUȚIA METODELOR SOCIOLOGICE ȘI MEDICO-BIOLOGICE ÎN IDENTIFICAREA METODOLOGIEI DE IMPLEMENTARE A ANTRENAMENTULUI ÎN CIRCUIT LA ETAPA INCIPIENTĂ A PREGĂTIRII LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER

 • 2.1. Organizarea cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare științifică
 • 2.3. Evaluarea prealabilă a stării de sănătate a luptătorilor din lotul experimental
 • 2.4. Anchetarea – intervievarea antrenorilor de lupte libere și analiza răspunsurilor
 • 2.5. Elaborarea metodologiei implementării antrenamentului în circuit în pregătirea motrice a luptătorilor de stil liber de 10-12 ani
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

3. VERIFICAREA ȘI ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI METODOLOGIEI DE IMPLEMENTARE A ANTRENAMENTULUI ÎN CIRCUIT ÎN PREGĂTIREA MOTRICE A LUPTĂTORILOR

 • 3.1. Dinamica anuală a nivelului de pregătire motrice a luptătorilor
 • 3.1.1. Pregătirea motrice generală
 • 3.1.2. Pregătirea motrice specifică
 • 3.2. Dinamica anuală a indicilor stării de sănătate a luptătorilor
 • 3.2.1. Armonia dezvoltării fizice a organismului
 • 3.2.2. Dezvoltarea fizică
 • 3.2.3. Starea funcțională a sistemelor de organe
 • 3.3. Aprecierea cheltuielilor energetice ale luptătorilor din lotul experimental timp de 24 oreși analiza rației alimentare zilnice
 • 3.4. Evaluarea rezultatelor anchetării luptătorilor din lotul experimental
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI