Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Dificultăți de învățare a limbajului scris la elevi din ciclul primar: diagnostic și intervenție psihologică


Autor: Chitoroga Lucia
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ion Negura
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Consultant ştiinţific: Valentina Olarescu
doctor, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Teza

CZU 373.3.015.3(043.3)

Adobe PDF document 7.83 Mb / în română
291 pagini


Adnotare

Structura tezei: Teza este constituită din adnotare, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 293 de titluri bibliografice, 39 anexe, 150 pagini text de bază, 30 figuri, 35 tabele; rezultatele obținute sunt publicate în 15 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: psihologia învățării elevilor din ciclul primar. Scopul cercetării constă în identificarea particularităților psihice și de personalitate ale elevilor din clasele primare, diagnosticați cu DILS, stabilirea cauzelor psihologice ce generează acest fenomen, elaborarea unui program de intervenție psihologică prin intermediul căruia pot fi reduse DILSA și diminuate efectele lor negative.

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor teoretice ale DILS la elevii din clasele primare; elaborarea metodologiei de diagnosticare și identificare a elevilor cu DILS; studierea comparativă a elevilor cu DILSA și a celor cu DILST; identificarea carențelor în dezvoltarea proceselor psihice și a însușirilor de personalitate care generează DILSA; determinarea setului de structuri psihice care asigură învățarea și dezvoltarea limbajului scris; întocmirea unui program de remediere a carențelor ce produc fenomenul DILSA; formularea recomandărilor psihologice cu caracter practic.

Problema ştiinţifică importantă soluționată constă în identificarea particularităților psihice și de personalitate ale elevilor din clasele primare, diagnosticați cu DILS, stabilirea cauzelor psihologice ce generează acest fenomen, elaborarea unui program de intervenție psihologică în DILS, centrat pe dezvoltarea prioritară a structurilor psihice responsabile de învățarea limbajului scris, având drept efect reducerea semnificativă a nivelului DILS la subiecții experimentali. Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute rezidă în faptul că pentru prima dată în Republica Moldova fenomenul DILS a fost analizat și interpretat din perspectivă psihologică, au fost relevate și descrise particularitățile psihice și de personalitate ale elevilor cu DILS și au fost stabilite condițiile de ordin psihologic care fac posibilă diminuarea DILS.

Semnificația teoretică a lucrării se referă la cunoștințele științifice obținute despre natura psihologică a DILS și caracteristicile ei esențiale ce-i conferă identitate în raport cu alte concepte din zona tulburărilor de limbaj; despre structurile psihice responsabile de învățarea limbajului scris de către elevii din ciclul primar; despre profilul psihologic al elevului cu DILS; despre strategiile de diminuare a DILS, orientate spre identificarea și lichidarea cauzelor psihologice ce generează fenomenul DILS.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea, implementarea și validarea unui program de intervenție psihologică orientat spre dezvoltarea setului de structuri psihice, responsabile de învățarea limbajului scris la elevii cu DILS din ciclul primar, care poate fi utilizat în procesul instruirii școlare cu efect benefic asupra calității însușirii limbajului scris și reușitei școlare a elevilor mici, în propunerea unui set de recomandări practice privind eficientizarea activităților de asistență psihologică a elevilor cu DILS, în elaborarea și prepararea pentru punere în uz practic a metodologiei de diagnosticare, măsurare și evaluare a DILS.

Implementarea rezultatelor științifice obținute. Rezultatele științifice obținute sunt implementate în procesul de formare inițială a psihologilor și a cadrelor didactice la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în special, la disciplinele: Psihologia educațională, Psihologia limbajului, Psihologia dezvoltării și în cadrul activităților de consultanță și consiliere psihologică a elevilor cu dificultăți de învățare și a părinților lor.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ALE DIFICULTĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE A LIMBAJULUI SCRIS
 • 1.1. Concepții și interperetări privind dificultățile de învățare a limbajului scris (DILS)
 • 1.2. Modelul funcționării cognitive al lui P.Vianin ca model explicativ al DILS
 • 1.3. Caracterizarea psihologică a activității grafice
 • 1.4. Diagnosticul, indicatorii și formele DILS la elevii din ciclul primar
 • 1.5. Factorii determinanți și consecințele psihologice ale DILS
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A DIFICULTĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE A LIMBAJULUI SCRIS LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR
 • 2.1. Scopul, obiectivele, ipotezele și metodologia cercetării experimentale a DILS
 • 2.2. Prezentarea și interpretarea rezultatelor cercetării
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. INTERVENȚIA PSIHOLOGICĂ ÎN DIFICULTĂȚILE DE ÎNVĂȚARE A LIMBAJULUI SCRIS LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR
 • 3.1. Scopul, obiectivele, ipoteza și metodologia experimentului formativ
 • 3.2. Caracterizarea programului de intervenție psihologică în DILS
 • 3.3. Desfășurarea experimentului formativ
 • 3.4. Prezentarea și interpretarea rezultatelor obținute în experimentul formativ
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI