Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea de forță a alergătorilor de semifond de 13 - 15 ani


Autor: Svecla Svetlana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Alexandr Goraşcenco
doctor, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.95 Mb / în română
Adobe PDF document1.08 Mb / în rusă

Teza

CZU 796.015.52:796.422.14 (053.2)

Adobe PDF document 4.19 Mb / în rusă
191 pagini


Cuvinte Cheie

alergare de semifond, pregătire de forță, juniori, sarcini motrice, normare, efort, ciclu anual

Adnotare

Volumul și structura tezei: introducere; trei capitole; concluzii generale și recomandări; 131 pagini text de bază; bibliografie – 261 surse; 6 anexe; 19 figuri; 51 tabele. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 26 de articole științifice.

Scopul cercetării: modelarea și argumentarea tehnologiei de sporire a calității pregătirii alergătorilor de semifond juniori prin aplicarea influențelor de antrenament cu caracter de forță, ce corespund specificului probei de specializare alese.

Obiectivele cercetării: Relevarea specificului conținutului pregătirii de forță a alergătorilor de semifond la etapa specializării sportive inițiale; Determinarea variantelor de distribuție a eforturilor cu caracter de forță într-un ciclu anual de antrenament al alergătorilor de semifond de 13-15 ani; Argumentarea eficacității modelului pregătirii de forță a alergătorilor de semifond de 13-15 într-un ciclu anual de antrenament.

Noutatea științifică și originalitatea științifică a cercetării constă în formarea potențialului funcțional al alergătorilor de semifond de 13-15 ani, în concordanță cu particularitățile competiționale, prin concretizarea mărimii acceptabile a efortului din cadrul mijloacelor pregătirii de forță și a algoritmului organizării lor într-un ciclu anual prin forma conjugat-succesivă.

Problema științifică importantă a cercetării constă în faptul că stagnarea potențialului motrice, observată la alergătorii de semifond în cazul aplicării preponderente a mijloacelor de antrenament cu caracter de rezistență, poate fi combătută prin normarea influențelor cu caracter de forță în concordanță cu vârsta și specificul activității competiționale, precum și prin introducerea lor în procesul de pregătire anual în mod succesiv, fapt ce va contribui la creșterea nivelului de pregătire și la realizarea lui la un nivel înalt în cadrul concursurilor.

Semnificația teoretică a rezultatelor cercetării constă în: extinderea spectrului de cunoștințe despre oportunitatea aplicării influențelor de antrenament cu caracter de forță în procesul de pregătire a alergătorilor de semifond și raționalitatea introducerii lor în antrenamentul alergătorilor tineri; modelarea componentelor pregătirii de forță; elaborarea tehnologiei de alcătuire a sarcinilor motrice și proiectarea algoritmului de implementare a lor în ciclul anual.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării pot fi utilizate pentru determinarea strategiei de pregătire a alergătorilor de semifond într-un ciclu anual; programarea eforturilor cu caracter de forță într-un ciclu anual de pregătire a alergătorilor de semifond; dezvoltarea diferențiată a capacităților de forță ale tinerilor alergători de rezistență, în funcție de specializarea lor etc.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele cercetării au fost implementate în pregătirea tinerilor alergători de semifond din Moldova, Ucraina și Turcia.

Cuprins