Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Controlul și planificarea procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic


Autor: Buftea Victor
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2018
Consultant ştiinţific: Veaceslav Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document3.66 Mb / în română

Teza

CZU 796.412.2:796.011.3(043.2)

Adobe PDF document 6.77 Mb / în română
330 pagini


Cuvinte Cheie

gimnastica artistică feminină, proces de antrenament, ciclu olimpic, strategie, tehnologie, control, planificare, modele de pregătire, legități, principii

Adnotare

Teză de doctor habilitat în științe pedagogice, specialitatea 533.04 – Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Chișinău, 2018.

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (344 titluri), 240 pagini text de bază, 10 anexe, 44 figuri, 34 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 43 lucrări științifice.

Scopul cercetării – constă în elaborarea și fundamentarea științifică a strategiei sistemului de control și planificare a procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic de pregătire. Obiectivele cercetării: 1.Studiul fundamentelor teoretico-științifice și metodologice ale antrenamentului sportiv în gimnastica artistică feminină prin prisma analizei, sintezei și generalizării datelor expuse în literatura de specialitate. 2. Identificarea particularităților specifice ale formelor de control și planificare a procesului de antrenament privind pregătirea gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic (4 ani). 3. Determinarea bazelor tehnologice ale pregătirii gimnastelor de performanță în contextul categorial al structurii și conținutului procesului de antrenament. 4. Elaborarea strategiei sistemului de control și planificare a procesului de antrenament al gimnastelor de performanță, a modelelor de proiectare a materialului instructiv, a modelului gimnastei de elită pe baza unui program experimental. 5. Aprecierea eficienței de valorificare în antrenamentul sportiv a strategiei elaborate prin prisma relației ”control-planificare” în vederea pregătirii gimnastelor de performanță. 6. Argumentarea teoretico-experimentală și fundamentarea științifică a strategiei sistemului de control și planificare în cadrul procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic de pregătire. Noutatea și originalitatea științifică rezidă în elaborarea și fundamentarea științifică a strategiei sistemului de control și planificare a procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic ceea ce conduce la eficientizarea activității de pregătire a sportivelor. O astfel de strategie influențează în mod direct relația ”Control-planificare” în pregătirea centralizată a gimnastelor și poate direcționa procesul multianual de antrenament pe bază de monitorizare evolutivă și evaluativă spre progres și noi performanțe.

Rezultatele științifice principial noi relevă eficiența strategiei sistemului de control și planificare a procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic de pregătire. Această strategie favorizează desfășurarea procesului de pregătire a gimnastelor pe o perioadă scurtă de un microciclu și îndelungată de un macrociclu de 4 ani, păstrând vectorul creșterii performanțelor sportive. Noua direcție de cercetare prevede abordarea strategiei sistemului de control și planificare a procesului de antrenament în pregătirea gimnastelor de performanță. Semnificația teoretică. Prin factorii de control și planificare se identifică procesul de pregătire a gimnastelor de performanță în cadrul antrenamentului sportiv. Sunt elucidate etapele și perioadele antrenamentului sportiv, se completează și sintetizează spectrul informațional teoretico – metodologic al pregătirii sportivelor în gimnastica artistică, se ierarhizează formele de control și planificare în vederea diagnosticării sportivelor pentru soluționarea obiectivelor de pregătire eficientă prin modelarea relevantă a procesului de antrenament și a activității competiționale. Argumentarea științifică a legităților și principiilor sintetizate completează baza de date tehnologice în vederea dirijării cu eficiență a pregătirii gimnastelor de înaltă performanță.

Valoarea aplicativă a lucrării denotă posibilitatea aplicării în practică a programului experimental elaborat, ceea ce influențează decisiv valabilitatea strategiei sistemului de control și planificare a procesului de antrenament în gimnastica artistică feminină. Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost implementate în procesul multianual de pregătire al gimnastelor de performanță în cadrul școlilor sportive specializate de gimnastică și în sistemul managerial de pregătire a antrenorilor în gimnastica artistică în instituțiile superioare de profil.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE ANTRENAMENTULUI SPORTIV ÎN GIMNASTICA ARTISTICĂ FEMININĂ
 • 1.1. Antrenamentul sportiv în gimnastica artistică feminină: tendințe, legități, perspective
 • 1.2. Pregătirea multianuală a gimnastelor de performanță
 • 1.3. Antrenamentul sportiv în funcție de particularitățile specifice ale organismului feminin
 • 1.4. Forme de control și planificare a pregătirii gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA INVESTIGĂRII PROCESULUI DE ANTRENAMENT AL GIMNASTELOR DE PERFORMANȚĂ ÎNTR-UN CICLU OLIMPIC DE PREGĂTIRE
 • 2.1. Considerații metodologice de cercetare
 • 2.2. Referințe asupra demersului investigațional în cadrul studiului pre-experimental
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. TEHNOLOGIA PREGĂTIRII GIMNASTELOR DE PERFORMANȚĂ ÎNTR-UN CICLU OLIMPIC DE 4 ANI
 • 3.1. Forme specifice de pregătire a gimnastelor de performanță
 • 3.2. Standarde formative în pregătirea gimnastelor
 • 3.3. Modelul complex al formelor de control
 • 3.4. Modelul complex al formelor de planificare
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. STRATEGIA SISTEMULUI DE CONTROL ȘI PLANIFICARE A PROCESULUI DE ANTRENAMENT AL GIMNASTELOR DE PERFORMANȚĂ
 • 4.1. Asigurarea științifică și metodologică a sistemului de control și planificare a procesului de antrenament
 • 4.2. Factorii-cheie determinanți ai strategiei sistemului de control și planificare în pregătirea gimnastelor. Modele experimentale specifice
 • 4.3. Modelarea experimentală a pregătirii gimnastelor de performanță în sistemul ”Control-Planificare”
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A STRATEGIEI SISTEMULUI DE CONTROL ȘI PLANIFICARE A PROCESULUI DE ANTRENAMENT ÎN PREGĂTIREA GIMNASTELOR DE PERFORMANȚĂ
 • 4
 • 5.1. Indicatori de evaluare a eficienței modelelor de control și planificare în formarea competențelor cognitive, creative și afectiv – atitudinale ale gimnastelor
 • 5.2. Stabilirea impactului modelelor pedagogice în dezvoltarea calităților motrice, pregătirii funcționale și stării somatice ale gimnastelor
 • 5.3. Importanța sistemului de control și planificare a procesului de antrenament în formarea abilităților tehnice
 • 5.4. Legități și principii consemnate de strategia sistemului de control și planificare a procesului de antrenament în pregătirea gimnastelor de performanță
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI