Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente etnopedagogice şi etnografice ale dezvoltării capacităţilor creative la studenţi


Autor: Cezara Gheorghiţă
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 ianuarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 37. 013 (043)

Adobe PDF document 0.70 Mb / în română
139 pagini


Cuvinte Cheie

artă populară, etnografie, etnopedagogie, creativitate, educaţie artistică şi estetică, integrare curriculară şi interdisciplinară, capacitate creativă, descriere etnografică, ornamentică tradiţională, principii compoziţionale, valori artistice, limbaj artistico-plastic

Adnotare

Teza de doctorat Fundamente etnopedagogice şi etnografice ale dezvoltării capacităţilor creative la studenţi valorifică potenţialul artei populare materiale în educaţia artistică a studenţilor de la facultăţile de arte plastice, în special, formarea şi dezvoltarea competenţelor creative.

În mod particular, investigaţia se referă la analiza creaţiei populare materiale ca element esenţial al etnografiei care constituie suportul fundamental al educaţiei artistice şi estetice a studenţilor. Creaţia populară materială este dezvăluită în maniera de model valoric şi iconic, acesta fiind înscris în conceptul etnopedagogiei.

Elaborarea cursului de etnografie rezidă în iniţierea studenţilor privind cunoaşterea, conştientizarea şi valorificarea tradiţiilor naţionale, a creaţiei populare materiale: arhitectura populară, portul tradiţional, ţesutul, olăritul, alte meşteşuguri.

Lucrarea developează fundamentele etnografice în dezvoltarea creativităţii studenţilor din învăţământul pedagogic artistic şi FPI prin corelare curriculară şi interdisciplinară, prin modelul pedagogic al disciplinei Etnografia, prin elucidarea funcţiei educative a cursului Etnografie.

Rezultatele principale ale cercetării demonstrează că studiul Etnografiei în baza Curriculumului de etnografie elaborat şi experimentat de autoare prin Modelul pedagogic de dezvoltare a capacităţilor creative ale studenţilor în baza creaţiei populare materiale, este favorabil şi eficient formării unor capacităţi creative la nivel de cunoaştere/receptare, producere/creare şi de practică educaţională, precum: flexibilitatea şi fluiditatea compoziţională, cromatică, şi ideatică; originalitatea plastică; aplicarea creativă a motivelor şi formelor artei populare materiale în lucrările proprii şi în activitatea pedagogică.

Curriculumul de etnografie poate fi aplicat ca model în construcţia şi dezvoltarea curriculară a disciplinelor artistic-estetice în formarea profesională iniţială la facultăţile de arte plastice.

Cuprins


CAPITOLUL I. Valenţe axiologice ale creaţiei populare materiale în dezvoltarea capacităţilor creative ale studenţilor
  • 1.1. Conceptele de etnopedagogie şi etnografie
  • 1.2. Dezvoltarea personalităţii creative a studenţilor din perspectiva axiologiei populare

CAPITOLUL II. Fundamentarea pedagogică şi etnografică a dezvoltării capacităţilor creative ale studenţilor
  • 2.1. Repere pedagogice de proiectare a Curriculumului de etnografie
  • 2.2. Teleologia cursului universitar Etnografie
  • 2.3. Modelul pedagogic de dezvoltare a capacităţilor creative ale studenţilor în baza cursului universitar Etnografie

CAPITOLUL III. Dezvoltarea capacităţilor creative ale studenţilor în baza valorilor creaţiei populare materiale
  • 3.1. Niveluri de dezvoltare a capacităţilor creative ale studenţilor de la Facultatea de Arte Plastice şi Design
  • 3.2. Realizarea Curriculumului de etnografie ca interdisciplinaritate în formarea profesională iniţială a studenţilor de la Facultatea Arte Plastice şi Design
  • 3.3. Rolul valenţelor axiologice ale artei populare în dezvoltarea capacităţilor creative ale studenţilor