Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Factorii motivaționali în obținerea performanțelor în jocul de handbal


Autor: Ferenţ Raul
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2023
Conducători ştiinţifici: Alexandru Păcuraru
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

,
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 decembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document1.15 Mb / în română

Teza

CZU 796.015.8:796.322

Adobe PDF document 4.44 Mb / în română
171 pagini


Adnotare

Factorii motivaționali în obținerea performanțelor în jocul de handbal: teză de doctor în ştiinţe ale educației, Chișinău, 2022. Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie 193 surse, 128 pagini text de bază, 80 figuri, 28 tabele, 13 anexe. Rezultatele sunt publicate în 9 lucrări științifice. Cuvinte-cheie: performanță sportivă, competiție, handbal, motivație, percepție, program psihopedagogic, antrenament, planificare, analiză. Scopul cercetării. Cercetarea eficienței identificării și aplicării factorilor motivaționali în procesul pregătirii sportive în vederea obținerii performanței în jocul de handbal. Obiectivele lucrării: 1. Analiza literaturii de specialitate cu privire la factorii motivaționali care influențează obținerea performanțelor sportive în jocul de handbal. 2. Investigarea percepției antrenorilor cu privire la aspectele care motivează/demotivează sportivii handbaliști în obținerea performanțelor sportive. 3. Cercetarea nivelului pregătirii sportive a handbaliștilor juniori pe plan națiuonal. 4. Argumentarea experimentală a eficienței aplicării programului bazat pe factorii motivaționali în obținerea performanței sportive în jocul de handbal. Noutatea și originalitatea științifică a cercetărilor efectuete este reprezentată de elaborarea a trei instrumente de investigare a relațiilor de asociere existente între anumiți factori motivaționali și nivelul de performanță perceput de către sportivii handbaliști, respectiv de către antrenorii acestora. Aceste instrumente de lucru pot fi pe viitor validate și adaptate în procesul de pregătire a handbaliștilor de performanță. După o astfel de adaptare, instrumentele pot fi aplicate pe scară largă în toate cluburile sportive de handbal pentru a evalua motivația sportivilor în scopul unor intervenții specifice din partea psihologilor sau a antrenorilor. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante constă în cercetarea factorilor motivaționali în procesul de instruire a handbaliștilor la diferite etape de pregătire, precum și elaborarrea metodologiei pregătirii sportive bazat pe factorii motivaționali în obținerea performanței în jocul de handbal. Semnificația teoretică a lucrării constă în analiza critică a paradigmelor de studiu în domeniul legăturii între motivație și performanța sportivă, mai exact, aspectele psihopedagogice de ordin motivațional care afectează sau influențează performanța sportivă a handbaliștilor. Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea și valorificarea unui program de pregătire psihopedagogică pentru sportivii handbaliști, cu accent pe componenta motivațională. Rezultatele cercetărilor pot servi drept ghid metodologic de pregătire sportivă pentru antrenorii de handbal, precum și în cadrul pregătirii profesionale a studenților din instituțiile de învățământ superior de educație fizică și sport cu specializarea ”handbal”. Implementarea rezultatelor științifice. Datele obținute în urma cercetării științifice au fost prezentate într-un șir de materiale editate în culegerile conferințelor naționale și internaționale, cu tematică de specialitate, din România și Republica Moldova. Rezultatele prezentei investigații pot fi utilizate și valorificate optim ca material științifico – metodic în procesul de pregătire a sportivilor handbaliști de performanță din loturile naționale, internaționale, cluburi și școli sportive, de către antrenori sau specialiști în domeniu. handball players from national and international teams, sports clubs and schools, by coaches or experts in the field.