Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Onoi  Mihail, doctor, conferenţiar universitarOnoi Mihail, doctor, conferenţiar universitarTeze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Tehnologia utilizării mijloacelor gimnasticii la etapa pregătirii de bază a judocanilor de 13-15 ani 13.00.04 USEFS secretar CSS
conducător
Grimalschi Teodor
28.12.2022
D Dezvoltarea capacită?ilor psihomotrice ale studen?ilor militari prin mijloacele artelor marţiale 13.00.04 USEFS secretar CSS
conducător
Jurat Valeriu
17.03.2023