Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia recuperării kinetice al sindromului dureros lombar la persoanele de vârsta a II-a


Autor: Cristea Florentina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Dragu Mircea
doctor în științe pedagogice, profesor universitar,
Consultant ştiinţific: Sergiu Racu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.55 Mb / în română

Teza

CZU 615. 825. 1-053. 8+616. 711:796/615. 825. 1-053. 8:37. 01

Adobe PDF document 4.45 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

kinetoterapie, sindrom dureros lombar, adult vârsta a II-a, atitudini posturale, deficiențe fizice funcționale, tratament complementar, postură, propriocepție

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 265 titluri, 143 pagini text de bază, 20 tabele, 63 figuri, 10 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 11 lucrări științifice. Cuvinte-cheie: kinetoterapie, sindrom dureros lombar, adult vârsta a II-a, atitudini posturale, deficiențe fizice funcționale, tratament complementar, postură, propriocepție. Scopul cercetării: perfecționarea metodologiei recuperării kinetice prin intervenții kinetoterapeutice în vederea tratării sindromului dureros lombar la persoanele de vârsta a II-a.

Obiectivele lucrării: 1. Analiza și generalizarea datelor din literatura de specialitate privind evaluarea și diagnosticarea SDL, cât și a metodelor de prevenție sau recuperare prin metode și tehnologii complexe.
2. Identificarea factorilor etiopatogenici a sindromului dureros lombar asupra persoanelor de vârsta a –II-a.
3. Elaborarea metodologiei de aplicare a metodelor și tehnicilor kinetice cu scopul recuperării sindromului dureros lombar. 4. Fundamentarea metodologică și experimentală a eficacității recuperării kinetice în vederea preîntâmpinării tendinței de instalare a sindromului dureros lombar la persoanele de vârsta a II-a.

Noutatea și originalitatea științifică constă în elaborarea și implementarea programului kinetic complex, cu rol de recuperare a sindromului dureros lombar prin creșterea parametrilor somato-funcţionali, motrici și somatometrici care să asigure reluarea activităților cotidiene.

Problema științifică soluționată în domeniul cercetat constă în fundamentarea teoretică și experimentală a programului kinetic axat pe metode și tehnici combinate în vederea recuperării sindromului dureros lombar la persoanele de vârsta a II-a. Semnificația teoretică a lucrării constă în abordarea științifică a conceptelor teoretice și metodologice obținute prin rezultatele cercetării la baza cărora a fost propus un program de lucru care să ajute la recuperarea kinetică a sindromului dureros lombar prin metode și tehnologii complexe.

Valoarea aplicativă a lucrării o constituie posibilitatea aplicării și efectuarea unui program kinetic cu caracter recuperator în direcția recuperării și menținerii stării de sănătate. Implementarea rezultatelor științifices-a realizat în cadrul procesului de recuperare a adulților incluși în experiment. Metodica elaborată a fost prezentată în cadrul seminariilor, conferințelor științifice naționale și internaționale.

Cuprins


1. ARGUMENTAREA TEORETICO-METODOLOGICĂ A PROBLEMELOR PRIVIND APARIȚIA SINDROMULUI DUREROS LOMBAR LA PERSOANELE DE VÂRSTA A II-A
 • 1.1. Studiu privind aspectele teoretice a stării de sănătate la persoanele de vârsta a II-a
 • 1.2. Aspecte anatomo-fiziologice ale coloanei vertebrale și sindromul dureros lombar la persoanele de vârsta a II-a
 • 1.3. Rolul kinetoterapiei în recuperarea sindromului dureros lombar
 • 1.4. Influența metodelor și tehnicilor kinetice în recuperarea sindromului dureros lombar
 • 1.5. Concluzii la capitolul I

2. METODOLOGIA DE ELABORARE A RECUPERĂRII KINETICE A SINDROMULUI DUREROS LOMBAR LA PERSOANELE DE VÂRSTA A II- A
 • 2.1. Metodele și organizarea cercetării
 • 2.2. Analiza rezultatelor sondajului sociologic efectuat cu privire la recuperarea kinetică a sindromului dureros lombar la persoanele de vârsta a II-a
 • 2.3. Efectuarea evaluărilor somatometrici, somato-funcționale și motrice a persoanelor de vârsta a II-a în vederea stabilirii sindromului dureros lombar
 • 2.4. Elaborarea metodologiei de implementare a metodelor și tehnicilor kinetice în vederea prevenirii sindromului dureros lombar la adulții incluși în experimentul constatator
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. FUNDAMENTAREA TEORETICO-EXPERIMENTALĂ A EFICACITĂȚII PROGRAMULUI MODEL DE RECUPERARE A SINDROMULUI DUREROS LOMBAR LA PERSOANELE DE VÂRSTA A II- A
 • 3.1. Analiza somatometrică a rezultatelor obținute privind influența programului și a mijloacelor kinetice aplicate recuperării sindromului dureros lombar la persoanele de vârsta a II-a
 • 3.2. Influența mijloacelor din kinetoterapie asupra parametrilor somatometrici, motrici și psihomotrici ai subiecților cuprinși în cadrul experimentului constatativ
 • 3.3.Analiza comparativă a rezultatelor experimentale obținute și influența mijloacelor din kinetoterapie asupra persoanelor de vârsta a II-a, suferind de sindromul dureros lombar
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI